יום שישי, 8 באפריל 2016

הגדר מהו מחולל בסיס זמן Time Base Generator.
תשובה:
מחולל בסיס זמן הוא סוג מיוחד של מחולל אותות, מעגל אלקטרוני אשר מחולל מתח משתנה על מנת לייצור צורת גלים מסויימת.
מחוללים אלו מייצרים גל שן מסור בתדירות גבוהה מאוד, נוצרו בכוונה תחילה להסיט את הקרן בשק"ק לאורך פניי השפורפרת ולהחזיר אותו למיקומו הנוכחי.

נעשה שימוש במחולל בסיס זמן בשק"ק.
משתמשים בבסיס זמן במערכות מכ"ם לקבוע טווח ממטרה, על ידי השוואה של המיקום הנוכחי לאורך בסיס הזמן לזמן של הדיי רדיו המגיעים.
בטלוויזיות אנלוגיות אשר השתמשו בשק"ק (שפופרת קרן קתודית או CRT) היו שני בסיסיס זמן: האחת על מנת להסיט את אלומת האור האופקית בתנועה מהירה, והשנייה מושכת את קרן האור למטה במשך שישים פעמים בשנייה אחת במסך.


בסיס זמן לניארי - שרוך נעלרכיבים
*הטרנזיסטור במעגל עובר בין שני מצבים בלבד:
קיטעון בחלק השלילי של הגל הריבועי
רוויה בחלק החיובי של הגל הריבועי - מקצר את המתח על הקבל.
*מחולל גל ריבועי (מכניס את הטרנזיסטור מרוויה לקיטעון)
מגבר שרת בעל משוב שלילי, המתח שיש על הקבל הוא מתח היציאה.
*הנגד והקבל מחוברים במקבל - על הקבל יש מתח קבוע.. המתח אליו הוא שואף הוא VCC פחות VD. כמו כן עקב החיבור במקביל המתח על הנגד הוא זהה.
*קבל  C1- מתח הקבל הוא המתח אשר משתקף ביציאה. מגבר השרת הוא מגבר יחידה.

על מנת שמתח הקבל ייטען בצורה ליניארי, צריך זרם קבוע, כידוע זרם הוא מתח חלקי התנגדות.
ההתנגדות הקבועה היא מהנגד.. המתח הקבוע הוא הוא על ידי הקבל.

בהתחלה הזרם על הקבל C1 הוא אפס וולט - לכן במוצא יש 0V.
בחלק השלילי של הגל הריבועי הטרנזיסטור בקיטעון.
הדיודה נפרצת.. דבר זה גורם לטעינה של הקבל למתח של 9.3V במידה ומתח VCC הוא 10V.
הזרם הקבוע מתאפשר על ידי כך שברגע שמתח הקבל C2 מגיע ל-9.3V, אזי הדיודה בקיטעון.. כאשר המתח על הקבל מגיע ל- 9.299 אזי הדיודה נפרצת וגורמת לו להיטען שוב למתח של 9.3V בצורה כזו יש לנו מתח קבע!
ההתנגדות הקבועה מסופקת לנו על ידי הנגד הקבוע.
כך יש לזו זרם קבוע.
כל זה מתבצע בחלק השלילי של הגל הריבועי.

בחלק החיובי של הגל הריבועי - המתח על הקבל מתקצר לאדמה, הטרנזיסטור בקצר.. מה שגורם לירידה "באפס זמן" של המתח על הקבל.

טעינה ליניארית.. ירידה חדשה של המתח לאפס.. הלוך חזור יוצרת לנו גל שן מסור.גלאי שיא

הסבר המעגל:
רכיבים:
A1 - מגבר שרת המשמש משווה בחוג פתוח כאשר מתח הכניסה קטן מהמתח של הקבל (V-).
A2 - מגבר שרת בעל משוב שלילי, מתח הקבל (Vc) שווה למתח היציאה Vout.
D1 - דיודה אשר נפרצת כאשר מתח האנודה גדול בלפחות 0.7V מהקתודה. דיודה זו נפרצת כאשר יש במבוא A1 פלוס VCC, ובקיטעון כאשר במבוא A1 יש מינוס VCC.

הסבר הניסוי:

תחילה מתח הקבל הוא 0V, לכן Vout שווה גם 0V (מתח הקבל הוא מתח היציאה של A2, מתח היציאה של המעגל).
נניח וייכנס מתח הנמוך ממתח הקבל, A1 ישמש כמשווה בחוג פתוח - כאשר V- גדול יותר, מתח המוצא של A1 יהיה מינוס VCC מה שיגרום לדיודה להיות בקיטעון.


מכיוון שלמתח הקבל אין לאן להתפרק, הריי כניסות מגברי השרת בעלי התנגדות גבוהה מאוד (באופן תיאורטי אין סופי) מתח הקבל נשמר!  לכן מתח השיא נשמר.

ברגע שנכנס מתח הגדול ממתח הקבל (מתח היציאה), אזי A1 אשר משמש כמשווה בחוג פתוח, יוצא במוצאו פלוס VCC, דבר זה יגרום לכך שהדיודה תיפרץ, במצב זה יש לנו משוב שלילי, במשוב שלילי הדק הפלוס שווה להדק המינוס - מה שגורם לקבל להיטען עד למתח הדק הפלוס - מתח זה מועבר ליציאה.

בצורה כזו אם נכניס מתח הגדול ממתח היציאה, מתח היציאה ישתנה למתח הכניסה - כך המעגל מגלה את השיא.

מה מטרתו: גלאי שיא עוזר לנו לגלות את המתח המקסימלי או המנימלי שנכנס במתח הכניסה VIN.


שימושים של גלאי שיא: על מנת למדוד טמפרטורה מקסימלית, בהירות מקסימלית וכדומה משתמשים בגלאי שיא.מקור זרם
רכיבים:
A1 - מגבר שרת.
טרנזיסטור PNP - טרנזיסטור בעל שני מצבים: קיטעון או הולכה, ברגע שנכנס אליו מינוס VCC הוא בהולכה, פלוס VCC הוא בקיטעון.
2 נגדים שווה בכניסה - מטרתם לחלק את מתח הכניסה לחצי (לא בהכרח משנה) - בעזרתם המתח שמתחלק בניהם נעשה החישוב של הזרם הקבוע - זרם הוא מתח חלקי התנגדות.
המגד R17 - בעזרתו נקבע הזרם הקבוע, מתח חלקי ההתנגדות שלו היא הזרם הקבוע.
RL - נגד העומס. אם נשנה את העומס (בין התחומים 0 אום עד הנגד R17, הזרם יישאר קבוע!

מהו מקור זרם: מקור זרם ישמור על הזרם קבוע גם עם העומס ישתנה.

תחילה A1 משמש כמשווה בחוג פתוח.
כל ה-VCC נופל על הטרניזסטור, הדק המינוס שווה לכל מתח ה-VCC.
הדק הפלוס שווה לחצי VCC (מחלק מתח בין שני נגדים שווים הוא חצי VCC).
כתוצאה מכך A1 מוציא מינוס VCC - מה שגורם לטרזיסטור לעבור ממצב קיטעון למצב הולכה.

כעת הטרנזיסטור משמש (כמו קצר), כידוע הזרם IE ו-IC שווים.
IE=(בטא+1)IB
IC=בטאIB
כאשר IB הוא זרם ממש נמוך.

לכן הזרם שיזרום על הנגד R17 שהוא: חצי VCC, חלקי ערך הנגד (IE) יזרום גם על הנגד RL ללא תלות בערכו (בתחום של 0 אום עד הערך האומי של R17)

מה ייקרה אם נגדיל את התנגדות הנגד RL מעבר לנגד R17? הזרם שלנו יצטרך להיות יותר מהמתח שניתן להפיק... אי אפשר להוציא יותר מתח ממה שיש.. לכן זה יילך על חשבון הזרם.

נניח הנגד R17 הוא 1K, והמתח VCC הוא 10V
הזרם שזורם שם הוא חמש חלקי 1 קילו - חמש מילי אמפר.

נניח שמנו את RL בערך של 10K.
מה שקבוע זה ההתנגדות, אם וכאשר הזרם היה עדיין חמישה מילי אמפר - המתח היה צריך להיות 50 וולט - אין לנו מאיפה לייצר כזה מתח! המקסימום זה 5 וולט.. המתח יגיע למקסימום אבל הזרם יפחת..

הבדלים בין מקור זרם זה למקור זרם בניסוי השני (אשר נימצא בחוברת):
מקור זרם זה הוא מקום זרם מוארק , ואילו מקור הזרם השני הוא מקור זרם צף.
מקור זרם זה ממומש על ידי טרנזיסטור ומגבר שרת, מקור הזרם השני ממומש על ידי מגבר שרת בלבד.

אין תגובות:

פרסום תגובה