יום ראשון, 3 בספטמבר 2017

אוצר מילים באנגלית חיזוק אוצר מילים חינם

אוצר מילים באנגלית חיזוק אוצר מילים חינם


take out - לחסל למשל במשחק GTA
reinforcement - תגבורת
The police send reinforcement to the area because they didn't get along

assassinate - להתנקש
He is serving a prison sentence due to assassinated his old rival

spouse - בן זוג
My spouse love me.. therefore we get marry!

supposed - אמור
I supposed learning English right now.. but I am learning Math.

terrain - פני השטח


juror - שופט מושבע
jury - חבר מושבעים
In a court there is jury... and juror is a member of a jury.

rig - לבוש / מעטה


rear - אחורי
Go please from the rear entarance.. the front is blocked

grip - ידית/ מתפס
The gripment of grip pistol is very important for accuracy while shooting

pistol - אקדח
Better a policeman to own a pistol for self-defence

modify - לשנות
It's hard modify people when they get older

rental - דמי שכירות
We have to pay our rental to the landlord... this is the end of the month.

appointbook - פנקס
If you want to remember it.. I recommand you write all in appointbook 

stamina - כושר עמידה / סיבולת
Roof must be with enough stamina for rain

אין תגובות:

פרסום תגובה