יום רביעי, 4 באפריל 2018

אוצר מילים באנגלית ממשחקי NDS אוצר מילים לשיפור האנגלית רמה אחת מעל רמה בסיסית רמה בינונית

humerous - רבים
brief - קצר
profitable - משתלם
profits - רווחים
related activities - פעולות היקשרות
thrilled - נפעם
industry - תעשייה
deter - להרתיע
signature - חתינה
apparently - כנראה
accuracy - דיוק
expertise - מומחיות
astounding - מדהים, מפתיע, פלאי
tackle - להתמודד
poast - מיקוד / של דואר
 resist - להתנגד
beyond - מעבר
flee - לברוח
violate - להפר
gap - פער
addressing the issue - טיפול בבעיות
access - גישה
poverty - עוני
rural - כפרי
essential - חיוני
prioritize - סדר עדיפויות
fruther - עוד
incentive - תמריץ
initiate - ליזום
curriculum - תכנית לימודים
sufficient - מספיק
current - עכשוי
invasion - פלישה
esteem - הערכה
estimate - להעריך
pregnancy - הריון
fetus - עובר
fame - פרסום
pollution - זיהום
inspiration - השראה
consume - לצרוך
cancer - סרטן
lung - ריאה
sum up - לסכם
resist - להימנע
expenditure - הוצאה
weld - לרתך
masscare - טבח / לטבוח
orbit - מסלול
laundry - כביסה
notify - להודיע
infancy - ינקות
collapse - להתמוטט
insecure - לא בטוח
cozy - חמים ונוח
dwell - לשכון
immense - עצום
hinder - לשבש, לעכב
faulty - ךקוי
tap - ברז
plain - רגיל / פשוט
butter - חמאה
antique - עתניקה עתיק
plot - עלילה / תרשים
polite - מנומס
recipient - נמען  

אין תגובות:

פרסום תגובה