יום רביעי, 30 בנובמבר 2016

חומר באזרחות כיתה ט'

המדינה היא שטח מוגדר (מסומן בגבולות), על השטח יושבת אוכלוסייה (תושבים) המנוהלת על ידי שלטון.

המדינה מנהלת את ענייניה תוך שמירה על ריבונותה - עצמאותה.
מדינה ריבונית היא מדינה שבה קבוצת אנשים או העם כולו שולטים בארצם וקובעים באופן חופשי ללא התערבות של גורם אחר את הדרך בה תתנהל המדינה.

4 יסודות לקיומה של מדינה: אוכלוסייה, שטח, ריבונות, שלטון.

שטח המדינה:
1. שטח יבשתי
2. מי הים,כ- 40 עד 50 ק"מ של מים טריטוריאליים
3. תחום תת קרקעי
4. תחום אווירי


המושג אוכלוסייה כולל את האנשים הגרים באופן רצוף וקבוע בשטח של המדינה.

אוכלוסיית המדינה מתחלקת לשניים:
1.תושבים בעלי אזרחות ישראלית, יש להם חובות וזכויות (למשל בגיל 18 ניתנת הזכות להצביע)

2. תושבים ארעיים (=זמניים), תיירים, או בעלי אזרחות זרה, אין חובות ואין זכויות, מחוייבים לציית לחוקי המדינה. אם התושב נימצא מעל 6 חודשים בארץ הוא יכול לבחור למועצה המקומית או לעירייה.


צרכים בסיסיים של אנשים: מזון/ שתייה, הגנה, לבוש, דיור

צרכים משניים: חינוך, רפואה, תרבות, נופש


לאום היא קבוצה של אנשים בעלות שפה, תרבות, היסטוריה, ודת משותפים.

פדרציה - יכולה ליות מדינת לאום, דו לאומית או מדינה רב לאומית.

מדינת ישראל הקמתה וכינונה כמדינה יהודית

בגילת העצמאות אנחנו עדים לחמישה חלקים:
חלק ראשון - החלק ההיסטורי (מדבר על המורשת של העם היהודי)
חלק שני - החלש המדיני - מעשי
החלק השלישי  החלק ההצהרתי, מדינה דמוקרטית
החלק הרביעי - אקטואלי
החלק החמישי - החלק החותם את הכרזת העצמאות


למדינת ישראל יש שלוש 3 סמלים לאומיים:
1. סמל המדינה
2. הדגל
3. ההמנון

סמל המדינה מורכב מ.. מנורה שקשורה לבית המשפט, שקשורה לנביא זכריה.
עלי זית
השם ישראל - לקוח מהתנ"ך.. השם של יעקב אבינו שונה לישראל, הריי אנחנו בני ישראל


המנורה ← אור ליהודים, גאוךה, בית המקדש על ידי הנביא זכריה.
ענפי הזית (שמן להדליק את המנורות) ← סמל המדינה
השם ישראל ← על שם יעקב אבינו, אנחנו בניו

האזרחות במדינת ישקאל
אזרחות - המעמד המוקנה לאדם מטעם המדינה, אשר יוצר בין האדם למדינה יחסים של זיקה הדדית ומערכת של זכויות וחובות.
התאזרחות - של אדם במדינה מוגדרת, כאפשרות לקבל מעמד של אזרח לפי התנאים שהמדינה מציבה.

במדינת ישראל אתה יכול להיות אזרח משני טעמים סיבות:
מהם התנאים לקבל אזרחות במדינת ישראל:
חוק השבות או חוק השבות.
או על פי עקרון הקרקע או על פי עיקרון הדם.


חוק האזרחות
1. חוק השבות מיועד ליהודים
2. מכוח הישיבה בארץ ישראל ← א. רשום כתושב בארץ בישראל, ובשנת 1949 היה תושב בישראל.
3. מכוח הלידה - ילדים שאחד מההורים בעל אזרחות ישראלים.
4. מכוח ההתאזרחות -
1. נימצא בישראל
2. חי בישראל במשך 5 שנים, לפחות 3 שנים.
3. זכאי לשבת בישראל ישיבת קבע
4. השתקע בישראל, או שיש בדעתו להשתקע בה.
5. ידיעת השפה העברית
6. ויתור על האזרחות הקודמת


הדרכים לקבל אזרחות ולמי הם מתאימות
מכוח השבות ← מתאים ליהודים
מכוח ישיבה בישראל ← לקבוצות אתניות (לא יהודים)
מכוח הלידה ← תינוק שהוריו אזרחים ישראליים.
מכוח האזרחות ← תושב זה לא יהודי, שנימצא שלוש שנים בארץ מתוך חמש, ומעוניין להשתקע בארץ ישראל.

מדוע יש עליות למדינת ישראל?
1. סיבת מצוקה ← יהודים שחיו במצוקה כלשהי העדיפו לבוא לישראל.
סיבה מוסרית - בגלל שיהודים גרו בגלות, הם רצו לחזור אל ארץ ישראל, ארץ היהודים.
סיבה היסטורית - הופעת ישראל בטלוויזיה בעולם, הרגיש כמו "זזמן חזרת" היהודים לארץ היהודים.
הסיבה הזהותית - יהודי אינו יכול להתעלם מאחיו היהודים.
2.א. אנשםי שרוצים לאוהבים אץ ארץ ישראל, ולא עשו זאת נרגשים ונלהבים לעשות זאת, לעומת זאת אנשים שחיים פה, כבר רגילים ואינם נרגשים ונלהבים לחיות פה.
ב. לפי דעתי קשרים עם בני נוער בתפוצות נראים לי חשובים גם ברמה האישית, וגם ברמה הלאומית מפני שככה יהיה קשר בין שני יהודים שלא גרים באותה מדינה, ולפי דעתי זה נפלא.


התנועה הציונית ומדינת ישראל
1897 בקונגרס הציוני הראשון בבזל ברשותו של הרצל.
המטרות של התנועה הציונית:
1. הגברת העלייה לארץ ישראל.
2. גאולת הקרקע בארץ ישראל.
3. התיישבות בארץ ישראל.
4. טיפוח הלשון, התרבות, והשפה העברית.

כל זה גרם להקמת מדינת ישראל.


התנאים לבחירות דמוקרטיות:
1. בחירות כלליות - לכל אזרח יש זכות להצביע.
2. שוויון בזכות ההצבעה.
3. חופש התארגנות פוליטית
4. בחירות חשאיות
5. בחירות תקופתיות

עיקרון וכיצד אותו עיקרון מתממש בהליכי הבחירות הדמוקרטיות?
חופש הביטוי - הזכות של כל להצביע ולהיבחר.
חופש ההתארגנות - לכל אדם מותר להקים מפלגה.
ריבונות העם - מתוך הנציגים שנבחרו לכנסת ייבחרו הנציגים לממשלה שינהלו את המדינה.
הגבלת השלטון - הבחירות הם תקופתיות (כל 4 שנים, יש להחליף את השלטון).
עקרון השוויון - לכל אזרח יש זכות שווה להצביע.


סוגי עביירנות
אילו סוגי עבריינות קיימם
מהם סוגי העבריינות
עבריינות פלילית - אדם מבצע מתוך מניע אישי: גנבה, שוד, רצח, אונס, תקיפה.
עבריינות אידאולוגית - הפרת החוק מתוך השקפת עולם, שפיטת עבריינות עבריינות והאדם מוכן לשאת בעונש.

עבירה שלטונית - עבירה שמתבצעת על ידי אדם שנימצא בשלטון, הוא מנצל את מעמדו וסמכותו.
אין תגובות:

פרסום תגובה