יום ראשון, 4 בדצמבר 2016

מה זה הסב"ש? קיצור של הסבר שבועי

מה זה הסב"ש? קיצור של הסבר שבועי. שיעור שאפשר לעשות על כל נושא ובכל דרך יצירתית שיש. בדרך כלל עושים על נושאים הקשורים לאירועים בצה"ל או נושאים ערכיים שניתן לפתח עליהם דיון ושיח. השיעור יכול להיות בכל רעיון שעולה לראש - יצירתי ושונה, בעיקר שיעביר את המסר.

מה התפקיד שלכם? אתם הולכים לחשוב, לבנות ובסופו של דבר להעביר את ההסב"ש לכלל המחלקה. אני פה אתכם לאורך כל הדרך, אבל מה שתעשו כך יהיה. חשוב לי להגיד שלא סתם אתם אלו שנבחרם, האחריות היא גדולה ואני סומכת עליכם.

צפיות:
1. עבודת צוות.
2. אחריות
3. יצרתיות

יום חמישי, 1 בדצמבר 2016

תורשה גנטיקה - קבלת תכונות מההורים
תכונות: מאפיינים, גובה, עיניים, מבנה גוף, צבע הגוף, אורך הזנב, צבע עליי כותרת.
תכונות תורשתיות - תכונות שחוזרות ומופיעות במהלך הדורות.

תא ותורשה
מבנה התא - קרום התא, ציטופלזמה, גרעין.
קרום התא הוא מעטפת התא.
ציטופלזמה - נוזל צמיגי שממלא את התא.
גרעין התא - מרכז הבקרה של התא.


גרעין התא
בגרעין התא קיים מידע לתכונות התורשתיות.
ביצורים חד תאיים (אמבה, סנדלית) וביצורים רב תאיים.
המידע התורשתי נימצא בתוך גרעיני התאיים.


מה מכיל הגרעין?
הגרעין מכיל גופיפים (מיקרוסקופיים) צרים וקטנים שנקראים כרומוזומים.

כמה כרומוזומים יש בגרעין?
בתא תפוח אדמה יש 48 כרומוזומים.
בתא נמלה 48 כרומוזומים.
בתא סרטן 254 כרומוזומים.
באדם יש 46 כרומוזומים.


כרומוזומים הומולוגיים
את הכרומוזומים ניתן לסדר בזוגות שדומים זה לזו בצורה ובהרכב.
זוג הכרומוזומים מכונה כרומוזומים הומולוגיים.
את מספר הזוגות ההומולגיים בתא מסמנים ב-n.
מספר הכרומוזומים הוא 2*n.מבנה הכרומוזומים
כל כרומוזום בנוי מ-DNA+חלבון.
המידע התורשתי נימצא ב-DNA.

מבנה ה-DNA
מולקולת ה-DNA מורכבת משני סלילים (גדילים) מפותלים ולכן נקראת סליל כפול.
הסלילים בנויים מזרחן וסוכר.
את הסלילים מחברות יחידות הנקראות נוקלאוטידים.
הנוקלאוטידים מסומים באותיות: A.T.G.C.
ה-DNA נקרא גם חומצת גרעין.

רבייה זיווגית (רבייה מינית) - העמדת צאצאים על ידי התלכדות של תאי זוויג.

תא זוויג זכרי - תא זרע
תא זווג נקבי - תא ביצה
הגרעים של תא זווג זכרי מתלכד עם הגרעין של תא הזיווג הנקבי ומתקבלת ביצה מופרה.
רבייה אל זיוגית - העמדה צאצאים של ייצור אחד, בלי התלכדות של תאי זווג.

הכרומוזומים בתאי זיווג
תאי זווג שונים משאר תאי הגוף - מכילים רק הומולג אחד מכל זוג כרומוזומים המולוגיים.
תאי גוף - 2n כרומוזומים (n זוגות).
תאי זיווג - n.


התא היא היחידה הבסיסית המרכיבה את גופם של כל היצורים החיים.
בתוך גרעין התא נמצאים הכרומוזומים, מספרם האופייני לכל בני המין. שינוי במספרם מביא בעקבותיו לשינוי בתכונות היצור.

הקשר הביולוגי היחיד בין הורים לצאצאים, הנוצרים בדרך של רבייה זווגית, הוא תאי הזווג, כי הצאצא נוצר מהתלכדותם בתהליך ההפריה.

כל תא זיווג נושא בגרעין שלו, רק הומולוג אחד מכל זוג כרומוזומים הומולוגיים הנימצא בתאי הגוף של ההורא.
לכן, בכל תא זווג יהיו n כרומוזומים.

כתוצאה מתהליך ההפריה שוב יהיו בתא המופרה זוגות של כרומוזומים הומולגיים במספר האופייני לאלה של ההורים.תכונות נרכשות ותכונות תורשתיות
תכונות תורשתיות - מתפתחות על פי מידע הנמצא ב-DNA, עוברות מדור לדור.
דוגמאות: צבע עיניים, צבע שיער, מבנה וגודל איברים.
תכונות נרכשות - נרכשות בהשפעת הסביבה.
תכונות נרכשות לא תופענה בצאצאים.

כל תא מכיל גורם תורשתי אחד לכל תכונה
1. בתא הזווג (גמטות) צא זרע ותא ביצה, מופחת מספרים של הגורמים התורשתיים משני גורמים לגורם תורשתי אחד.
כלומר כל תא זווג מכיל רק גורם אחד.
כאשר תא זה ותא ביצה מתלכדים, נוצא תא ביצה מופרה (זיגוטה), שבו שוב יש 2 גורמים תורשתיים, אחד מקורו באב והשני מקורו באם.

גורם דומיננטי וגורם רציסיבי
בדור f1 לכל צמח יש שני גורמים תורשתיים שונים לתכונה גובה: נמוך , גבוה.
גורם אחד גבוה וגורם שני נמוך (הטרוזיגוט).
למרות זאת הפנוטיפ הוא גבוה, מדוע?
תשובה: מכיוון שיש גורם דומיננטי וגורם רציסיבי.
דומיננטי = שולט, בולט
רציסיבי = נשלט.

הגורם הדומיננטי משתלט על ביטוי התכונה, הגורם הרצסיבי הוא פסיבי, הוא אינו בא לידי ביטוי.
אם גורם דומיננטי נימצא ביצור הוא תמיד יבוא לידי ביטוי.

פנוטיפים לתכונה גובה הצמח.
גבוה - גורם דומיננטי
נמוך - גורם רצסיבי

גבוה, גבוה - 2 גורמים דומיננטים, הומוזיגוט, פנוטיפ גבוה.

גבוה, נמוך - גורם אחד \דומיננטי וגורם אחד רצסיבי = הטרוזיגוט. פנוטיפ = גבוה.

נמוך, נמוך -דני גורמים, רצסיביים, הומוזיגוט, פנוטיפ = נמוך

הגורם הרצסיבי בא לידי ביטוי רק ביצור הומוזיגוט, שבזוג הגורמים האחראיים לתכונה מסוימת הם רצסיביים.

הורשה מנדלית
"הוגרמים התורשתיים" מכונים כיום גן.
גן הוא קטע של DNA שאחראי לתכונה מסוימת, הגנים עוברים בתורשה במהלך הדורות.
ה-DNA מאורגן בגרעין בצורה כרומוזומים, בכל תא גוף יש 46 כרומוזומים המחולקים לזוגות הומולוגיים - כלומר דומים זה לזה בגודלם ובצורתם. בתאיי זיווג יש רק כרומוזום אחד.

כל גן מופיע בשני "עותקים", כל עותק נקרא אלל.
על כל כרומוזום הומולוגי יש עותק אחד של אותו גן כלומר אלל אחד.


פנוטיפ - צורת הביטוי של תכונה.
גנוטיפ - הרכב הגנים (האלילים) האחראיים לתכונה מסיימת.


חלוקת התא
מבנה ה-DNA
ל-DNA מבנה דמוי סולם.
2מוטות האורך בוניים כשרשרת, סוכר - פוספט.
לצידי של כל סוכר קשור בסיס חנקניים.
שלבי הסולם בנוטיים מצירוף של 2 בסיסיים חנקניים A ו T וגם G ו C.
הבסיסים החנקניים קשורים ביניהם בקשר מימן.

שכפול DNA
בכל כרומוזום מולקולת ה-DNA מכפילה את עצמה.
כל כרומוזום הומולוגי מכפיל את עצמו ואת מתבצעת חלוקת תא.

שני סוגי חלוקות תא:
מיטוזה - כל תאי הגוף מתחלקים בחלוקה זו
בשלב הראשון DNA בכל כרומוזום מכפיל את עצמו.
התא גדל ומתחלק לשני תאי בת.
כל תא בת יכיל 46 כרומוזומים.
כלומר 23 זוגות.

מיוזה (חלוקת הפחתה):
חלוקה בה נוצרים תאי הזוויג (תאי זרע ותאי ביצה).
ה-DNA שבכל כרומוזום משכפל את עצמו.
התא מתחלק ל-2 תאי בת, כל תא בת יכיל 46 כרומוזומים.
כל תא בת מתחלק שוב לשני תאי בת.
תאים אלה מכילים 23 כרומוזומים - כרומוזום אחד מכל זוג הומולוגי.


DNA וחלבונים
RNA משמש תבנית לחומצה גרעינית אחרת שנקראת RNA.
RNA שנוצר נקרא RNA/
כל שלושה נוקליאוטידים ב-DNA הם צופן ליצירת חלבון.
RNA שליח יוצא מגרעין התא אל הציטופלזמה.
מגיע לריבוזומים, בריבוזומים נוצר חלבון על פי הצופן שב-RNA.

מולקולת ה-DNA נמצאת בכל כרומוזום, כל כרומוזום בנוי ממולקולה אחת של DNA.
ה-DNA מכיל מידע לתכונות תורשתיות.

ה-DNA שונה מאדם לאדם, אין 2 אנשים בעלי DNA שווה (חוץ מתאומים זהים)
ההבדל בין DNA של בני אדם הוא בסדר הבסיסים.

למרות היות וה-DNA זהה אצל בני אדם עדיין יש אחוז קטן של DNA והוא מאפשר שונות בין בני אדם.

זן טהור:
קבוצה המשתייכים אליה הומוזיגוטים לתכונה מסוימת (לפחות לתכונה אחת).

הכלאת מבחן:
כאשר נתון פרט שהגנוטיפ שלו אינו ידוע ניתן להכליא אותו עם פרט שהוא הומוזיגוט רצסיבי, וכך יתברר מה הגנוטיפ הלא ידוע.


סוגי הדם והתורשה
קיים גן שאחראי לסוג הדם נסמן I.
סוג דם שקיימים לו 3 אלילים.
אצל כל בנאדם יופיעו 2 אלילים מתוך 3.
(כי כל תכונה נקבעת על ידי 2 אלילים, כל אלל "יושב" על כרומוזום הומולוגי אחד).
אלל מסוג A, אלל מסוג B, ואלל i (סוג דם 0ׂ)

מחלקת טי-זקס
מחלה תורשתית כלומר הגורם האחראי לה עובר בתורשה מדור לדור.
ישנו אנזים בדם שמפרק שומן המצטבר במוח ובמערכת העבצים.
לאנזים אחראי גן בעל שני אלילים, יתכנו 2 מצבים: אלל תקין, ואלל לא תקין.
ילדין שחולים בטי-זקס הם בעלי שני אללים לא תקשינים. (הומוזיגוטים לאלל לא תקין)
אנשים שיש להם 2 אללים תקינים הם בתאים ומייצרים את האנזים - הטרוזיגוט כלומר אנשים שיש להם אלל חד תקין ואלל אחד םגום: נשאים של טי-זקס.

בבדיקת דם ניתן להבחין בשלושה פנוטים:
1. רמת אנזים תקינה - אדם בריא הומוזיגוט לאלל בריא.
2. רמת אנזים בדם קטנה - אדם בריא ונשא. הטרוזיגוט לאלל, לייצור האנזים.
3. אין אנזים בדם - ילד חולה, אלל לא תקין.


אנמיה חרמשית
מחלה תורשתית רצסיבית
במצב רגיל - צורת תאי הדם האדומים היא דיסקית עם שני שקעים.
באנמיה חרמשית - צורת תאי הדם האדומים היא צורת חרמש.

לכאורה 2 פנוטיפים, אדם בריא ואדם חולה באנמיה חרמשית.
בבדיקת דם נגלה שבעצם יש שלושה פנוטיפים:
1. אדם בריא - כל תאי הדם האדומים תקינים, הומוזיגוט לאלל תקין.
2. אדם חולה - כל תאי הדם האדומים בצורת חרמש. הומוזיגוט לאלל לא תקין.
3. נשא - רוב תאי הדם תקינים, מיעוטם בעלי צורת חרמש, הטרוזיגוט לאללים לתאי דם.


מוטציה
לעיתים נדירות חל שינוי ב-DNA השינוי נקרא מוטציה.
אם השינו חל בקטע ב-DNA בו יש גן לתכונה כלשהי, גם התכונה תשתנה.
אם המוטציה בתאי זווג השינוי יכול לעבור לצאצאים.


כרומוזי הזיווג
בכל תא יש 22 זוגות כרומוזומים הומולוגיים, ובכרומוזומי זיווג יש כרומוזומים שאינם המולוגיים.
בנקבה כרומוזי הזיווג הם XX.
בזכר כרומוזומי הזווג הם XY וYX אשר שונים זה מזה בצורתם ובגודלם.מבחן בביולוגיה עם פתרונות מלאים תשובות מלאות

1. באיזה מבין הקבוצות הבאות, מהווים כל המזונות ספקי פחמימות?
א. גבינה, תפוח אדמה, לחם
ב. ירקות, שמנת, אטריות
ג. אורז, ביצים, בשר
ד. שוקולד, פיצה, בטטה

2. אילו מבין החומרים הבאים משמש להפקת אנרגיה כימית זמינה לתהליכים בגופינו?
א. חמצן
ב. ויטמינים
ג.לחם
ד. מים


3. את היסוד חנקן מוצאים תמיד ב:
א. שומנים
ב. תרכובות אורגניות
ג. גלוקוז
ד. חומצות אמיניות.


4. אחד מהתפקידים של קבוצת השומנים בגוף הוא:
א. שמירה על טמפרטורת הגוף.
ב. קרישת דם
ג. בניית כל חלקי התא.
ד. העברת מזון לתאי הגוף


5. הוויטמינים הם:
א. חומרים אורגניים
ב. חומרים אנאורגניים.
ג. חומרים הנוצרים רק בגוף האדם.
ד. חומרים שמוקרם בקרום כדור הארץ.


6. אבני הבניין של החומרים החלבוניים הם:
א. חומצות שומניות רוויות
ב. גליצרול וחומצות שומניות.
ג. חומצות אמיניות
ד. חומצות שומניות רוויות ובלתי רוויות.


7. המולקולות של האנזים הן בדרך כלל מולקות של:
א. פחמימות.
ב. שומנים.
ג. חלבונים.
ד. מינרלים

8. איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון לגבי כולסטרול
א. הכולסטרול נחוץ לפעילות התקינה של הגוף
ב. הגוף מסוגל לייצר כולסטרול גם ללא תוספת מבחוץ
ג. טרשת עורקים היא מחלה הנגרמת על ידי עודף ב-H.D.L.
ד. פעילות גופנית ותזונה נכונה עשויים להוריד את רמת הכולסטרול בגוף.

9. מהו תפקידם של האנזימים בגוף?
א. חומרי מזון ליצורים חיים.
ב. מקור לאנרגיה.
ג. זירוז תהליכים כימיים.
ד.חומרי תשמורת.


10. חומצת אמינית חיונית מוגדרת כ:
א. חומצה אמינית
ב. חומצה אמינית שהגוף מסוגל לייצר, והיא חיונית תלו.
ג. חומצה אמינית שהגוף לא מסוגל לייצר, והיא חיונית לו.
ד. פחמימות ושומנים.


11. איזה מבין זוגות החומרים הבאים מורכבים בני הזוג מאותם היסודות הכימיים?
.א. שומנים וחלבונים.
ב. פחמימות וחלבונים
ג. פחמימות ומלחים
ד. פחמימות ושומנים.


12. עמילן מתפרק ל:
א. חד סוכר
ב.חומצות שומן
ג. גליצרול
ד. דו סוכר.

13. מה הקשר בין פחמימה לשומן?
א. השומן הוא מקור לפחמימה בגוף.
ב. בפחמימה ובשומן יחס זהה בין פחמן, חמצן וומימן.
ג. הפחמימה והשומן מורכבים מאותם יסודות
ד. פחמימה ולמימן אותו ערך קלורי.


13. מהו התוצר הסופי של פירוק השומן?
1. כולסטרול
ב. רק חומצות שומן
ג. רק גליצרול
ד. חוצצות שומן וגליצרול.


15. הברזל הוא מרכיב חיוני במזון של האדם, מחסור זמני בברזל ישפיע קודם עןל:
א. הרכב העצמות
ב. חוש הראייה.
ג. הובלת חמצן.
ד. העיכול בקיבה.


16. איזה מהחומרים שלהלן הוא פולימר (חומר שמורכב מכמה יחידות מבנה בסיסיות):
א. חומצן שומן
ב. גלוקוז
ג. עמילן
ד. חומצות אמיניות


17. את היסוד חנקן מוצאים תמיד ב-
א. שומנים
גלורוז
ג. חומר אורגני
ד. חומצות אמיניות


18. ההבדל בין שומן רווי לשומן בלתי רווי הוא במידת הרוויה ב:
א. חמצנים
ב. גלוקוז
ג. מימנים
ד. מינרלים.


19. אחד התפקידים היעקריים של חומרי מזון הוא לספק אנרגיה לגוף. אם ניקח כמויות שוות - איזה מבין החומרים הבאים יספק אנרגיה בכמות הגדולה ביותר?
א. מינרל
ב. גלוקוז
ג. חלבון
ד. שומן


20. בבדיקות שעשה אורי נמצא עודף כולסטרול בדמו. האם תמליץ לאורי להוריד את רמת הכולסטרול בגופו לאפס?
.1. כן, כי כמות רבה של כולסטרול בגוף עושה לגרום לסתימת עורמים וכתוצאה מכך למחלות כלי הדם ולמחלות לב.
2. כן, כי כמות גבוהה של כולסטרול גורמת להתקפי לב.
3. לא, כי הגוף זקוק לכולסטרול לבניית קרומי תאים וכחומר מוצא לחלק מההורמונים.
4. לא, כי הגוף זקוק לכולסטרול לבניית אנזימים.


21. יובל בן ה-12 פנה לרופא והתלונן על חולשה בעצמותיו. על איזה מבין החומרים הבאים כדאי להמליץ ליובל להרבות באכילתם?
א. מלחי ברזל.
ב. גליקוגן
ג. מלחי סידן
ד. סוכרוז


22. איזה מבין המזומות הבאים יוצא דופן?
א. תפוח אדמה
ב. פרורי לחם יבשים
ג.גבינה לבנה
ד. קמח לבן

23. אילו מבין המזונות הבאים יכול לעבור דרך קרומי התא?
א. חלבונים
ב. גלוקוז
ג. גליקוגן
ד. עמילן


25. במה מתבטאת חשיבות המפרקים בטבע?
א. בהעלאת ריכוז החמצן באטמופירה
ב. בקליטת האנרגיה של אור השמש
.ג. בפליטת חום אל הסביבה
ד. במחזור חומר אורגני לחומר אי אורגני.

26. איזו מבין השורות הבאים מייצגת בדרך נכונה שרשרת מזון?
א. דרור ← זרעים ← חיידים ← נץ
ב. חיידים ← זרעים ← דרור ← נץ
ג. זרעים ← נץ ← עכבר ← דרור
ד. זרעים ← עכבר ← דרור ← נץ


27. בטבלה שלפניכם רשומים הסברים. התאימו לכל הבר את המושג המתאים לו מתוך רשימת המושגים שלפניכם.
מושגים: טורפים, מארג מזון, יצרנים, מפרקים, צרכניםהמושג
ההסבר
1

יצורים הניזונים מפירוק של שרידי ציפורים אחרים והפרשותיהם
2

יצורים הניזונים מצמחים או מבעלי חיים אחרים
3

יצורים חיים הניזונים מבעלי חיים אחרים
3

קשרי הזנה במערכת אקולוגית - סך הכל שרשרות המזון
4

יצורים חיים מעולם הצומח, שיודעים לנצל את אנרגיית השמש28.רשמו את שרשרת המזון בסדר הנכון:
* צרכנים ראשוניים (בעלי חיים צמחוניים)
* צרכנים שנייוניים (בעלי חיים טורפים)
* טורפי - על
* מפרקים
* יצרנים

29. סמנו את המשפט המתאים לסדר הנכון של היצורים החיים בשרשרת המזון
א. טורפים, צמחוניים, טורפי-על וצמחים
ב. צמחוניים, טורפים, צמחים וטורפי על.
ג. צמחים, צמחונים, טורפים וטורפי-על
ד. טורפי-על, טורפים, צמחים וצמחוניים


30. קיומם של החיים על פני כדור הארץ אינו אפשרי בלי הצמחים. ההסבר לכך הוא:
א. בעלי חיים רבים ניזונים מצמחים
ב. בצמחים יש ויטמינים ומינרלים הדרושים לקיומם של בעלי החיים
ג. צמחים ירוקים מסוגלים לייצר חומרים אורגניים מהחומרים האנאורגניים.
ד. צמחים ירוקים מייצרים חומר אורגני מחומרים אורגניים אחרים

1. בתאי גופינו יש אלפי חלבונים שונים. במה הם נבדלים זה מזה?

2. מה הקשר בין רמתצ כולסטרול בדם לבין טרשת עורקים?

3. מה משותף לשומן ולשמן ובמה הם נבדלים?

3. דובים לבנים נמים בתרדמת חורף (מספר חודשים), אילו יתרונות מקנה שכבת השומן מתחת לעורו של הדוב הלבן?

5. צמחי יבשה מכוסים בחומרים שומניים, הסבר תופעה זו וציין איזו מתכונות החומר השומני חשובה לעניין זה.

6. האם כולסטרול חיוני או מזיק? הסבר.

7. הסבר מהו חומר תשמורת ואלו תכונות מאפיינות אותו. הבא דוגמאות.


חומר תשמורת הוא חומר שהיצור אוגר ובשעת צורך הוא משתמש בתוצרות הפירוק של אותו חומר לשם הפקת אנרגיה וקיום פעולות החיים.
אפיונים של חומר תשמורת:
1. יכול להיאגר
2. יכול להתפרק בגוף
3. יכול להיבנות מחדש.

עמילן = נמצא בפקעות, זרעים ובצמחים.
גלוקגון = נמצא בכבד ובשרירים.


שכבת השומן מקנה לדוב את היתרונות הבאים:
1. בידוד הגוף, שמירה על החום
2. מניעת חיכוך עם איברים פנימיים.
3. שומן מהווה חלק עיקרי בקרום התא.
4. יש הורמונים וויטמינים המורכבים מחומר שומני.
5. השומן מהווה מקור הזניה, אנרגיה בעת הצורך.

.
הורשת תכונות הקשורות לכרומוזום X?
כרומוזום x - כרומוזום גדול, יש בו הרבה אללים.
כרומוזום y -  כרומוזום קטן יותר, מכיל אללים בודדים.

מדוע ישנן מחלות שמופיעות בעיקר אצל זכרים?

בנקבה x,x אלל רצסיבי יבוא לידי ביטוי רק אם הוא נימצא ב 2 כרומוזומים.

בזכר x,y: אלל רצסיבי שנמצא על כרומוזום x אין לו בן זוג בכרומוזום y.מחלת האמופיליה (דממת)
מחלה תורשתית
מחלתה רצסיבית
במחלה נפגע מנגנון קרישת הדם
הסיכון הוא איבוד דם על מוות.
מחלת האמופיליה מופיעה בעיקר אצל זכרים.השפעת הסביבה על תכונות תורשתיות
בבני אדם נעשו מחקרים על תאומים זהים שגדלו במשפחות נפרדות, מתברר כי תכונות תורשתיות כמותיות מושפעות מתנאי הסביבה, למשל: משקל הגוף - למרות שהרכב הגנים האחראים על משקל הגוף הוא קבוע, הרי שאכילה רבה ומועטה תשפיע מאוד על המשקל.

השבחת צמחים ובעלי חיים
השבחה היא פעולה הנעשית על ידי האדם במטרה להרבות בעל חיים או צמחים מסויימים.
השבחה נעשית על ידי הכלאה.

דוגמה: פר מסויים הוא אביהן של פרות בעלות תנובת חלב גבוהה.
זרעו של הפר נמכר כדי להפרות פרות רבות ככל האפשר על מנת להשביח את עדרי הבקר בפרות מניבות.

פרקים בהזנה
גופינו זקוק לאנרגיה לצורך תפקודו (ישיבה, הליכה, חשיבה...)
מה מספק לגוף אנרגיה?

חמצן לא מספק לגוף אנרגיה.
מים לא מספקים לגוף אנרגיה.
מזון מספק אנרגיה לגוף.

האנרגיה האגורה במזון היא אנרגיה כימית.

שרשרת מזון
מעבר חומרים מאנרגיה בין יצורים שונים מתואר כשרשרת המזון.
החוליה הראשונה בשרשרת המזון הם היצרנים.

היצרנים
היצרים הם צמחים, אצות  ירוקות וחיידים מסוימים, כך שהם מסוגלים לייצר את מזונם בעצמם.

צמחים ירוקים קולטים מים ופחמן דו חמצני, ובעזרת אנרגיית השמש מיצרים גלוקוז וחמצן.
מים ופחמן דו חמצני הם חומרים לא אורגניים.
גלוקוז הוא חומר אורגני.

יצרנים: צמחים ← צמחוניים: בעלי חיים שאוכלים צמחים ← טורפים בעל חיים שאוכלים בעלי חיים ← טורפי על: בעל חיים שאוכל בעל חיים ← יצרנים


הזנת יצורים חיים
כל ייצור חי זקוק לחומרים ואנרגיה לצורך קיומו.
מזון עובר מייצור ליצור (יצור אחד מהווה את מזונו של יצור אחר) וכך נוצרת שרשרת המזון.

נהוג לכתוב את שמות היצרנים המשתתפים בשרשרת המזנון, ובניהם לסמן חצים, החצים מסמנים את מעברי החומרים והאנרגיה.
ראש החץ מצביע על הטורף וזנב החץ מצביע על הנטרף.

יצרנים - צמחים (כולל אצות ירוקות) נמצאים בבסיס שרשרת המזון מפני שהם היחידים שמסוגלים לייצר חומרים אורגניים מחומרים אנאורגניים (בתהליך הפוטוסינתזה).
היצרנים נקרים: אוטוטרופים (אוטו= עצמי, טרופים=מזון, כלומר עם מייצרים בעצמם את מזונם).

צרכנים ראשוניים - בעלי חיים צמחוניים. בעל חיים שניזונים ישירות מצמחים.
צרכנים שנייונים / שלישיונים:
צרכנים שניוניים - בעלי חיים שטורפים בעלי חיים צמחוניים.
צרכנים שלישיוניים - בעלי חיים שניזונים מטורפים

מפרקים: בעיקר חיידקים ופטריות, מפרקים ניזונים מהפרשות בעלי חיים, ומשרידי גופם של יצורים חיים.
חשיבות חיידקים: מאפשרים מיחזור חומרים על ידי הפיכת חומר אורגני לחומר אנאורגני.

מארגז מזון
רוב היצורים החיים שייכים ליותר משרשרת מזון אחת.
רשת של שרשראות מזון הקשורים זו בזו נקראת מארג מזון.


פירמידת מזון (אקולוגית)
טורפי על
צרכנים שנייוניים
צרכנים ראשוניים
יצרנים: צמחים

כולם מעבירים אנרגיה למפרקים!

כל קומה בפירדמה היא רמת הזנה
כל קומה מתארת את כמות היצורים (כלומר צרכנים: צמחים יש הרבה.. וטורפי על יש הכי פחות).

הפירמידה האקולוגית מתארת מצב שבו כמות גדולה מאוד של צמחים "מפרנסת" כמות קטנה של צמחוניים והם מפרנסים כמות עוד יותר קטנה של טורפים.
המורד הפירמידה כמות המזון גדלה, כמות האנרגיה גדלה.
במעלה הפירמידה כמות המזון קטנה, כמות האנרגיה קטנה.

החומרים מהמזון בונים את גוף האדם / היצורים החיים ומספקים להם אנרגיה.

מזון מתחלק למספר קבוצות:
פחמימות
חלבונים
שומנים
ויטמינים
מינרלים (מלחים)
מים

חומרים אורגניים מורכבים מ: אומי פחמן (c), אטומי מימן (H) ואטומים אחרים.

חומרים אורגניים נוצרים רק מעילות יצורים חיים #כל עוד האדם לא מתערב).
פחמימות, חלבונים, שומנים, ויטמינים.


חומרים אי אורגניים
חומרים אי אורגניים מתקיימים בסביבה הטבעית גם בלי נוכחות יצוריפ.
מים
מינרלים.המים
המרכיב העיקרי בגופם של בעלי חיים.
המים נמצאים בעיקר בתוך התאים וביניהם.

המים
1. ממיסים חומרים שונים (גם מזון).
2. מובילים חומרים מומסים (הדם מובלי חומרי מזון וחומרים נוספים).
.3 בנייה ופירוק של חומרים נעשים בסביבה מימית.


מינרלים = מלחים
חומרים אי אורגניים שנימצאים בקרקע.
נקלטים בצמחים ישירות מהקרקע.
בעלי חיים מקבלים מנרלים מהמזון.
דוגמואת למנרלים: ברזל, אבץ, ידן, זרחן, נתרן אשלגן...


סידן - חיוני לבניית עצמות, להתכווצות שרירים.

ברזל - חיוני להיקשרות חמצן שמגיע מהריאות לכל חלקי הגוף, חוסר בברזל גורם לחוסר בהמוגלובין ← אנמיה.

פחמימות (פחמן + מימן)
תפקידן - אספקת אנרגיה לגוף מהווה מקור אנרגיה עיקרי.
בנויות מהאומים: פחמן (C), מימן (H) וחמצן (O).

הפחמימות מתחלקות ל-3 קבוצות:
1. חד סוכר
2. דו סוכרים
3. רב סוכרים.

חד סוכרים:
הנפוץ ביותר הוא גלוקוז.
מצוי בפרות, בעיקר בענבים.
יש גם פרוקטוז.

חד סוכרים הם אבני הבניין של מולקולות הסוכר.
חד סוגר - טעמו מתוק, הוא ממיס במים וחודר דרך קרומי התאים.

דו סוכרים הם צירוף של 2 חד סוכרים.
סוכר לבן - דו סוכר הנקרא סוכרוז אשר בנוי מגלוקוז ופרוקטוז.
סוכר החלב - לקטוז, דו סוכר.
דו סוכר טעמו מתוק, מסיס מתפרק לחד סוגרים וכך חודר לתאים.


רב סוכרים:
מולקולות ענק, שרשראות ארוכות של חד סוגרים
1. תאית: משמשת לבניית הדופן של תאי צמח.
2. עמילת - חומר תשמורת בצמחים
3. גלוקגון - חומר תשמורת בבעלי חיים.

חומר תשמורת שמהווה מאגר בגוף לשעת חוסר.
חומר תשמורת
1. בעל יכולת להיאגר בגוף
2. מתפרק לאבני הבניין שלו (חד סוכרים)
3. נבנה מחדש מאבני הבניין שלו.

גלוקגון - נאגר בכבד ובשרירים.
עמילן - בזרעי חיטה, תירס, אורז, תפוח אדמה, בטטה..

בבעלי חיים המקור העיקרי לפחמימות הוא עמילן.


שמונים כמקור אנרגיה
שומנים מספקים לגוף אנרגיה גדולה פי 2 מהאנרגיה המתקבלת מפירוק כמות זהה של פחמימות.

כולסטרול
מצוי בגופם של בעלי חיים.
חיוני לגוף - חומר בניין של קרומי התאים, ושל הורמונים מסוימים.
נוצר בגוף, חלקו מגיע לגוף מהמזון.
עודף כולסטרול שוקע בכלי הדם, אל הכולסטרול ששקע מצטרפים כלי דם (חסימת כלי דם מונעת מעברי דם ואספקת חמצן לאיברים השונים).

כולסטרול:
LDL (רע) - רמה גבוהה מהנורמה, מהווה סכנה בריאותית.
HLD (טוב) - רמה בנורמה, לא מזיקה.


חומצות שומן רוויות ובלתי רוויות:
שומנים מתחלק לשתיים:
1. גליצרול
2. חומצות שומן:
א. חומצות שומן רוויות.
ב. חומצות שומן בלתי רוויות

מבנה חומצות שומן ← שלד שרשרת ארוכה של אטומי פחמן, אל הפחמנים מחוברים מימנים ו-2 אטומי חמצן.


חומצות שומן רוויות בדרך כלל במצב צבירה מוצק בטמפרטורת החדר.

חומצן שומן בלתי רוויות - בדרך כלל במצב צבירה נוזל בטמפרטורת החדר.

חומצות שומן בלתי רוויות עדיפות לבריאות.

חלבונים
חלבונים בנויים מפחמן (C), מימן (H), חמצן (O) וחנקן (N).
תפקיד החלבונים:
א. החלבונים הם אבני הבניין העיקריות של הגוף.
ב. אנזימים הם חלבונים, אנזימים הם חלבוני פעולה.
מזרזים ומאפשרים תהליך פירוק ובנייה בגוף.
ג. נוגדן הם חלבונים - משתתפים בהגנת הגוף.
ד. חלק מההורמונים הם חלבונים
ה. ההמוגלובין - חלבון הנמצא בכדוריות האדומות והוא קושר חמצן.

החלבונים בנויים מחומצות אמניות
חלבון הוא מולקולה גדולה המורכבת מיחידות רבות של חומצות אמניות.
קיימות כ-20 חומצות אמניות.
במה שונה חלבון אחד מחלבון אחר?
1. בסדר של החוצות האמניות
2. בסוג של החומצות האמניות
3. באורך השרשרת

תאי הגוף מסוגלים לייצר חומצות אמניות אך לא את כל החומצות האמניות. יש חומצות אמניות שהגוף לא יכול לייצר ואנחנו חייבים לקבל אותם מהמזון.

חומצות אמניות חיוניות - חומצה שהגוף לא יודע לייצר בעצמו, חייב לקבל אותו מהמזון.
חומצות אמניות לא חיוניות - חומצות שהגוף מיצר בעצמו.


ויטמנים:
חומרים אורגניים
אין ביניהם מכנה משותף מבחינת הרכבם הכימי.
מולקולות קטנות מאוד.
נחוצים לגוף בכמויות זעירות.
המשותפים לכל הויטמינים: הם חיוניים לקיום תהליכים שונים בגוף (בתאים).
רוב הויטמנים לא מיוצרים בגוף, אלא מגיעים מהמזון.

ויטמין A - חיוני לראייה תקינה,בעיקר לראיית לילה או ראייה באור חלש.

ויטמין B:
B1 - תיאמין - חיוני לתפקוד תקין של שרירים ומערכת העצבים.
חוסר בויטמין B1 גורם למחלת ברי ברי.


מחלת ברי ברי
נגרמת בשל חוסר בויטמין B1.
גורמת לתפקוד לקוי של מערכת העצבים והשרירים.
בעבר - נפוצה במדינות בהן היווה אורז מקור מזון עיקרי (אסיה), הויטמין נימצא בקליפה של האורז.


על מחסור ועודך ויטמין A
 הקשר בין הצורך בויטמנים לבין פעולות האנזימים הם:
הויטמינים דרושים לתהליכי בסיס בחילוף חומרים.
הויטמנים עושים את פעולתם כקואנזימים, חומר שהכרחי לפעולות האנזים.
2. התופעות בהם מתבטא הנזק כתוצאה ממחסור בויטמין A:
יובש בעין, העדר דמעות, אף עיוורון לילה.
השאלות.

הקיפו את התשובה המתאימה ביותר. (תשובה אחת בלבד).

1. לעכבר בעל פרווה שחורה (תכונה דומיננטית):

א.      יש תמיד זוג הורים שחורי פרווה.

ב.      יש תמיד שני גנים לפרווה שחורה.

ג.        יש לפחות גן אחד לפרווה שחורה.

ד.      אין אף פעם גן לפרווה לבנה.2. צבע עיניים חום דומיננטי על צבע עיניים כחול. לזוג הורים בעלי עיניים חומות נולד בן עם

עיניים כחולות. מכאן אפשר ללמוד ש:

א.      שני ההורים הומוזיגוטים לצבע העיניים.

ב.      הורה אחד הומוזיגוט והורה אחד הטרוזיגוט.

ג.        שני ההורים הטרוזיגוטים לצבע העיניים.

ד.      הבן הטרוזיגוט לצבע העיניים.

3. כדי שתתקיים הכלאה בבעלי חיים הכרחי:

א.      שיהיו קרובי משפחה רחוקים.

ב.      שיהיו להם צאצאים רבים.

ג.        שיהיו זכרים ונקבות מאותו מין.

ד.      שיהיו להם צאצאים כשהם צעירים.4. מהי תכונה רציסיבית? (נשלטת)

א.      תכונה המתבטאת ביצור שקיבל משני הוריו גן לאותה תכונה.

ב.      תכונה המתבטאת בהורים ואינה עוברת לדור הצאצאים.

ג.        תכונה שאינה נראית והיא מתגלה רק בבדיקה כימית.

ד.      תכונה הקשורה למחלה תורשתית שהיצור מסתיר.5.       מהי תכונה תורשתית?

א.      תכונה משותפת לכל בני המשפחה.

ב.      תכונה מתבטאת בכל דור ודור.

ג.        תכונה שהגורם לה עובר מדור לדור.

ד.      תכונה שאינה מושפעת מהסביבה.6. מהי תכונה דומיננטית?

א.      תכונה השולטת ביצור, כלומר מאפיינת אותו יותר מכל תכונה

אחרת.

ב.      תכונה המתבטאת תמיד כאשר הגן האחראי לה נמצא ביצור.

ג.        תכונה המתבטאת תמיד בכל הצאצאים אם הופיע אצל ההורים.

ד.      תכונה המתבטאת ביצור רק אם הוא הומוזיגוט לאותה תכונה.

7. בצמחי פלפל, הגן לצבע אדום הוא שלטן (דומיננטי), והגן לצבע צהוב הוא נשלט

(רציסיבי). צמחים בעלי פירות אדומים עשויים להיות משני גנוטיפים. אילו הם? (סימון

הגן לאדום A, ולצהוב a .

א.      AA, aa.

ב.      AA, Aa.

ג.        AA, aa.

ד.      Aa, A.8. הטרוזיגוט:

א.      יצור שבכל אחד מתאי גופו, שני הגורמים התורשתיים האחראים

להיווצרותה של תכונה מסוימת זהים זה לזה.

ב.      יצור שבכל אחד מתאי גופו, יש גורם תורשתי אחד האחראי

להיווצרותה של תכונה מסוימת.

ג.        יצור שבכל אחד מתאי גופו, שני הגורמים התורשתיים האחראים

להיווצרותה של תכונה מסוימת זהים זה לזה והתקבלו ממקור אימהי.

ד.      יצור שבכל אחד מתאי גופו, שני הגורמים התורשתיים האחראים

להיווצרותה של תכונה מסוימת שונים זה לזה.

9. האם ייתכן שתהיה לך תכונה תורשתית שאינה מופיעה אצל אף אחד מההוריך?

א.      כן, אם זו תכונה שלטנית (דומיננטית).

ב.      כן, אם זו תכונה נסגנית (רציסיבית).

ג.        לא, אם זו תכונה נסגנית (רציסיבית).

ד.      לא, תכונה תורשתית חייבת להופיע לפחות אצל אחד ההורים.10. מהכלאה בין צמח בעל פרחים אדומים לצמח בעל פרחים לבנים, שניהם מזנים טהורים

התקבלו צאצאים שכולם בעלי פרחים לבנים. מהי המסקנה מתוצאות אלה?

א.      הגן לצבע אדום הוא רציסיבי (נשלט).

ב.      הגן לצבע אדום הוא שולט (דומיננטי).

ג.        שני הגנים הם שווי ערך.

ד.      אי אפשר להסיק מסקנה.11. הומוזיגוט:

א.      יצור שבכל אחד מתאי גופו, שני הגורמים התורשתיים האחראים

להיווצרותה של תכונה מסוימת זהים זה לזה.

ב.      יצור שבכל אחד מתאי גופו, יש גורם תורשתי אחד האחראי

להיווצרותה של תכונה מסוימת.

ג.        יצור שבכל אחד מתאי גופו, שני הגורמים התורשתיים האחראים

להיווצרותה של תכונה מסוימת זהים זה לזה והתקבלו ממקור אימהי.

ד.      יצור שבכל אחד מתאי גופו, שני הגורמים התורשתיים האחראים

להיווצרותה של תכונה מסוימת שונים זה לזה.
1. כמה אללים יש לגן למערכת סוגי הדם, מהם היחסים (דומיננטיות - רצסיביות וכו') בין אללים אלו, וכיצד נהוג לסמל אותם?

2. מהם הגנוטיפים והפנוטיפים במערכת סוגי הדם?

4. בבית חולים נולדה שלישייה, ולתינוקות היו סוגי הדם הבאים: A,AB,O. מה היו סוגי הדם של ההורים? הראה את דרך הפתרון בעזרת תרשים.

5. כבר תבע גט מאשתו בטענה שהתינוק שנולד לה אינו בנו. הגבר  התבסס בטענתו על כך שהוא בעל סוג דם A, אשתו בעלת סוג דם B, ואילו לתינוק שנולד סוג דם O. על בסיס הנתונים האלה, האם הגבר צודק? נמק והראה את דרך הפתרון בעזרת תרשים.

6. לאם סוג דם B, לילד אחד AB, ולילד שני O - מה סוג הדם של האב? הראה את דרך הפתרון בעזרת תרשים.

7. הכליאו חתולים שחורים עם לבנים. כל הצאצאים היו אפורים. אם נכליא שני חתולים אפורים מדור F1, איו צאצאים יתקבלו? הראה דרך פתרון בעזרת תרשים.

9. איזה מבין זוגות ההורים הבאים אינו יכול להיות זוג הורים לתינוק בלע סוג דם O.
א. אם בעלת סוג דם O ואב בעל סוג דם O.
ב. אם בעלת סוג דם AB ואב בעל סוג דם O.
ג. אם בעלת סוג דם B ואב בעל סוג דם B.
ד. אם בעלת סוג דם A ואב בעל סוג דם B.

10. לדן סוג דם B ולאשתו סוג דם A. סוג הדם של בנם הבכור הוא O. מהי ההסתברות שלילד השני יהיה סוג דם AB?
א. 100%
ב. 75%
ג. 50%
ד. 25%


שאלות למבחן בנושא היהודים בתפוצות בין שתי מלחמות העולם כיתה ט'

שאלות למבחן בנושא היהודים בתפוצות בין שתי מלחמות העולם כיתה ט'

1. הסבירו מהי המגמה המשותפת לאירועים שהתרחשו בשנות העשרים כלפי היהודים במדינות השונות ומדוע, הביאו דוגמאות משתי מדינות?

2. הסבירו כיצד בשנות השלושים המגמה השמותפת באירועים השונים כלפי היהודים השתנה מהמצב בשנות העשרים? הדגימו את האירועים בשתי המדינות.

3. מצבים של יהודי גרמניה הלך והתדרדר מיום החרם 1/4/1933 ועד ליל הבדולח 9-10 בנובמבר 1938.
א. תארו את האירועים שהתחרשו כנגד היהודים ביום החרם, ובליל הבדולח.
ב. הסבירו כיצד מבטאים אירועים אלה את ההחרמה ביחס של השלטונות הגרמנים כלפי היהודים.

4. כיצד ניתן להסביר את הקשר בין עצמאות עיראק לבין החרפת היחס כלפי הידים?

5. כיצד התבטאה התופעה של הזדהות עם המדינה בקרב יהודים בעיראק, ברית המוצעות, פולין וגרמניה?

6. ציין את שלושת הארגונים שהוקמו בקרב היהודים בארה"ב, מה הייתה מטרתם ומה ניתן להסיק על חברת היהודים שם?

7. הסבירו את המושגים מהרישמה הבאה ומה היחס שהם מבטאים כלפי היהודים?
בברית המועצות - יבסקציה
בפולין - יצחק גרינבוים, ספסלי גטו
בגרמניה - סנט לואיס, ועידת איוואן, חוקי נירנברג, אריזציה.
בארה"ב - אמריקניזציה
בעיראק- אל מצבאח.

BOOK REVIEW THE THREE MUSKETEERS

The author of the book is Alexander Demas.
The level of the book is unknown, the number of the pages is 80.
The title of the story "The Three Musketeers".
In the story we are told about one man named Artagnan, who came to Meung with three gifts of the king. He wanted become a Musketeer.
On his way he was caught in a battle and one of the gift stolen, it was a presentation letter to the king from his father.
After Artagnan came to Meung he the the king of the Musketeer and discussed with him about joining the Musketeers.
The king of the Musketeers knew the father's Artagnan, they were together in war.
Now without the leter Artagnan couldn't be a Musketeer and he had to prove himself that he is brave and loyal.
The three Musketeers (Athos, Prothos and Armis) became his friends and they went out together into adventure.
The main character is Artagnan.
I love the sence of the end Artagnan became a Musketeer and they said the motto "All for one and one for all" when they drew their swords cross and about the heads.
I like it because they really mean it! The great teamwork of the, says everything.
They risked their lifes for the other.
The genre Adenture book.
I recommend this book to my friends because it is really interesting book, once you start reading.. you can't stop.
I would not like to change anything in the story.

חומר בתנ"ך במקרא כיתה ט' שמואל א' דוד גלית שאול המלך הרבה ידע

אחיתופל היה אחד מיועציו הבכירים של דוד, שהצטרף למחנה אבלשום, דוד ידע שאחיתופל היה חכם וייתן עצה לאבשלום שתוכל להביס את דוד ואת המחנה שלו ולכן עשה מאמצים להפר עצה זו.
*חושי הארכי נשאר נאמן למחנה דוד, ומגיע לשליחות למחנה אבשלום במטרה אחת - להפר את עצת אחיתופל כדי שפי דוד הדריך אותו:
דוד שולח את חושי למחנה אבשלום שיצטרף "כאילו" אליו, המטרה היית שירגל לטובת דוד, את המידע שישמע במחנה אבשלום, ישלח דרך הבנים של הכוהנים צדוק ואביתר.
* כדי להפר את עצת אחיתופל מגלה חושי הארכי נאמנות לאבשלום, מיד שהוא מגיע למחנה אבשלום חוקר בחשדנות את חושי ושואל מהי סיבת נטישתו את מחנה דוד, חושי משיב שתי תשובות:
א. הוא רואה באבשלום מלך שנבחר על ידי אדוניי והעם, ומקבל את הבחירה ורואה אותה כמחייבת גם אותו.
ב. אבשלוםן הוא הרי בנו של דוד, יורשו שעתיד לעלות לכס המלוכה וחושי מביע נאמנות ומהות מחויבות למלך החדש.
הדברים משכנעים את אבשלום וחושי מתקבל למחניהו.
* הנחת היסוד של אחיתופל היית שדוד שדוד "יגע ורפה ידיים", כלומר עייף וחלש וכדאי לתקוף אותו עוד לפני שיתארגן למלחמה.
*חושי מנסה להפר הנחת יסוד זו ולשכנע את אחיתופל שדוד הוא איש מלחמה מנעוריו, עדיין חזק  ומנוסה בכל אסטרטגיות המלחמה, ודבר זה יוכל להפתיע אותו.
ברגע שחושי הצליח לערער את הנחת היסוד הזו, היה מהפך. חושי ממשיך ומטהר את דוד ואת אנשיו, כמרי נפש, כאנשי מלחמה, ואנשים שבטח בשעה זו מוכנים במארב לתקוף.


מבוא לפרק יא' שמואל ב' דוד ובת שבע
* עד פרק יא' דוד מוצג כאחד המלכים המוצלחים ביותר, שקו התפתחותו כמלך היה בסימן עלייה, מפרק יא' והלאה מתחילה ההידרדרות של בית המלוכה.
ההידרדרות של דוד היא מבחינה מוסרית, שבא לידי ביטוי במערכת היחסים שמתהווה בבית המלוכה.
* חטאו המוסרי של דוד המתואר בפרק יא', השפיע והקרין על בני המלך ועל מערכת היחסים בניהם.
*חטאו של דוד אינו עובר בשתיקה מצד נתן הנביא. תגובתו של הנביא מהווה דוגמה של השקפת העולם הנבואית, הנביאים ראו, עצמם כשומרים על ערכי המוסר והיושר.
* בפרק יא' מוצגים חטאיו של דוד, הכותב במקראי אינו מסתיר את חטאיו גם כאשר הם מתומכיי בית דוד.
* פרק יא' הוא סיפור מסגרת, סיפור ראשון: מלחמה בעמונים, סיפור שני פנימי: דוד ובת שבע. הקרב נגד העמונים הוא הסיפור החיצוני ואילו הסיפור הפנימי הוא האירוע של דוד ובת שבע.
הפסוק הפותח את פרק יא', וגם הפסוקים המסיימים את פרק יב' עוסקים בקרב נגד העמונים, ואילו הסיפור הפנימי, המתרחק על רקע המלחמה, שהדמויות המרכזיות בו הם דוד ובת שבע נמצאים בירושלים.


חטאיו קשל דוד
עברה גוררת עבירה
* דוד עבר על שלוש עבירות מעשרת הדיברות, החטא הראשון היה "לא תחמוד", החטא האוסר על אדם לרצות ולחשוק במשהו שלא שייך לו.
החטא השני הוא "לא תנאף", חטא האוסר על גבר נשוי או אישה נשואה לקיים יחסי יישות עם גבר או אישה אחרת.
האיסור מבטא את קדושת השפחה ומשירה על התא המשפחתי כתא קדוש.
בתקופת המקרא נהגו לסקול בוגדים או נואפים עד מותם.
החטא השלישי הוא לא תרצח שמבטא את הזכות לקדושת החיים, מופיע ראשון בעשרת הדיברות, כיוון שהוא חשוב מכולם, כי אם רוצחים אדם שאר עשרת הדיברות אינן משמעותיות.

האירוניה בפרק יא'
האירוניה נוצרת בסיפור כאשר קיימת משמעות נסתרת, הבנויה על התעממות כלפי חוץ עם עוקץ כלפי פנים, כלומר הדברים כשהם מפורשים הם כביכול פנימיים אבל יש להם משמעות נסתרת שאותה משלים /מסתיר הקורא.


האיוניה בסיפור דוד ובת שבע (שמואל ב' יא')
פסוק א' (1): הסיפור המפורש: יואב העם והצבא נימצאים במלחמה נגד בני עמון והעם מנצח במלחמה הקשה.
המשמעות האירונית:
*דוד המלך מתהלך על הגג להנאתו ומתענג.
*המלך זוכה בתהילת הניצחון
* דוד עסוק במלחמה הפרטית שלו - לטשטש ראיות.

פסוק ז' (7): דוד שואל את אוריה החיטי לשלום הלוחמים, לשלום יואב והמלחמה.
המשמעות האירונית"
* דוד אינו מעוניין לדעת באמת מה קרה במלחמה. הוא רוצה לשלוח את אוריה כמה שיותר מהר הביתה.

פסוק ח' (8): דוד אומר לאוריה: "לך לביתך ורחץ רגליך".
המשמעות האירונית: כוונת דוד היית: לך לביתך ושכב עם אשתך.

פסוק י' (10): דוד אומר לאוריה מדוע אינך הולך לביתך.
כוונת דוד היית לך לביתך ושכב עם אשתך.

פסוק יא' (11): אוריה אומר לדוד: "הארון וישראל, ויהודה יושבים בסכות, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים, ואני אבוא אל ביתי לאכל ולשתות, ולשכב עם אשתי, וחי נפשך אם אעשה הדבר הזה".
המשמעות האירונית: דוד חושב לעצמו אל תבלבל את המוח, לך תשכח עם אשתך ותציל אותי, ובעיקר תציל את עצמך ממך.


האיגרת ששלח דוד ליואב (שר הצבא)
המכתב (פסוק טו'): ויכתב בספור לאמור הבו את אוריה החטי אל מול פני המלחמה החזקה ושבתם מאחריו ונכה ומת".

הביצוע פסוק טז':  וַיְהִי בִּשְׁמוֹר יוֹאָב אֶל-הָעִיר וַיִּתֵּן אֶת-אוּרִיָּה אֶל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יָדַע כִּי אַנְשֵׁי-חַיִל שָׁם:


* דוד שלח מכתב ליואב בן צרויה שר צבא דוד, שנמצא במלחמה ובוא הוא מפרט כיצד להביא את אוריה החיטי אל מותו.
* הדברים מתבצעים אחרת ממה שדוד מצווה כלומר ישנו הבדל בין המכתב לביצוע של יואב.
השאלה היא מדוע יש הבדל?
* יואב לא מבצע את ההוראה שמקבל דוד, כיוון שלא רצה לפגוע במורל של החיילים.
יואב חשש שהחיילים לא ירצו להלחם ולכן הוא מעדיף להקריב קבוצה של חיילים כדי לטשטש את התכנון, שחייליו לא יבינו שמאחרי עשיו יש כוונת זדון.

סיכום פרק יא':
*דוד המלך מוצג בפרק באופן אירוני.
הפרק מתאר את מגמת המספר כדי להוקיע את דוד, להאשים אותו ולהתייחס אליו בלעג נסתר ומריר מבלי לזקוף לזכותו דבר חיובי.
* לפי התנהגותו של דוד, הוא לבדו אשם, בת שבע פסיבית (דמות שטוחה) והיא ביד דוד, כחומר ביד היוצר ואין לה חלק באשמה.
* מילוי הפערים בפרק, בדרך אחרת יכולה להציג את בת שבע כפעילה ואשמה גם היא.
* במילוי הפערים ניתן לטעון שבת שבע רוחצת על הגג כשידעה מישהו שכנה המכובד, שנוהג לצאת ערב ערב לגג.
* פרק יא' מציג תהליך של הידרדרות שבו עבירה גוררת עבירה - דוד ראה אישה רוחצת, שלה לדרוש לאישה, הביא אותה לביתו, שכב עמה, ביקש לטשטש את חטאו, ניסיונותיו להביא את אוריה לביתו נכשלו, הורא להרוג את אוריה לבדו, גרם לכך שנהרגו רבים מעבדי דוד, נשא לאישה את בת שבע, המסר בפרק הוא "מכסה פשעיו לא יצליח".


פרק יב' - כבשת הרש
עונשו של דוד
* משל שיפוטי הוא סיפור מהחיים שהומצא על ידי מספרו, ועוסק באדם שהפר חוק ופעל נגד עקרונות מוסריים.
* הסיפור הבדוי מושמע באוזני מי שחטא חטא דומה, במטרה ששיפוט החוטא את עצמו.
האדם שמאזין למשל מתבקש לחרוץ דין (לתת גזר דין) ונלכד בפח שטמן לו.
* דוד האמין שמובא לפני סיפור קרא לאחרים ולא גילה את הדמיון בין מעשה כבשת הרש, לבין סיפורו עם בת שבע.


משל: הרש, העני
עונשו של דוד: נמשל: העני אוריה החיתי


משל: כבשה אחת ויחידה
הנמשל: בת שבע

משל: העשיר לוקח את כבשת העני ושוחט אותה.
הנמשל: דוד לוקח את בת שבע, פוגע בכבודה (מכניס אותה להיריון)

משל: לעשיר יש הרבה כבשים
נמשל: לדוד יש הרבה נשים

משל: העשיר חומל על הכבש של העני
נמשל דוד לא מסתפק בנשיו החוקיות.השוואה בין שאול המלך לדוד המלך בטבלה


פרקים
שאול
דוד
משיחת דוד פרק טז'
מאוים, רדוף, חזר ביטחון, "ואם שמע שאול והרגני"
יפה עיניים, אדמוני, רעה צאן אביו
משיחת דוד פרק טז'
ורח ה' סרה
ותצלח רוח ה' על דוד
פרק יז - דוד וגלית
פדחן, מוג לב, אינו נחלץ לעזרת העם, חושש מגולית, מפרסם פרסים למי שיצא נגדו
אמיץ, נחוש, מסור לעם ולאלוהים, מצליח להביס את הענק הפלישתי.
פרק יח' עלייתו של דוד מול ירידתו של שאול
"ומעם שאול סר"
*שאול מנסה להכשיל את דוד
"כי ה' היה עימו"
*דוד מצליח בכל דרכיו
כד' - שאול ודוד במערה
רודף אחרי דוד כדי להרוג אותו
דוד מתעלה על עצמו, אינו פוגע במלך, "חלילה לי לפגוע במשיח", מוכיח אותו על טעותועקרונות הגמול במקרא
* מהו גמול? שכר או עונש הניתנים לאדם על פי מעכשיו, עשה מעשה טוב ומקבל שכר, עשה מעשה רע ומקבל עונש.

אנו מזהים ארבעה סוגי גמול:
א. גמול אישי: שכר או עונש הניתנים לאדם רק על פי מעשיו האישיים:
כמו שנאמר בספר יחזקאל: "הנפש החטאת היא תמות".

ב. גמול קיבוצי: שכר או עונש הניתנים לאדם, לא על פי מעשיו, אלא על פי מעשי הכלל. (עונש קולקטיבי).

ג. גמול מידי: שכר או עונש הניתנים לאדם בחייו מיד לאחר המעשה.

ד. גמול לדורות: שכר או עונש הניתנים לצאצאיו של אדם בדורות מאוחרים בגלל חטאו בדורות מוקדמים
"אבות אכלו בוסר ושיני בנים תכהנה" - האבות נהנו מהפרי האסור, והבנים משלמים על כך.
"פוקד עוון אבות על בנים, של שלישים ועל רבעים.

ה. מידה כנגד מידה: העונש או השכר ניתן באותה מידה של המעשה.


עונשו של דוד פרק יב'


חטא (פסוק ט')
העונש (פסוקים י' - יא')
"את אוריה החיתי הכיתי בחרב"
"ועתה לא תסור חרב מביתך ועד עולם"
""את אישתו לקחת לך לאישה ותבוא אליו וישכב איתה"
"ולקחתי את נשייך לעינייך ונתתי לרעיך ושכב עם נשייך"
"כי אתה עשיתה בסתר"
"ואני אעשה את הדבר הזה נגד השמש הזאת"


עקרונות הגמול בעונשו של דוד
א. מידה כנגד מידה (עשה בסתר, וקיבל בפומבי)
ב. גמול לדורות (לא תסור חרב מבתך ועד עולם)
ג. גמול מידי: בנה של בת שבע מת לאחר לידתו.

הארה
*הסיפור כבשת הרש אינו עומד בקיטריונים של משל ונמשל, כי מוסר ההשכל חסר.
הסיפור הובא לפני דוד כמשפט.
*דוד היה רגיל לשמוע סיפורים מאנשים שאותם שפט, נתן הנביא ניצל את העובדה סיפר סיפור שמטרתו היית לגרום לדוד לגזור את גזר דינו בעצמו.

כשנתן הנביא מספר את הסיפור (המשל) דוד אינו יודע שמדובר בו
*גזר הדין לשלם פי ארבעה עבור הכבשה ואז גזר דינו הוא מוות.
*בסיפור כבשת הרש ישנו רמז לכוחו של השלטון, כלומר המלך מנצל את מעמדו לעשות כרצונו.

האירוניה בסיפור כבשת הרש
העשיר מקיים מצווה של הכנסת אורחים, מצווה חשובה ביהדות, אבל מצד שני עושק את העני, כלומר לוקח את הכבשה היחידה שיש לו כדי "לכבד" את האורח שלו.
"אסור לעשות את העני".


חוקי הפיתוי ואונס

"וכי יפתה איש בתולה אשר לא ארשה ושכב עימה מהר ימהרנה לו אישה , אם מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקול כמוהר הבתולות

כי יהיה נער בתולה מארשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עימה והיצאותם את שניהם אל שער העיר ההיא וסקלתם אותם באבנים ומתו את הנער על דבר אשר לא... 

אשר לא אורשה ותפשה ושכב עימה ונמצאו

מושגים
1. החוק האפודיקטי
החוק מאפיין ניסוח מוחלט, והוא פונה בגוף שני.
למשל: לא תרצח, לא תגנוב, לא תחמוד.

2. החוק הקאזואיסטי (מתוך המילה case באנגלית):
חוק זה מפרט את הנסיבות של המקרים, ומציין את הדין בכל מקרה.
החוק הקאזואיסטי מורכב ממשפטי תנאי ומשפט תוצאה.
החוק מתחיל במילה כי (אם) ומתיים במילה אז.
לדוגמה:
וכי יפתה אישה בתולה אשר לא אורשה (התארסה) ושכב עמה אז מהר ימהרהנה לו לאישה ישלם לאביה מוהר.

אם מאן ימאן (אם יסכים)


שמות כב', פסוקים טו-טז:
"וכי (אם) יפתה איש בתולה אשר לא אורשה (אשר לא התראסה) ושכב עמה, (אז) מהר ימהרנה (נדודניה= מתנה לא רכוש, כסף) לו לאישה (ישא אותה לאישה)".

"ואם מאן ימאן אביה לתת לו (אם אביה מסרב לתת לו את ביתו), כסך ישקול כמוהר בתולות (הגבר צריך לשלם פיצוים).

דברים כב, פסוקים כג'-כט'
כי (אם) יהיה נער(ה) בתולה מאורשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה (נערה מאורסת נחשבת לאשת איש) (אז) והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההוא וסקלתם אותם באבנים (גזר דין - מוות בסקילה לשניהם), את הנערה על אשר (לא) צעקה בעיר ואת האיש על דבר אשר עינה (אנס) את אשת רעהו (אשת איש - מאורסת), ובערת הרע מקרבך (וטהרתה את הרע מישראל - בזה שסקלת אתה מטהר את הרע)תגובותיה של תמר - שמואל ב' פסוקים יב'-יג'
*תמר מנסה לשכנע את אחיה אמנון להימנע מאונס בשני טיעונים:
הטיעון הראשון הוא התדמית הציבורית של בן של מלך שעתיד להנהיג את העם, מתנהג בניגוד לחוק.
הטיעון השני הוא שאונס הוא מעשה נבלה, כומר פשע מיני שעונשו חמור.


משל שהאישה החכמה מתקוע, נאום האישה התקועית פרק יד' פסוקים א'-כב'
*האישה התקועית נוהגת מנהגי אבלות, מגיע לדוד ומספרת לו שהיא נותרה אלמנה, והיו לה שני בנים.
*במהלך המריבה בשדה, אחד הבנים נרצח על ידי אחיו, בני המשפחה מבקשים לקיים את דין גאולת הדם (לנקוום את דם המת).
* יואב שלח אישה חכמה, שהציגה לפני דוד אירוע שמשמש משל שיפוטי, ובעזרתו היית אמורה לשכנע את דוד להסכים להחזיר את בנו מבלי להענישו או לפגוע בו.
* האישה מצליחה לעורר את דוד, להבטיח בשבועה הבטחה הנוגעת בסופו של דבר לאבשלום בנו.
*בשלב זה הבין דוד שהאישה נשלחה על ידי יואב והמלך שוכנע 
* האישה מפרטת לדוד 3 אסונות שקרו לה:
1. מותו של בעלה.
2. שני בניה רבו בשדה והאחד הרג את אחיו.
3. בני המשפחה מאיימים על הבן הרוצח להורגו ובכך תהי גאולת דם.
* דוד המלך חווה לא מעט אסונות בחייו כמו: אונס תמר, רצח אמנון, והאסון השלישי הצפוי הוא מות אבשלום על רצח אמנון.


גאולת דם - מנהג גאולת דם רווח בחברות פטריארכליות, שבהן ניתנת חשיבות רבה למשפחה, לשבט. לפי מנהג זה מחייבים בני המשפחה לנקום דמו של בן משפחה שנרצח ולהרוג את הרוצח. האישה התקועית מכנה את אלה המבקשים להרוג את בנה כנקמה על שהרג את אחיו, גואל דם. לפי החוק המקראי יש למסור רוצח בזדון לידו של גואל הדם - גואל הדם הוא ימית את הרוצח שפגע בו, ואילו רוצח בשגגה מקבל מחסה בעיר מקלטו, כדי שגואל לא יוכל להשיגו.


אבשלום מתארגן למרד פרק טו'
*הצעד הראשון שעושה אבשלום הוא: פסוק יא': ויעש לו אבשלום מרכבה וסוסים וחמישים איש רצים לפניו".
אבשלום נוהג כאילו הוא מלך, ומנסה לקבוע תמונה כזאת בתודעת העם.
הוא מתהדר בגינונים (מנהגים) של מלך שנהגו לצאת לעם עם מרכבות רתומות לסוסים.
הצעד הבא הוא ההתנשאות שלו לפני העם, הוא לוקח את תפקיד השופט לידיו, יורד לעם ומגלה יחס אישי, קרוב ואוהב לכל אלה שבאים למשפט בשער העיר.
בנוסף לכל שואל שאלות אישיות את הבאים למשפט, ומיהר להצדיק אותם בטענותיהם לכן "הגניב" את לב העם. המילה הגניב נבחרה על ידי הכותב המקראי כדי להעביר ביקורת על התנהגותו של אבשלום ששכנע אנשים לתמוך בו לא ביושר, הוא עשה זאת כתעמולה לעצמוף כדי שבעלי הדין יעדיפו אותו.
*בנוסף לכל אלה יש להוסיף את יופיו שהשפיע על הקהל כמו שכתוב = "וכאבשלום לא היה איש יפה וכל ישראל להלל מאוד. מכף רגל ועד קודקודו לא היה בו מום".
* אבשלום מתכנן בעורמה את המרד ומבקש שתי בקשות מדוד, האחת קשורה לחג והשנייה בתשלום נדר.
האירוע הזה היה הסוואה לביצוע המעשה המחתרתי של אבשלום.
*האירוע הז המזכיר את המקרה הראשון שתכנן כדי לרצוח את אמנון.
גם שם מגלה אבשלום ערמומיות, ודוד לעומתו מגלה תמימות ונאיביות, הוא נותן באבשלום אמון שמוביל לאסון וזאת בשל אהבתו ללא גבולות לילדיו ולקידום האינטרסים האישיים שלהם.
* כשדוד שומע על מרד בנו אבשלום, מחליט לברוח עם אנשיו כדי לא לסכן את עצמו ואת בני ביתו.
* מי היו האנשים האמנים לדוד:
1. עבדי דוד, הכריתי והגיתי (פלישתים), אנשים אלה היו צבא שכיר.

חומר בספרות חינם מושגים בספרות כיתה ט' גי דה מופסאן, גברת מתילדה המחרוזת יגון

הסכין כסמל - הסכין כסמל מקושרת עם מוות ונקמה, אבל גם עם הקרבת קורבן. פעולת החיתוך בעזרת הסכין מסמלת הפרדה, ניתוק, חלוקה, פילוג, אבל גם שחרור וגאולה, ניתוק הכבלים. בנצרות מופיעה הסכין כסמל למרטריזם (קדוש מעונה).

סיפור מסגרת - הדוד ג'ל ( גי דה מופסאן)
הוכחה לכך שהסיפור הדוד ג'ל הוא סיפור מסגרת
סיפור מסגרת הוא סיפור שיש לו סיפור פנימי וחיצוני.
א. מסופר בשני מישורי זמן.
ב. יש בו נקודות השקה בין שני סיפורים (פנימי / חיצוני)


בסיפור החיצוני - איש נתן 5 פרנקים
בסיפור הפנימי - הילד, המספר

שימו לב שמדובר פה באותו אחד.


בסיפור החיצוני - נתינה
בסיפור הפנימי - נתינה
בסיפור החיצוני - 5 פרנקים
בסיפור הפנמי - 5 פרנקים (שאמא נתנה)
בסיפור החיצוני - זקן מקבץ נדבות
בסיפור הפנימי - זקן עני


מהו מוטו?
מוטו הוא מפשט, פתגם או ציטטה, המופיעים בראש היצירה ומשמשים מעין מפתח להבנת היצירה או הלבנת הכוונה של המחבר.


סמל הסוס
הסוס מסמל כוח, עוצמה, כוח עמידה וכוח של סבל, מסירות, מודעות לכוח, שליטה ובקרה, סביבת חופש, טיולים ומסעות, תקשורת בין מינים שונים, אזהרה מפני סכנה אפשרית ומדריך להתגברות על מכשולים.
כאשר הסוס הוא לבן או זהוב הוא מסמל חיים ומוות כאחד.
הוא מסמל תבונה וחכמה את הדעת, האצילות, האור, המהירות, מהירות המחשבה וידיעת העתיד.
הסוס השחור מסמל מותם של גיבורים.


חליל כסמל
החליך מופיע בהקשר למינהגי אבלות, קינה (הספד), וקיצוניות רגשית. הדואליות (שני משמעויות) של סמל החליל נובעת מצורתו הפאלית אך צלילו מקושר אל התחושה האינטואיטיבית ומקושר גם אל המים.

הערבה כסמל
הערבה היא עץ קסום, מקודש לאלת הירח.
הערבה הבוכייה מסמלת קינה, אהבה בלתי מאושרת ולוויה.
היא מסמלת ענווה וכניעות וצייתנות. במסורת העברית בכייה מתחת לערבות של בבל בגלות.

הערבה היא אחת מארבעת המינים בסוכות, חסרת טעם וריח, ומסמלת את האדם חסר התורה וחסר המעשים הטובים.

המים כסמל
המים מעצם טבעם, הם אחד הסמלים הנפוצים ביותר לרובד הרגשי של האדם. כמו המים, הרגשות מצויים בתהליך מתמיד של שינוי, שינוי העשוי לרומם את האדם, או להנמיך אותו יותר.
מים הם סמל לפוריות, מהיותם מעניקי חיים ודרושים לכל חי, וסמלי תנועה וזרימה. המים נחשבים לצורה הראשונית של החומר.
הם יסוד נקבי ומקושר אל האם הגדולה, אל הלידה ואל הרחם האוניברסלי.
הם מסמלים את התת מודע.
הם מסמלים את תנועת הדם וחיים חדשים, ניקוי וטיהור (גם מחיים קודמים) ולכן הם מופיעים בטקסי טיהור שונים והטבלה.

הנהר כסמל
הנהר מסמל את כוחה היוצר של המים וגם הזמן.
ככוח היוצר של המים הוא מסמל את הפיריון, כמקשר לזמן הוא מסמל את חלוף החיים ועל כן הוא מקשר לאובדן.
הנהר מופיע רבות כמעבר בין גדה אחת לשנייה.
חציית נהר החיים או המוות.

השושנה היא סמל מורכב
היא סמל השלמות, מסתוריות בחיים, יופי, חן, הבלתי נודע, אבל, גם סמל לתשוקות ארציות, לחושניות, לפיתוי ומקושרת עם היין. היא מסמלת את הנצח, החיים או מוות, פריון ובתוליות.
היא מסלמת אהבה, חיים יצירה ופוריות.
הקוצים מסמלים כאב, דם, "קדוש מעונה"ניתוח דמות עגולה - גברית ליזל מתילדה
משפט פותח: גברת מתילדה ליזל היא דמות עגולה.
הגדרה: דמות עגולה: מוצגת לפנינו בתכונות רבות ומגוונות, פנים רבות לה, היא מורכבת ואנושית. היא משתנה בהשפעת המאורעות, ומתפתחת במהלך הסיפור.
הוכחות, דוגמאות: מתילדה, לדעתה, נולדה בטעות למשפחת פועלים בגין יופיה אלו היו תכתיבי החברה בתקופה הזו שאישה יפה היא עשירה או בת אצולה. מתילדה לא מרוצה מביתה , היא לא אוהבת את הווילונות, את מפת השולחן בת שלושה ימים, את הריהטים ואת המשרתת שלא לבושה במדים יפים.
כיוון שמתילדה אינה מרוצה, היא מפנטזת על עולם אחר - כמו בית עם אולמות, משרתים, רהיטים מפוארים, גם מבעלה אינה מרוצה כיוון שהוא פקיד זוטר והיא אינה מכבדת אותו כפי שציין הסיפור. לעומתה בעלה אוהב ודואג לה. מתפעל מארוחה שהיא מבשלת למרות היותה מבשלת אותו דבר יום יום. הוא מנסה לשמח אותה עם הזמנה לנשף עם שר החינוך, מוותר על כספו עבור שמלה, דואג שלא תתקרר (בעזרת מעיל), בערב הנשף היא "שיכורה" מהצלחתה ואז מאבדת את המחרוזת ששאלה מחברתה העשירה.
באותו ערב שבו מתילדה הרגישה כעשירה, הוא הערב שעשה את המהפך בחייה, מכיוון שעם איבוד המחרוזת, ירדו היא מבעלה מכל נכסיהם, איבדו את ביתם, את המשרתת שלהם, ואיכות החיים.
מתילדה מבינה שיש לה אחריות למה שקרה והיא נוטלת את חלקה באחזקת הבית. העבודות נעשות על ידה והיא מאבדת את יופייה ואת החן שלה, ידיה נפוחות, והיא נראית זקנה.
מתילדה משנה את דרך החשיבה על העולם.
"מה היה קורה... כמה מוזרים הם החיים וכמה הפכפכים! מה מעט דרוש כדי להרוס או לגאול".
משמע מתילדה מבינה שלו לא היית בעלת שאיפות מעל מה שהיא באמת, ולו הסתפקה במיעוט לא היית לוקחת מחברתה את העדי, לא היית מאבדת דבר יקר ערל שבסופו של דבר מסתבר שגם היה מזויף.
הזיוף בא לידי ביטוי בחייה של מתילדה, לאורך כל הסיפור מתילדה מבינה שגם היא עצמה חיה בזיוף. היא יכלה להיות עצמה (בת למשפחת פועלים...) ואז לא היית מאבדת את עשר שנותיה האחרונות שהיו עקרות הן מבחינה כלכלית והן מבחינה אישית - דבר הבא בצורה בולטת מול חברתה העשירה שהיא חובקת בת.
לסיכום נראה כי מתילדה היא דמות עגולה, משתנה ורבת פנים.


אירוניה משמעותה התחפשות, האירוניה מתבטאת בהבדל בין מה שהתרחש באמת לבין מה שהיה צפוי מראש: מה שחשבנו שיתרחש בעתיד, "התחפש" לדבר אחר שלא ציפינו לו.
למשל אדם המתכנן בקפדנות חופשה בארץ רחוקה מצפה לבקר, לראות דברים חדשים ולבלות, וכאשר מגיעה החופשה הוא מבלה אותה בבית חולים, משום ששבר את רגלו, זה מצב אירוני.
קיימת אירוניה גם באמירה, בדיבור כאשר הדובר אומר דבר א' ומתכוון לדבר ב', המנוגד לא'. דוגמא לכך היא הביטוי "צדיק שלי", הנאמר למישהו שאופיו רחוק מלהלום את התכונה הכלולה בביטוי.
כדי לגלות אם מדובר במצב אירוני ביצירה, יש לבדוק את הטקסט בשלמותו. לפעמים אין אירוניה מתגלה אלא בקריאה שנייה של הטקסט.

מהי מטאפורה
מטאפורה זו השאה.
כינוי למשהו שכבר יש לו שם אחר.
המטאפורה היא סוג של דימוי, היוצר "זהות" משתמעת בשני דברים שונים.
הזיהוי נעשה בלי כ' הדימוי.
תכונה מסויימת מושאלת ממוצג למוצג ומעניקה משמעות נוספת ויופי מעל ומעבר להיגיון הגלוי של הצירוף המילולי החדש.
הצירוף החדש מפתיע את הקורא וגורם לו הנאה.
השפעת המטאפורה נובעת בשל כוחה החושי, הרגשי, השכלי ופועלת על דמיון הקורא.

זכויות אדם, אזרח, זכויות חברתיות וזכויות מיעוט

 
זכויות אדם, אזרח, זכויות חברתיות וזכויות מיעוט

זכויות אדם ואזרח הם "הלב" של עקרונות הדמוקרטיה. בבחינת הבגרות, בשאלות של ניתוח אירועים, אתם נדרשים בין היתר, לזהות זכויות, להגדיר אותן ולהסביר תוך קישור לאירוע המתואר.

זכויות טבעיות – זכויות המגיעות לכל אדם בתוקף היותו אדם, ללא הבדלי דת, גזע, מין, מוצא אתני, מעמד חברתי, והן אינן תלויות ברצון השלטון, הוא לא מעניק אותן ואין לו זכות לקחת אותן אלא באופן זמני במצבי חירום. זכויות אלה נקראות זכויות בסיסיות, זכויות יסוד, זכויות אדם ואזרח.

זכויות אדם: לקבוצה זו משתייכות הזכויות: כבוד, חיים ובטחון, חירות, קניין, שוויון והליך משפט הוגן.
זכויות האדם
 
א. הזכות לחיים (שלמות הגוף) ובטחון – הזכות של כל אדם להגנה על חייו מפני כל פגיעה: פיזית ונפשית כאחד. חובת המדינה להגן על אזרחיה ולהבטיח את ביטחונם .זכות זו מבטיחה את קיומן של כל שאר הזכויות.
ב. הזכות לחירות – החופש של האדם לעשות כרצונו, כל עוד אין היא פוגעת באדם אחר או בעצמו.כדי לממש את הפוטנציאל הטמון בו.
מזכות זו נגזרות מס' חירויות:
1. חופש המחשבה והדעה – הזכות של אדם לגבש את דעתו, להחזיק בדעות, השקפת עולם וכד'.לא ניתן לפגוע בה כל עוד היא נשארת במחשבתו של אדם.
2. חופש הביטוי – הזכות של אדם להביע את עצמו בדרכים שונות: כתיבת מחזה או מאמר, שיחה או נאום, זהו למעשה הביטוי החיצוני של חופש המחשבה שצוין לעיל.
מזכות זו נובעות זכויות נוספות כמו: חופש ההפגנה, חופש המחאה, חופש השביתה, חופש האסיפה, חופש היצירה, חופש העיתונות.
זכות חיונית ביותר לדמוקרטיה, שכן היא מאפשרת דיון ציבורי, ביקורת על השלטון, מעורבות של האזרחים ועוד.
3. חופש המידע – הזכות של אדם לקבל מידע מרשויות השלטון על עניינים שונים באחריותה,
היכולת לגשת למקורות מידע ממשלתיים, ציבוריים, ארגוניים.
4. זכות הציבור לדעת – זכותו של הציבור לקבל אינפורמציה על נציגיו, על מעשי השלטון, ועל הנעשה במדינה בתחומים השונים. לדוגמא: פרסום כתבות עיתונאיות על המחדל של הצלילה בנחל הקישון. כדי לקבל החלטות באופן רציונלי.
5. חופש ההתאגדות – לכל אדם הזכות להתארגן ולהתאגד לכל מטרה, אלא אם כן זוהי התארגנות שרצונה לפגוע בחברה. חופש זה מקיף התארגנויות כמו: מפלגה, תנועה פוליטית, עמותה, איגוד כלכלי ועוד.
6. חופש האסיפה - הפגנה – הזכות להביע דעה במקומות ציבוריים, תוך שמירה על זכויות האחרים ועל הסדר והשלום ובלי ליצור מטרד לציבור וכולל הזכות להגנה מפני הפרעות להפגנה.
7. חופש התנועה – הזכות של אדם לנוע ממקום למקום בכל זמן שירצה, מבלי שיגבילו אותו, אלא אם כן מדובר, למשל, עיכוב אדם מיציאה מהארץ בצו בית-המשפט, איסור לכניסה לשטח צבאי.
8. חירות המצפון - לכל אדם הזכות להכריע בין טוב לרע ולפעול בהתאם להכרעה זו, כפוף לחוק. חופש זה קשור בנושאים של דת, מלחמה ושלום, ציות או אי ציות לחוק ועוד.(פציפיסטים למשל).
9. חופש דת – החופש של הפרט להשתייך לכל מסגרת דתית, להאמין בכל דת ולקיים את פולחנה, כרצונו בלי לפגוע באחרים, ואין להתערב בבחירה הדתית שלו.
10. חופש מדת – החופש של הפרט להחליט שאין הוא מאמין באמונה דתית כלשהי, ואין הוא רוצה להשתייך לעדה דתית כלשהי, וזכותו שלא יפגעו זכויותיו האחרות בשל העובדה שהוא אדם לא מאמין.

11. חופש העיסוק - כל אדם זכאי , בכפוף לחוק, לבחירה חופשית של עבודתו,עסקו, מקצועו ומשלח ידו , תלויה לעיתים במומחיות או מוגבלת מטעמי בטחון או טובת החברה.[ מכירת נשק; סמים].
12. חופש הבחירה – החופש של כל אדם לבחור לעצמו כיצד לחיות את חייו לדוגמא: בחירתו של תלמיד ללמוד בבי"ס אקסטרני ולא אינטרני.
ג. הזכות לקניין – הזכות של אדם להחזיק ברכוש שצבר, או קנה או הורש לו, ואי אפשר לקחת אותו ממנואו לפגוע בו. זכותו לעשות בנכסיו כרצונו. הקניין כולל קניין חומרי כמו: בית, חנות, שדה וקניין רוחני, שהוא תוצר של רעיון, מחשבה, יצירה ספרותית או אומנותית. דוגמא: יצירה מוסיקלית, פטנט, תוכנת מחשב.

ד. הזכות לשוויון – הזכות של כל אדם שיזכה להתייחסות שווה לאחר, ללא הבדלי דת, מין, מוצא, גיל, השתייכות פוליטית, גזע, או לאום. חקיקה שמתייחסת לכל האזרחים בצורה שווה היא מימוש של הזכות לשוויון בפני החוק (התחום המשפטי). ניתן לדבר גם, על שוויון הזדמנויות בעבודה ועווד...
סוגי מדיניות הקשורים בזכות לשוויון:
1. אפליה פסולה - התייחסות שונה לאדם מאחר מסיבה לא מוצדקת, כשהשוני לא רלוונטי. דוגמא: יום לימודים ארוך יותר לבנות מאשר לבנים.
2. הבחנה - התייחסות שונה לאנשים שווים, כשהסיבה לכך מוצדקת ורלוונטית 
דוגמא: שאלון מיוחד בבחינת הבגרות לעולים חדשים.
3. העדפה מתקנת - מתן יחס מועדף ע"י השלטון כמדיניות לתקופה מוגבלת, לקבוצה שבעבר המדינה קיפחה, וזאת במטרה לצמצם את הפערים בין קבוצה זו לבין שאר האוכלוסייה .דוגמא: פטור ממיסוי לתושבי עיירות פיתוח, שריון מקומות באוניברסיטה לתלמידים ערבים.
ה. הזכות להליך משפט הוגן – הזכות של כל אדם שבמסגרת החקירה וכל התהליך שקדם להגשת כתב אישום ואחר-כך בשלב המשפט לא ייפגעו זכויותיו:
1.
משפט יערך לכל אדם עפ"י כללי המשפט ובשמירה על עקרון השוויון בפני החוק – כל נאשם זכאי להגנה משפטית, ואם אין ביכולתו לממן לעצמו עו"ד, המדינה תממן לו הגנה. לא יינתן פסק דין ולא יינתן עונש ללא משפט הוגן.
2.
לכל נאשם זכות למשפט פומבי, אלא אם כן הגבלות המחייבות משפט בדלתיים סגורות (בטחון המדינה, קטינים).
3.
כללים למעצר אדם, למשל חיפוש בביתו של הפרט יעשה רק על פי צו בית-המשפט.
4.
בכל מערכת משפטית קיימת לנאשם הזכות לערער על פסק הדין לערכאה שיפוטית גבוהה יותר, ויש זכות למשפט חוזר, אם יש לכך הצדקה.
5
לכל אדם יש זכות לעתור ולפנות לבית משפט כנגד כל אדם אחר או כנגד רשות שלטונית.
ו. הזכות לכבוד – הזכות של אדם לחיות את חייו בלי לחשוש שיושפל,יובך או שיביכו אותו. זכותו לשמור על אנושיותו, על כבודו העצמי. דוגמא: הפשטת אדם, יריקה בפרצופו.
1. הזכות לפרטיות – נגזרת מעקרון כבוד האדם – מאפשרת לאדם לחיות את חיו ללא חשיפההתערבות וחדירה לחיו ללא רשות. [אין לחדור אל ביתו ואל רכושו של אדם ללא רשותו. אין לצותת לשיחותיו, ואין לעקוב אחריו, ואין לצלמו בנסיבות ציבוריות, וכמו כן, אין לערוך בגופו בדיקות, אלא אם כן בהסכמתו, או בהתאם לכללים ידועים מראש] [מידע נכון ואישי]
דוגמא: צילום אדם המעורב בתאונת דרכים כשהוא פצוע לעיתון.

2. הזכות לשם טוב – נובעת גם כן מעקרון כבוד האדם, הזכות של אדם שלא להציגו בציבור באופן שיבייש אותו, יכפישויפיץ שמועות לא מוכחות.. זכות זו מתמקדת בדמויות ציבוריות ידועות, אך לא רק. לדוגמא: פרסום ספר על מנהיג המציג אותו כעבריין, ללא כל הוכחות ברורות.
זכויות אזרח
  • זכויות אזרחיות (משפטיות) – זכויות טבעיות שמגדירות את מעמדו ואת זכויותיו של כל אדם בתור אזרח מדינה. כל מדינה מגדירה אותן בהתאם לרצונה, בהתאם להחלטותיה.
בין הזכויות:
  1. הזכות לבחור ולהיבחר – אחת מזכויותיו של אזרח בחברה דמוקרטית והיא לבחור את נציגיו לשלטון, מבלי שיהיה מאוים, באופן חשאי, וכן החופש להציע עצמו כנציג ציבור, תוך הגבלת גיל.
  2. הזכות לקבל דרכון מהמדינה.
  3. הזכות לקבל הגנה מהמדינה – המדינה מחויבת להגן קודם כל על אזרחיה.
זכויות חברתיות
 
קבוצת זכויות שהמדינה מעניקה לאזרחים שלה בתחומים: טיפול רפואי, חינוך, רווחה, תעסוקה. זכויות אלה מתקשרות לגישה הכלכלית – חברתית  הננקטת ע"י המדינה  באותה עת(ליברלית או סוציאל – דמוקרטית).כלומר: הגישה "הסוציאל-דמוקרטית" תדגיש את הגדלת הזכויות החברתיות וחיזוקן לעומת הגישה הליברלית שתבקש את צמצומן.
פירוט מס' זכויות חברתיות:
1. הזכות לרמת חיים הוגנת – מבטאת את הפן של הזכויות החברתיות כרשת מגן שנועדה להבטיח כי בני האדם במדינה לא יתדרדרו לחיות בתנאי חיים משפילים השוללים את צלם האדם שבהם.מאפשרת לאדם דיור, מזון, כך שלא יהיה מושפל ולא תפגע אנושיותו. בשם זכות זו מעניקים קצבת זקנה, מענקי ביטוח לאומי, סיוע ברכישת דיור, מענקי אבטלה.
2. הזכות לטיפול רפואי – מתן שירות רפואי בסיסי לכל אדם, אם נפצע בתאונה או פיגוע מתוקף חוק ביטוח רפואי במדינה. "חוק בריאות ממלכתי".
3. הזכות לתעסוקה ולתנאי עבודה – הבטחת שכר מינימום, אי הלנת שכר, מתן יום מנוחה.
4. הזכות לחינוך – זכותו של כל ילד לקבל חינוך, למשל חוק חינוך חובה שאינו זהה בכל המדינות הדמוקרטיות.
5. הזכות לדיור - הזכות למקום מגורים ראוי,למשל, מדגימה כי הזכויות האזרחיות הן תנאי למימוש הזכויות
 האזרחיות והמדיניות.שכן, אם אין לאדם קורת גג מה תועיל לו הזכות לפרטיות?
 
הויכוח בנושא הזכויות החברתיות
  • בחברה הדמוקרטית מתנהל ויכוח סביב שאלת היקפן ומימושן של הזכויות החברתיות. חלק מהציבור חושב שיש להתייחס אלין כ"טבעיות" על כל המשתמע מכך ואילו חלק אחר טוען, כאמור, שמידת מימושן תלויה בגישה הכלכלית – חברתית של המדינה. חשוב לציין, שגורם נוסף המשפיע על היקפן ומידת מימושן של זכויות אלו הוא האילוצים הכלכליים העומדים בפני המדינה. ככל שמצבה הכלכלי של המדינה טוב יותר, היא יכולה להרשות לעצמה לתת זכויות חברתיות בהיקפים משמעותיים יותר.


זכויות מיעוט

  1. חופש פולחן בכפוף לחוק
  2. הזכות ללימוד במערכת חינוך בלשון הקבוצה
  3. הזכות לייצוג  בפרלמנט
  4. הזכות ללימוד במערכת חינוך בלשון הקבוצה
  5. הכרה בשפת המיעוט כשפה רשמית נוספת במדינה