יום חמישי, 1 בדצמבר 2016

תורשה גנטיקה - קבלת תכונות מההורים
תכונות: מאפיינים, גובה, עיניים, מבנה גוף, צבע הגוף, אורך הזנב, צבע עליי כותרת.
תכונות תורשתיות - תכונות שחוזרות ומופיעות במהלך הדורות.

תא ותורשה
מבנה התא - קרום התא, ציטופלזמה, גרעין.
קרום התא הוא מעטפת התא.
ציטופלזמה - נוזל צמיגי שממלא את התא.
גרעין התא - מרכז הבקרה של התא.


גרעין התא
בגרעין התא קיים מידע לתכונות התורשתיות.
ביצורים חד תאיים (אמבה, סנדלית) וביצורים רב תאיים.
המידע התורשתי נימצא בתוך גרעיני התאיים.


מה מכיל הגרעין?
הגרעין מכיל גופיפים (מיקרוסקופיים) צרים וקטנים שנקראים כרומוזומים.

כמה כרומוזומים יש בגרעין?
בתא תפוח אדמה יש 48 כרומוזומים.
בתא נמלה 48 כרומוזומים.
בתא סרטן 254 כרומוזומים.
באדם יש 46 כרומוזומים.


כרומוזומים הומולוגיים
את הכרומוזומים ניתן לסדר בזוגות שדומים זה לזו בצורה ובהרכב.
זוג הכרומוזומים מכונה כרומוזומים הומולוגיים.
את מספר הזוגות ההומולגיים בתא מסמנים ב-n.
מספר הכרומוזומים הוא 2*n.מבנה הכרומוזומים
כל כרומוזום בנוי מ-DNA+חלבון.
המידע התורשתי נימצא ב-DNA.

מבנה ה-DNA
מולקולת ה-DNA מורכבת משני סלילים (גדילים) מפותלים ולכן נקראת סליל כפול.
הסלילים בנויים מזרחן וסוכר.
את הסלילים מחברות יחידות הנקראות נוקלאוטידים.
הנוקלאוטידים מסומים באותיות: A.T.G.C.
ה-DNA נקרא גם חומצת גרעין.

רבייה זיווגית (רבייה מינית) - העמדת צאצאים על ידי התלכדות של תאי זוויג.

תא זוויג זכרי - תא זרע
תא זווג נקבי - תא ביצה
הגרעים של תא זווג זכרי מתלכד עם הגרעין של תא הזיווג הנקבי ומתקבלת ביצה מופרה.
רבייה אל זיוגית - העמדה צאצאים של ייצור אחד, בלי התלכדות של תאי זווג.

הכרומוזומים בתאי זיווג
תאי זווג שונים משאר תאי הגוף - מכילים רק הומולג אחד מכל זוג כרומוזומים המולוגיים.
תאי גוף - 2n כרומוזומים (n זוגות).
תאי זיווג - n.


התא היא היחידה הבסיסית המרכיבה את גופם של כל היצורים החיים.
בתוך גרעין התא נמצאים הכרומוזומים, מספרם האופייני לכל בני המין. שינוי במספרם מביא בעקבותיו לשינוי בתכונות היצור.

הקשר הביולוגי היחיד בין הורים לצאצאים, הנוצרים בדרך של רבייה זווגית, הוא תאי הזווג, כי הצאצא נוצר מהתלכדותם בתהליך ההפריה.

כל תא זיווג נושא בגרעין שלו, רק הומולוג אחד מכל זוג כרומוזומים הומולוגיים הנימצא בתאי הגוף של ההורא.
לכן, בכל תא זווג יהיו n כרומוזומים.

כתוצאה מתהליך ההפריה שוב יהיו בתא המופרה זוגות של כרומוזומים הומולגיים במספר האופייני לאלה של ההורים.תכונות נרכשות ותכונות תורשתיות
תכונות תורשתיות - מתפתחות על פי מידע הנמצא ב-DNA, עוברות מדור לדור.
דוגמאות: צבע עיניים, צבע שיער, מבנה וגודל איברים.
תכונות נרכשות - נרכשות בהשפעת הסביבה.
תכונות נרכשות לא תופענה בצאצאים.

כל תא מכיל גורם תורשתי אחד לכל תכונה
1. בתא הזווג (גמטות) צא זרע ותא ביצה, מופחת מספרים של הגורמים התורשתיים משני גורמים לגורם תורשתי אחד.
כלומר כל תא זווג מכיל רק גורם אחד.
כאשר תא זה ותא ביצה מתלכדים, נוצא תא ביצה מופרה (זיגוטה), שבו שוב יש 2 גורמים תורשתיים, אחד מקורו באב והשני מקורו באם.

גורם דומיננטי וגורם רציסיבי
בדור f1 לכל צמח יש שני גורמים תורשתיים שונים לתכונה גובה: נמוך , גבוה.
גורם אחד גבוה וגורם שני נמוך (הטרוזיגוט).
למרות זאת הפנוטיפ הוא גבוה, מדוע?
תשובה: מכיוון שיש גורם דומיננטי וגורם רציסיבי.
דומיננטי = שולט, בולט
רציסיבי = נשלט.

הגורם הדומיננטי משתלט על ביטוי התכונה, הגורם הרצסיבי הוא פסיבי, הוא אינו בא לידי ביטוי.
אם גורם דומיננטי נימצא ביצור הוא תמיד יבוא לידי ביטוי.

פנוטיפים לתכונה גובה הצמח.
גבוה - גורם דומיננטי
נמוך - גורם רצסיבי

גבוה, גבוה - 2 גורמים דומיננטים, הומוזיגוט, פנוטיפ גבוה.

גבוה, נמוך - גורם אחד \דומיננטי וגורם אחד רצסיבי = הטרוזיגוט. פנוטיפ = גבוה.

נמוך, נמוך -דני גורמים, רצסיביים, הומוזיגוט, פנוטיפ = נמוך

הגורם הרצסיבי בא לידי ביטוי רק ביצור הומוזיגוט, שבזוג הגורמים האחראיים לתכונה מסוימת הם רצסיביים.

הורשה מנדלית
"הוגרמים התורשתיים" מכונים כיום גן.
גן הוא קטע של DNA שאחראי לתכונה מסוימת, הגנים עוברים בתורשה במהלך הדורות.
ה-DNA מאורגן בגרעין בצורה כרומוזומים, בכל תא גוף יש 46 כרומוזומים המחולקים לזוגות הומולוגיים - כלומר דומים זה לזה בגודלם ובצורתם. בתאיי זיווג יש רק כרומוזום אחד.

כל גן מופיע בשני "עותקים", כל עותק נקרא אלל.
על כל כרומוזום הומולוגי יש עותק אחד של אותו גן כלומר אלל אחד.


פנוטיפ - צורת הביטוי של תכונה.
גנוטיפ - הרכב הגנים (האלילים) האחראיים לתכונה מסיימת.


חלוקת התא
מבנה ה-DNA
ל-DNA מבנה דמוי סולם.
2מוטות האורך בוניים כשרשרת, סוכר - פוספט.
לצידי של כל סוכר קשור בסיס חנקניים.
שלבי הסולם בנוטיים מצירוף של 2 בסיסיים חנקניים A ו T וגם G ו C.
הבסיסים החנקניים קשורים ביניהם בקשר מימן.

שכפול DNA
בכל כרומוזום מולקולת ה-DNA מכפילה את עצמה.
כל כרומוזום הומולוגי מכפיל את עצמו ואת מתבצעת חלוקת תא.

שני סוגי חלוקות תא:
מיטוזה - כל תאי הגוף מתחלקים בחלוקה זו
בשלב הראשון DNA בכל כרומוזום מכפיל את עצמו.
התא גדל ומתחלק לשני תאי בת.
כל תא בת יכיל 46 כרומוזומים.
כלומר 23 זוגות.

מיוזה (חלוקת הפחתה):
חלוקה בה נוצרים תאי הזוויג (תאי זרע ותאי ביצה).
ה-DNA שבכל כרומוזום משכפל את עצמו.
התא מתחלק ל-2 תאי בת, כל תא בת יכיל 46 כרומוזומים.
כל תא בת מתחלק שוב לשני תאי בת.
תאים אלה מכילים 23 כרומוזומים - כרומוזום אחד מכל זוג הומולוגי.


DNA וחלבונים
RNA משמש תבנית לחומצה גרעינית אחרת שנקראת RNA.
RNA שנוצר נקרא RNA/
כל שלושה נוקליאוטידים ב-DNA הם צופן ליצירת חלבון.
RNA שליח יוצא מגרעין התא אל הציטופלזמה.
מגיע לריבוזומים, בריבוזומים נוצר חלבון על פי הצופן שב-RNA.

מולקולת ה-DNA נמצאת בכל כרומוזום, כל כרומוזום בנוי ממולקולה אחת של DNA.
ה-DNA מכיל מידע לתכונות תורשתיות.

ה-DNA שונה מאדם לאדם, אין 2 אנשים בעלי DNA שווה (חוץ מתאומים זהים)
ההבדל בין DNA של בני אדם הוא בסדר הבסיסים.

למרות היות וה-DNA זהה אצל בני אדם עדיין יש אחוז קטן של DNA והוא מאפשר שונות בין בני אדם.

זן טהור:
קבוצה המשתייכים אליה הומוזיגוטים לתכונה מסוימת (לפחות לתכונה אחת).

הכלאת מבחן:
כאשר נתון פרט שהגנוטיפ שלו אינו ידוע ניתן להכליא אותו עם פרט שהוא הומוזיגוט רצסיבי, וכך יתברר מה הגנוטיפ הלא ידוע.


סוגי הדם והתורשה
קיים גן שאחראי לסוג הדם נסמן I.
סוג דם שקיימים לו 3 אלילים.
אצל כל בנאדם יופיעו 2 אלילים מתוך 3.
(כי כל תכונה נקבעת על ידי 2 אלילים, כל אלל "יושב" על כרומוזום הומולוגי אחד).
אלל מסוג A, אלל מסוג B, ואלל i (סוג דם 0ׂ)

מחלקת טי-זקס
מחלה תורשתית כלומר הגורם האחראי לה עובר בתורשה מדור לדור.
ישנו אנזים בדם שמפרק שומן המצטבר במוח ובמערכת העבצים.
לאנזים אחראי גן בעל שני אלילים, יתכנו 2 מצבים: אלל תקין, ואלל לא תקין.
ילדין שחולים בטי-זקס הם בעלי שני אללים לא תקשינים. (הומוזיגוטים לאלל לא תקין)
אנשים שיש להם 2 אללים תקינים הם בתאים ומייצרים את האנזים - הטרוזיגוט כלומר אנשים שיש להם אלל חד תקין ואלל אחד םגום: נשאים של טי-זקס.

בבדיקת דם ניתן להבחין בשלושה פנוטים:
1. רמת אנזים תקינה - אדם בריא הומוזיגוט לאלל בריא.
2. רמת אנזים בדם קטנה - אדם בריא ונשא. הטרוזיגוט לאלל, לייצור האנזים.
3. אין אנזים בדם - ילד חולה, אלל לא תקין.


אנמיה חרמשית
מחלה תורשתית רצסיבית
במצב רגיל - צורת תאי הדם האדומים היא דיסקית עם שני שקעים.
באנמיה חרמשית - צורת תאי הדם האדומים היא צורת חרמש.

לכאורה 2 פנוטיפים, אדם בריא ואדם חולה באנמיה חרמשית.
בבדיקת דם נגלה שבעצם יש שלושה פנוטיפים:
1. אדם בריא - כל תאי הדם האדומים תקינים, הומוזיגוט לאלל תקין.
2. אדם חולה - כל תאי הדם האדומים בצורת חרמש. הומוזיגוט לאלל לא תקין.
3. נשא - רוב תאי הדם תקינים, מיעוטם בעלי צורת חרמש, הטרוזיגוט לאללים לתאי דם.


מוטציה
לעיתים נדירות חל שינוי ב-DNA השינוי נקרא מוטציה.
אם השינו חל בקטע ב-DNA בו יש גן לתכונה כלשהי, גם התכונה תשתנה.
אם המוטציה בתאי זווג השינוי יכול לעבור לצאצאים.


כרומוזי הזיווג
בכל תא יש 22 זוגות כרומוזומים הומולוגיים, ובכרומוזומי זיווג יש כרומוזומים שאינם המולוגיים.
בנקבה כרומוזי הזיווג הם XX.
בזכר כרומוזומי הזווג הם XY וYX אשר שונים זה מזה בצורתם ובגודלם.מבחן בביולוגיה עם פתרונות מלאים תשובות מלאות

1. באיזה מבין הקבוצות הבאות, מהווים כל המזונות ספקי פחמימות?
א. גבינה, תפוח אדמה, לחם
ב. ירקות, שמנת, אטריות
ג. אורז, ביצים, בשר
ד. שוקולד, פיצה, בטטה

2. אילו מבין החומרים הבאים משמש להפקת אנרגיה כימית זמינה לתהליכים בגופינו?
א. חמצן
ב. ויטמינים
ג.לחם
ד. מים


3. את היסוד חנקן מוצאים תמיד ב:
א. שומנים
ב. תרכובות אורגניות
ג. גלוקוז
ד. חומצות אמיניות.


4. אחד מהתפקידים של קבוצת השומנים בגוף הוא:
א. שמירה על טמפרטורת הגוף.
ב. קרישת דם
ג. בניית כל חלקי התא.
ד. העברת מזון לתאי הגוף


5. הוויטמינים הם:
א. חומרים אורגניים
ב. חומרים אנאורגניים.
ג. חומרים הנוצרים רק בגוף האדם.
ד. חומרים שמוקרם בקרום כדור הארץ.


6. אבני הבניין של החומרים החלבוניים הם:
א. חומצות שומניות רוויות
ב. גליצרול וחומצות שומניות.
ג. חומצות אמיניות
ד. חומצות שומניות רוויות ובלתי רוויות.


7. המולקולות של האנזים הן בדרך כלל מולקות של:
א. פחמימות.
ב. שומנים.
ג. חלבונים.
ד. מינרלים

8. איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון לגבי כולסטרול
א. הכולסטרול נחוץ לפעילות התקינה של הגוף
ב. הגוף מסוגל לייצר כולסטרול גם ללא תוספת מבחוץ
ג. טרשת עורקים היא מחלה הנגרמת על ידי עודף ב-H.D.L.
ד. פעילות גופנית ותזונה נכונה עשויים להוריד את רמת הכולסטרול בגוף.

9. מהו תפקידם של האנזימים בגוף?
א. חומרי מזון ליצורים חיים.
ב. מקור לאנרגיה.
ג. זירוז תהליכים כימיים.
ד.חומרי תשמורת.


10. חומצת אמינית חיונית מוגדרת כ:
א. חומצה אמינית
ב. חומצה אמינית שהגוף מסוגל לייצר, והיא חיונית תלו.
ג. חומצה אמינית שהגוף לא מסוגל לייצר, והיא חיונית לו.
ד. פחמימות ושומנים.


11. איזה מבין זוגות החומרים הבאים מורכבים בני הזוג מאותם היסודות הכימיים?
.א. שומנים וחלבונים.
ב. פחמימות וחלבונים
ג. פחמימות ומלחים
ד. פחמימות ושומנים.


12. עמילן מתפרק ל:
א. חד סוכר
ב.חומצות שומן
ג. גליצרול
ד. דו סוכר.

13. מה הקשר בין פחמימה לשומן?
א. השומן הוא מקור לפחמימה בגוף.
ב. בפחמימה ובשומן יחס זהה בין פחמן, חמצן וומימן.
ג. הפחמימה והשומן מורכבים מאותם יסודות
ד. פחמימה ולמימן אותו ערך קלורי.


13. מהו התוצר הסופי של פירוק השומן?
1. כולסטרול
ב. רק חומצות שומן
ג. רק גליצרול
ד. חוצצות שומן וגליצרול.


15. הברזל הוא מרכיב חיוני במזון של האדם, מחסור זמני בברזל ישפיע קודם עןל:
א. הרכב העצמות
ב. חוש הראייה.
ג. הובלת חמצן.
ד. העיכול בקיבה.


16. איזה מהחומרים שלהלן הוא פולימר (חומר שמורכב מכמה יחידות מבנה בסיסיות):
א. חומצן שומן
ב. גלוקוז
ג. עמילן
ד. חומצות אמיניות


17. את היסוד חנקן מוצאים תמיד ב-
א. שומנים
גלורוז
ג. חומר אורגני
ד. חומצות אמיניות


18. ההבדל בין שומן רווי לשומן בלתי רווי הוא במידת הרוויה ב:
א. חמצנים
ב. גלוקוז
ג. מימנים
ד. מינרלים.


19. אחד התפקידים היעקריים של חומרי מזון הוא לספק אנרגיה לגוף. אם ניקח כמויות שוות - איזה מבין החומרים הבאים יספק אנרגיה בכמות הגדולה ביותר?
א. מינרל
ב. גלוקוז
ג. חלבון
ד. שומן


20. בבדיקות שעשה אורי נמצא עודף כולסטרול בדמו. האם תמליץ לאורי להוריד את רמת הכולסטרול בגופו לאפס?
.1. כן, כי כמות רבה של כולסטרול בגוף עושה לגרום לסתימת עורמים וכתוצאה מכך למחלות כלי הדם ולמחלות לב.
2. כן, כי כמות גבוהה של כולסטרול גורמת להתקפי לב.
3. לא, כי הגוף זקוק לכולסטרול לבניית קרומי תאים וכחומר מוצא לחלק מההורמונים.
4. לא, כי הגוף זקוק לכולסטרול לבניית אנזימים.


21. יובל בן ה-12 פנה לרופא והתלונן על חולשה בעצמותיו. על איזה מבין החומרים הבאים כדאי להמליץ ליובל להרבות באכילתם?
א. מלחי ברזל.
ב. גליקוגן
ג. מלחי סידן
ד. סוכרוז


22. איזה מבין המזומות הבאים יוצא דופן?
א. תפוח אדמה
ב. פרורי לחם יבשים
ג.גבינה לבנה
ד. קמח לבן

23. אילו מבין המזונות הבאים יכול לעבור דרך קרומי התא?
א. חלבונים
ב. גלוקוז
ג. גליקוגן
ד. עמילן


25. במה מתבטאת חשיבות המפרקים בטבע?
א. בהעלאת ריכוז החמצן באטמופירה
ב. בקליטת האנרגיה של אור השמש
.ג. בפליטת חום אל הסביבה
ד. במחזור חומר אורגני לחומר אי אורגני.

26. איזו מבין השורות הבאים מייצגת בדרך נכונה שרשרת מזון?
א. דרור ← זרעים ← חיידים ← נץ
ב. חיידים ← זרעים ← דרור ← נץ
ג. זרעים ← נץ ← עכבר ← דרור
ד. זרעים ← עכבר ← דרור ← נץ


27. בטבלה שלפניכם רשומים הסברים. התאימו לכל הבר את המושג המתאים לו מתוך רשימת המושגים שלפניכם.
מושגים: טורפים, מארג מזון, יצרנים, מפרקים, צרכניםהמושג
ההסבר
1

יצורים הניזונים מפירוק של שרידי ציפורים אחרים והפרשותיהם
2

יצורים הניזונים מצמחים או מבעלי חיים אחרים
3

יצורים חיים הניזונים מבעלי חיים אחרים
3

קשרי הזנה במערכת אקולוגית - סך הכל שרשרות המזון
4

יצורים חיים מעולם הצומח, שיודעים לנצל את אנרגיית השמש28.רשמו את שרשרת המזון בסדר הנכון:
* צרכנים ראשוניים (בעלי חיים צמחוניים)
* צרכנים שנייוניים (בעלי חיים טורפים)
* טורפי - על
* מפרקים
* יצרנים

29. סמנו את המשפט המתאים לסדר הנכון של היצורים החיים בשרשרת המזון
א. טורפים, צמחוניים, טורפי-על וצמחים
ב. צמחוניים, טורפים, צמחים וטורפי על.
ג. צמחים, צמחונים, טורפים וטורפי-על
ד. טורפי-על, טורפים, צמחים וצמחוניים


30. קיומם של החיים על פני כדור הארץ אינו אפשרי בלי הצמחים. ההסבר לכך הוא:
א. בעלי חיים רבים ניזונים מצמחים
ב. בצמחים יש ויטמינים ומינרלים הדרושים לקיומם של בעלי החיים
ג. צמחים ירוקים מסוגלים לייצר חומרים אורגניים מהחומרים האנאורגניים.
ד. צמחים ירוקים מייצרים חומר אורגני מחומרים אורגניים אחרים

1. בתאי גופינו יש אלפי חלבונים שונים. במה הם נבדלים זה מזה?

2. מה הקשר בין רמתצ כולסטרול בדם לבין טרשת עורקים?

3. מה משותף לשומן ולשמן ובמה הם נבדלים?

3. דובים לבנים נמים בתרדמת חורף (מספר חודשים), אילו יתרונות מקנה שכבת השומן מתחת לעורו של הדוב הלבן?

5. צמחי יבשה מכוסים בחומרים שומניים, הסבר תופעה זו וציין איזו מתכונות החומר השומני חשובה לעניין זה.

6. האם כולסטרול חיוני או מזיק? הסבר.

7. הסבר מהו חומר תשמורת ואלו תכונות מאפיינות אותו. הבא דוגמאות.


חומר תשמורת הוא חומר שהיצור אוגר ובשעת צורך הוא משתמש בתוצרות הפירוק של אותו חומר לשם הפקת אנרגיה וקיום פעולות החיים.
אפיונים של חומר תשמורת:
1. יכול להיאגר
2. יכול להתפרק בגוף
3. יכול להיבנות מחדש.

עמילן = נמצא בפקעות, זרעים ובצמחים.
גלוקגון = נמצא בכבד ובשרירים.


שכבת השומן מקנה לדוב את היתרונות הבאים:
1. בידוד הגוף, שמירה על החום
2. מניעת חיכוך עם איברים פנימיים.
3. שומן מהווה חלק עיקרי בקרום התא.
4. יש הורמונים וויטמינים המורכבים מחומר שומני.
5. השומן מהווה מקור הזניה, אנרגיה בעת הצורך.

.
הורשת תכונות הקשורות לכרומוזום X?
כרומוזום x - כרומוזום גדול, יש בו הרבה אללים.
כרומוזום y -  כרומוזום קטן יותר, מכיל אללים בודדים.

מדוע ישנן מחלות שמופיעות בעיקר אצל זכרים?

בנקבה x,x אלל רצסיבי יבוא לידי ביטוי רק אם הוא נימצא ב 2 כרומוזומים.

בזכר x,y: אלל רצסיבי שנמצא על כרומוזום x אין לו בן זוג בכרומוזום y.מחלת האמופיליה (דממת)
מחלה תורשתית
מחלתה רצסיבית
במחלה נפגע מנגנון קרישת הדם
הסיכון הוא איבוד דם על מוות.
מחלת האמופיליה מופיעה בעיקר אצל זכרים.השפעת הסביבה על תכונות תורשתיות
בבני אדם נעשו מחקרים על תאומים זהים שגדלו במשפחות נפרדות, מתברר כי תכונות תורשתיות כמותיות מושפעות מתנאי הסביבה, למשל: משקל הגוף - למרות שהרכב הגנים האחראים על משקל הגוף הוא קבוע, הרי שאכילה רבה ומועטה תשפיע מאוד על המשקל.

השבחת צמחים ובעלי חיים
השבחה היא פעולה הנעשית על ידי האדם במטרה להרבות בעל חיים או צמחים מסויימים.
השבחה נעשית על ידי הכלאה.

דוגמה: פר מסויים הוא אביהן של פרות בעלות תנובת חלב גבוהה.
זרעו של הפר נמכר כדי להפרות פרות רבות ככל האפשר על מנת להשביח את עדרי הבקר בפרות מניבות.

פרקים בהזנה
גופינו זקוק לאנרגיה לצורך תפקודו (ישיבה, הליכה, חשיבה...)
מה מספק לגוף אנרגיה?

חמצן לא מספק לגוף אנרגיה.
מים לא מספקים לגוף אנרגיה.
מזון מספק אנרגיה לגוף.

האנרגיה האגורה במזון היא אנרגיה כימית.

שרשרת מזון
מעבר חומרים מאנרגיה בין יצורים שונים מתואר כשרשרת המזון.
החוליה הראשונה בשרשרת המזון הם היצרנים.

היצרנים
היצרים הם צמחים, אצות  ירוקות וחיידים מסוימים, כך שהם מסוגלים לייצר את מזונם בעצמם.

צמחים ירוקים קולטים מים ופחמן דו חמצני, ובעזרת אנרגיית השמש מיצרים גלוקוז וחמצן.
מים ופחמן דו חמצני הם חומרים לא אורגניים.
גלוקוז הוא חומר אורגני.

יצרנים: צמחים ← צמחוניים: בעלי חיים שאוכלים צמחים ← טורפים בעל חיים שאוכלים בעלי חיים ← טורפי על: בעל חיים שאוכל בעל חיים ← יצרנים


הזנת יצורים חיים
כל ייצור חי זקוק לחומרים ואנרגיה לצורך קיומו.
מזון עובר מייצור ליצור (יצור אחד מהווה את מזונו של יצור אחר) וכך נוצרת שרשרת המזון.

נהוג לכתוב את שמות היצרנים המשתתפים בשרשרת המזנון, ובניהם לסמן חצים, החצים מסמנים את מעברי החומרים והאנרגיה.
ראש החץ מצביע על הטורף וזנב החץ מצביע על הנטרף.

יצרנים - צמחים (כולל אצות ירוקות) נמצאים בבסיס שרשרת המזון מפני שהם היחידים שמסוגלים לייצר חומרים אורגניים מחומרים אנאורגניים (בתהליך הפוטוסינתזה).
היצרנים נקרים: אוטוטרופים (אוטו= עצמי, טרופים=מזון, כלומר עם מייצרים בעצמם את מזונם).

צרכנים ראשוניים - בעלי חיים צמחוניים. בעל חיים שניזונים ישירות מצמחים.
צרכנים שנייונים / שלישיונים:
צרכנים שניוניים - בעלי חיים שטורפים בעלי חיים צמחוניים.
צרכנים שלישיוניים - בעלי חיים שניזונים מטורפים

מפרקים: בעיקר חיידקים ופטריות, מפרקים ניזונים מהפרשות בעלי חיים, ומשרידי גופם של יצורים חיים.
חשיבות חיידקים: מאפשרים מיחזור חומרים על ידי הפיכת חומר אורגני לחומר אנאורגני.

מארגז מזון
רוב היצורים החיים שייכים ליותר משרשרת מזון אחת.
רשת של שרשראות מזון הקשורים זו בזו נקראת מארג מזון.


פירמידת מזון (אקולוגית)
טורפי על
צרכנים שנייוניים
צרכנים ראשוניים
יצרנים: צמחים

כולם מעבירים אנרגיה למפרקים!

כל קומה בפירדמה היא רמת הזנה
כל קומה מתארת את כמות היצורים (כלומר צרכנים: צמחים יש הרבה.. וטורפי על יש הכי פחות).

הפירמידה האקולוגית מתארת מצב שבו כמות גדולה מאוד של צמחים "מפרנסת" כמות קטנה של צמחוניים והם מפרנסים כמות עוד יותר קטנה של טורפים.
המורד הפירמידה כמות המזון גדלה, כמות האנרגיה גדלה.
במעלה הפירמידה כמות המזון קטנה, כמות האנרגיה קטנה.

החומרים מהמזון בונים את גוף האדם / היצורים החיים ומספקים להם אנרגיה.

מזון מתחלק למספר קבוצות:
פחמימות
חלבונים
שומנים
ויטמינים
מינרלים (מלחים)
מים

חומרים אורגניים מורכבים מ: אומי פחמן (c), אטומי מימן (H) ואטומים אחרים.

חומרים אורגניים נוצרים רק מעילות יצורים חיים #כל עוד האדם לא מתערב).
פחמימות, חלבונים, שומנים, ויטמינים.


חומרים אי אורגניים
חומרים אי אורגניים מתקיימים בסביבה הטבעית גם בלי נוכחות יצוריפ.
מים
מינרלים.המים
המרכיב העיקרי בגופם של בעלי חיים.
המים נמצאים בעיקר בתוך התאים וביניהם.

המים
1. ממיסים חומרים שונים (גם מזון).
2. מובילים חומרים מומסים (הדם מובלי חומרי מזון וחומרים נוספים).
.3 בנייה ופירוק של חומרים נעשים בסביבה מימית.


מינרלים = מלחים
חומרים אי אורגניים שנימצאים בקרקע.
נקלטים בצמחים ישירות מהקרקע.
בעלי חיים מקבלים מנרלים מהמזון.
דוגמואת למנרלים: ברזל, אבץ, ידן, זרחן, נתרן אשלגן...


סידן - חיוני לבניית עצמות, להתכווצות שרירים.

ברזל - חיוני להיקשרות חמצן שמגיע מהריאות לכל חלקי הגוף, חוסר בברזל גורם לחוסר בהמוגלובין ← אנמיה.

פחמימות (פחמן + מימן)
תפקידן - אספקת אנרגיה לגוף מהווה מקור אנרגיה עיקרי.
בנויות מהאומים: פחמן (C), מימן (H) וחמצן (O).

הפחמימות מתחלקות ל-3 קבוצות:
1. חד סוכר
2. דו סוכרים
3. רב סוכרים.

חד סוכרים:
הנפוץ ביותר הוא גלוקוז.
מצוי בפרות, בעיקר בענבים.
יש גם פרוקטוז.

חד סוכרים הם אבני הבניין של מולקולות הסוכר.
חד סוגר - טעמו מתוק, הוא ממיס במים וחודר דרך קרומי התאים.

דו סוכרים הם צירוף של 2 חד סוכרים.
סוכר לבן - דו סוכר הנקרא סוכרוז אשר בנוי מגלוקוז ופרוקטוז.
סוכר החלב - לקטוז, דו סוכר.
דו סוכר טעמו מתוק, מסיס מתפרק לחד סוגרים וכך חודר לתאים.


רב סוכרים:
מולקולות ענק, שרשראות ארוכות של חד סוגרים
1. תאית: משמשת לבניית הדופן של תאי צמח.
2. עמילת - חומר תשמורת בצמחים
3. גלוקגון - חומר תשמורת בבעלי חיים.

חומר תשמורת שמהווה מאגר בגוף לשעת חוסר.
חומר תשמורת
1. בעל יכולת להיאגר בגוף
2. מתפרק לאבני הבניין שלו (חד סוכרים)
3. נבנה מחדש מאבני הבניין שלו.

גלוקגון - נאגר בכבד ובשרירים.
עמילן - בזרעי חיטה, תירס, אורז, תפוח אדמה, בטטה..

בבעלי חיים המקור העיקרי לפחמימות הוא עמילן.


שמונים כמקור אנרגיה
שומנים מספקים לגוף אנרגיה גדולה פי 2 מהאנרגיה המתקבלת מפירוק כמות זהה של פחמימות.

כולסטרול
מצוי בגופם של בעלי חיים.
חיוני לגוף - חומר בניין של קרומי התאים, ושל הורמונים מסוימים.
נוצר בגוף, חלקו מגיע לגוף מהמזון.
עודף כולסטרול שוקע בכלי הדם, אל הכולסטרול ששקע מצטרפים כלי דם (חסימת כלי דם מונעת מעברי דם ואספקת חמצן לאיברים השונים).

כולסטרול:
LDL (רע) - רמה גבוהה מהנורמה, מהווה סכנה בריאותית.
HLD (טוב) - רמה בנורמה, לא מזיקה.


חומצות שומן רוויות ובלתי רוויות:
שומנים מתחלק לשתיים:
1. גליצרול
2. חומצות שומן:
א. חומצות שומן רוויות.
ב. חומצות שומן בלתי רוויות

מבנה חומצות שומן ← שלד שרשרת ארוכה של אטומי פחמן, אל הפחמנים מחוברים מימנים ו-2 אטומי חמצן.


חומצות שומן רוויות בדרך כלל במצב צבירה מוצק בטמפרטורת החדר.

חומצן שומן בלתי רוויות - בדרך כלל במצב צבירה נוזל בטמפרטורת החדר.

חומצות שומן בלתי רוויות עדיפות לבריאות.

חלבונים
חלבונים בנויים מפחמן (C), מימן (H), חמצן (O) וחנקן (N).
תפקיד החלבונים:
א. החלבונים הם אבני הבניין העיקריות של הגוף.
ב. אנזימים הם חלבונים, אנזימים הם חלבוני פעולה.
מזרזים ומאפשרים תהליך פירוק ובנייה בגוף.
ג. נוגדן הם חלבונים - משתתפים בהגנת הגוף.
ד. חלק מההורמונים הם חלבונים
ה. ההמוגלובין - חלבון הנמצא בכדוריות האדומות והוא קושר חמצן.

החלבונים בנויים מחומצות אמניות
חלבון הוא מולקולה גדולה המורכבת מיחידות רבות של חומצות אמניות.
קיימות כ-20 חומצות אמניות.
במה שונה חלבון אחד מחלבון אחר?
1. בסדר של החוצות האמניות
2. בסוג של החומצות האמניות
3. באורך השרשרת

תאי הגוף מסוגלים לייצר חומצות אמניות אך לא את כל החומצות האמניות. יש חומצות אמניות שהגוף לא יכול לייצר ואנחנו חייבים לקבל אותם מהמזון.

חומצות אמניות חיוניות - חומצה שהגוף לא יודע לייצר בעצמו, חייב לקבל אותו מהמזון.
חומצות אמניות לא חיוניות - חומצות שהגוף מיצר בעצמו.


ויטמנים:
חומרים אורגניים
אין ביניהם מכנה משותף מבחינת הרכבם הכימי.
מולקולות קטנות מאוד.
נחוצים לגוף בכמויות זעירות.
המשותפים לכל הויטמינים: הם חיוניים לקיום תהליכים שונים בגוף (בתאים).
רוב הויטמנים לא מיוצרים בגוף, אלא מגיעים מהמזון.

ויטמין A - חיוני לראייה תקינה,בעיקר לראיית לילה או ראייה באור חלש.

ויטמין B:
B1 - תיאמין - חיוני לתפקוד תקין של שרירים ומערכת העצבים.
חוסר בויטמין B1 גורם למחלת ברי ברי.


מחלת ברי ברי
נגרמת בשל חוסר בויטמין B1.
גורמת לתפקוד לקוי של מערכת העצבים והשרירים.
בעבר - נפוצה במדינות בהן היווה אורז מקור מזון עיקרי (אסיה), הויטמין נימצא בקליפה של האורז.


על מחסור ועודך ויטמין A
 הקשר בין הצורך בויטמנים לבין פעולות האנזימים הם:
הויטמינים דרושים לתהליכי בסיס בחילוף חומרים.
הויטמנים עושים את פעולתם כקואנזימים, חומר שהכרחי לפעולות האנזים.
2. התופעות בהם מתבטא הנזק כתוצאה ממחסור בויטמין A:
יובש בעין, העדר דמעות, אף עיוורון לילה.
השאלות.

הקיפו את התשובה המתאימה ביותר. (תשובה אחת בלבד).

1. לעכבר בעל פרווה שחורה (תכונה דומיננטית):

א.      יש תמיד זוג הורים שחורי פרווה.

ב.      יש תמיד שני גנים לפרווה שחורה.

ג.        יש לפחות גן אחד לפרווה שחורה.

ד.      אין אף פעם גן לפרווה לבנה.2. צבע עיניים חום דומיננטי על צבע עיניים כחול. לזוג הורים בעלי עיניים חומות נולד בן עם

עיניים כחולות. מכאן אפשר ללמוד ש:

א.      שני ההורים הומוזיגוטים לצבע העיניים.

ב.      הורה אחד הומוזיגוט והורה אחד הטרוזיגוט.

ג.        שני ההורים הטרוזיגוטים לצבע העיניים.

ד.      הבן הטרוזיגוט לצבע העיניים.

3. כדי שתתקיים הכלאה בבעלי חיים הכרחי:

א.      שיהיו קרובי משפחה רחוקים.

ב.      שיהיו להם צאצאים רבים.

ג.        שיהיו זכרים ונקבות מאותו מין.

ד.      שיהיו להם צאצאים כשהם צעירים.4. מהי תכונה רציסיבית? (נשלטת)

א.      תכונה המתבטאת ביצור שקיבל משני הוריו גן לאותה תכונה.

ב.      תכונה המתבטאת בהורים ואינה עוברת לדור הצאצאים.

ג.        תכונה שאינה נראית והיא מתגלה רק בבדיקה כימית.

ד.      תכונה הקשורה למחלה תורשתית שהיצור מסתיר.5.       מהי תכונה תורשתית?

א.      תכונה משותפת לכל בני המשפחה.

ב.      תכונה מתבטאת בכל דור ודור.

ג.        תכונה שהגורם לה עובר מדור לדור.

ד.      תכונה שאינה מושפעת מהסביבה.6. מהי תכונה דומיננטית?

א.      תכונה השולטת ביצור, כלומר מאפיינת אותו יותר מכל תכונה

אחרת.

ב.      תכונה המתבטאת תמיד כאשר הגן האחראי לה נמצא ביצור.

ג.        תכונה המתבטאת תמיד בכל הצאצאים אם הופיע אצל ההורים.

ד.      תכונה המתבטאת ביצור רק אם הוא הומוזיגוט לאותה תכונה.

7. בצמחי פלפל, הגן לצבע אדום הוא שלטן (דומיננטי), והגן לצבע צהוב הוא נשלט

(רציסיבי). צמחים בעלי פירות אדומים עשויים להיות משני גנוטיפים. אילו הם? (סימון

הגן לאדום A, ולצהוב a .

א.      AA, aa.

ב.      AA, Aa.

ג.        AA, aa.

ד.      Aa, A.8. הטרוזיגוט:

א.      יצור שבכל אחד מתאי גופו, שני הגורמים התורשתיים האחראים

להיווצרותה של תכונה מסוימת זהים זה לזה.

ב.      יצור שבכל אחד מתאי גופו, יש גורם תורשתי אחד האחראי

להיווצרותה של תכונה מסוימת.

ג.        יצור שבכל אחד מתאי גופו, שני הגורמים התורשתיים האחראים

להיווצרותה של תכונה מסוימת זהים זה לזה והתקבלו ממקור אימהי.

ד.      יצור שבכל אחד מתאי גופו, שני הגורמים התורשתיים האחראים

להיווצרותה של תכונה מסוימת שונים זה לזה.

9. האם ייתכן שתהיה לך תכונה תורשתית שאינה מופיעה אצל אף אחד מההוריך?

א.      כן, אם זו תכונה שלטנית (דומיננטית).

ב.      כן, אם זו תכונה נסגנית (רציסיבית).

ג.        לא, אם זו תכונה נסגנית (רציסיבית).

ד.      לא, תכונה תורשתית חייבת להופיע לפחות אצל אחד ההורים.10. מהכלאה בין צמח בעל פרחים אדומים לצמח בעל פרחים לבנים, שניהם מזנים טהורים

התקבלו צאצאים שכולם בעלי פרחים לבנים. מהי המסקנה מתוצאות אלה?

א.      הגן לצבע אדום הוא רציסיבי (נשלט).

ב.      הגן לצבע אדום הוא שולט (דומיננטי).

ג.        שני הגנים הם שווי ערך.

ד.      אי אפשר להסיק מסקנה.11. הומוזיגוט:

א.      יצור שבכל אחד מתאי גופו, שני הגורמים התורשתיים האחראים

להיווצרותה של תכונה מסוימת זהים זה לזה.

ב.      יצור שבכל אחד מתאי גופו, יש גורם תורשתי אחד האחראי

להיווצרותה של תכונה מסוימת.

ג.        יצור שבכל אחד מתאי גופו, שני הגורמים התורשתיים האחראים

להיווצרותה של תכונה מסוימת זהים זה לזה והתקבלו ממקור אימהי.

ד.      יצור שבכל אחד מתאי גופו, שני הגורמים התורשתיים האחראים

להיווצרותה של תכונה מסוימת שונים זה לזה.
1. כמה אללים יש לגן למערכת סוגי הדם, מהם היחסים (דומיננטיות - רצסיביות וכו') בין אללים אלו, וכיצד נהוג לסמל אותם?

2. מהם הגנוטיפים והפנוטיפים במערכת סוגי הדם?

4. בבית חולים נולדה שלישייה, ולתינוקות היו סוגי הדם הבאים: A,AB,O. מה היו סוגי הדם של ההורים? הראה את דרך הפתרון בעזרת תרשים.

5. כבר תבע גט מאשתו בטענה שהתינוק שנולד לה אינו בנו. הגבר  התבסס בטענתו על כך שהוא בעל סוג דם A, אשתו בעלת סוג דם B, ואילו לתינוק שנולד סוג דם O. על בסיס הנתונים האלה, האם הגבר צודק? נמק והראה את דרך הפתרון בעזרת תרשים.

6. לאם סוג דם B, לילד אחד AB, ולילד שני O - מה סוג הדם של האב? הראה את דרך הפתרון בעזרת תרשים.

7. הכליאו חתולים שחורים עם לבנים. כל הצאצאים היו אפורים. אם נכליא שני חתולים אפורים מדור F1, איו צאצאים יתקבלו? הראה דרך פתרון בעזרת תרשים.

9. איזה מבין זוגות ההורים הבאים אינו יכול להיות זוג הורים לתינוק בלע סוג דם O.
א. אם בעלת סוג דם O ואב בעל סוג דם O.
ב. אם בעלת סוג דם AB ואב בעל סוג דם O.
ג. אם בעלת סוג דם B ואב בעל סוג דם B.
ד. אם בעלת סוג דם A ואב בעל סוג דם B.

10. לדן סוג דם B ולאשתו סוג דם A. סוג הדם של בנם הבכור הוא O. מהי ההסתברות שלילד השני יהיה סוג דם AB?
א. 100%
ב. 75%
ג. 50%
ד. 25%


אין תגובות:

פרסום תגובה