יום שני, 4 בינואר 2016

מערכות תקשורת ב' הנדסאי אלקטרוניקה שאלות ותשובות פתרונות בחינם תשובות מלאות אלקטרוניקה כיתה יד' תקשורת סלולרית סיבים אופטיים לוויינים פתרונות מלאים תשובה מלאה

מערכות תקשורת ב' הנדסאי אלקטרוניקה שאלות ותשובות פתרונות בחינם תשובות מלאות אלקטרוניקה כיתה יד' תקשורת סלולרית סיבים אופטיים לוויינים פתרונות מלאים תשובה מלאה

שאלה מספר אחת

כמה מנויים יכולים לקבל שירות באיכות של GOS=1% במערכת הכוללת 24 ערוצים, אם כל מנוי מייצר בממוצע 0.25Erlang?


לפני פתרון התרגיל חשוב להצטייד בנספח - טבלת Erlang.
כפי שניתן לראות יש לנו בטבלה:
C - מספר ערוצים
GOS אשר נמדד באחוזים
וכמות התעבורה הכוללת בשעה אחת ביחידות Erlang.

נשתמש בנתונים שלנו:
מספר הערוצים הוא 24, לכן C=24.
דרגת שירות GOS היא 1.
כמות התעבורה שמנוי מייצר בממוצע 0.25Erlang לכו Au=0.25Erlang.

נוכל למצוא בטבלה את סך הכל התעבורה הכוללת בשעה אחת.

על פי הטבלה סך הכל התעבורה הכוללת בשעה אחת היא 15.3Erlang.
A=15.3


שואלים אותנו מה מספר המנויים?

מבט קצר בנתונים שלנו יביא לנו את הנוסחה הבא:

כאשר A הוא כמות התעבורה הכוללת בתא בשעה אחת.
U הוא מספר המנויים בתא - אותו אנחנו מחפשים.
Au - כמות התעבורה שמנוי יצר בשעה אחת.

נבודד את U ונימצא אותו:
U=61.2=61 מנויים


איך תשתנה התשובה אם מספר  הערוצים ייקטן ל-20?
C=20 ערוצים
GOS=1%
Au=0.25Erlang
על פי הטבלה:
A=12

לכן U=48 מנויים


איך תשתנה התשובה אם מספר הערוצים ייקטן ל-40?
C=40
GOS=1%
Au=0.25Erlang
על פי הטבלה:
A=29

לכן U=116 מנוייםשאלה מספר 2

כמה ערוצים צריכים להיות במערכת המתוכננת לשרת 1350 מנויים המייצרים בממוצע 0.02Erlang באיכות של GOS=1%.

פתרון מלא

נרשום את הנתונים שלנו:
C=? את C אנחנו נחשב בעזרת הטבלה, אנחנו צריכים שני נתונים בשביל זה: GOS, יש לנו ואת A שאנחנו צריכים למצוא אותו.
U=1350
Au=0.02

נחשב את A על פי הנוסחה


על פי הנוסחה A=27Erlang.

נוכל למצוא את C על פי הטבלה יש לנו את כל הנתונים.

C=38 ערוציםשאלה מספר שלוש
מפעיל רשת תאית משרת אזור ששטחו 1,200 קמ"ר. המפעיל התקין את הרשת על בסיס תאים בשטח ממוצע של 40 קמ"ר ומקדם שימוש חוזר של 1/7. למפעיל הוקצה תחום תדרים של 40MHz והטכנולוגיה שבה הוא משתמש דורשת 30kHz לערוץ.
כמו כן דורשות הרשויות לספק רמת שירות של GOS=2% לכל היותר. בהנחה שהמנוי הממוצע מייצר 0.03Erlang חשבו את:
א. מספר התאים באזור שירות.
ב. מספר הערוצים בתא.
ג. כמות התעבורה המרבית בתא.
ד. כמות התעבורה המרבית באזור שירות
ה. מספר המנויים שאפשר לשרת באיכות של GOS=2%
ו. מספר המנויים שאפשר לשרת בו זמנית.

אם אנחנו יודעים ששטח הכיסוי של הרשת התאית הוא 1,200 קמ"ר, וגודל הממוצע של תא הוא 40 קמ"ר, הריי שאנחנו צריכים סה"כ תאים שיכסו את כל השטח, כמה פעמים 40 קמ"ר נכנס ב1,200?


לכן יש סה"כ 30 תאים.
נחשב את מספר הערוצים.
בהנחה שיש לנו ערוץ אחד לשידור וערוץ אחד לקליטה, הריי שצריך סה"כ 60kHz לשיחה אחת.

סה"כ ערוצים לתא:
עקב מקדם השימוש החוזר (של הערוצים), ניתן להשתמש במספר מועט יותר של ערוצים על מנת להשתמש בסה"כ 666, יש לנו שבע תאים באשכול.
מקדם השימוש החוזר הוא 1/7 לכן נכפול ב-1/7


יש סה"כ 95 ערוצים בתא.


כמובן שנשתמש בטבלה ונוציא ממנה מידע.
בטבלה שי לנו שלושה נתונים
C=95
GOS=2%

נוכל למצוא לפי הטבלה את A:
A=83Erlang כמות התעבורה הכוללת בתא בשעה אחת 
Au=0.03Erlang
התעבורה הכוללת (המרבית בתא).באזור שירות יש 30 תאים לכן התעבורה הכוללת (המרבית) באזור שירות היא:
נוכל להציב בנוסחה ולמצוא את U:מספר המנויים שאפשר לשרת באיכות של GOS=2%
מספר השיחות האפשרי בתא הוא: 95 שיחות, (מספר השיחות שווה למספר הערוצים), יש סה"כ 30 תאים, לכן 30 כפול 95 זה מספר השיחות שיכולות להתנהל בו זמנית 2850 שיחות.תרגיל מספר ארבע

חברת תקשורת תאית החלה לספר לעיר בת 600,000 תושבים, והקימה לשם כך רשת הכוללת 394 תאים, שלכל אחד מהם מקצים 19 ערוצים. הרשויות דורשות מהמפעילים לספק רמת שירות של GOS=2% לכל היותר. בהנחה שהמנוי הממוצע מבצע שתי שיחות יוצאות בשעה, ואורך שיחה ממוצעת היא 3 דקות, איזה חלק מתושבי העיר יכולים להיות מנויים של החברה?בעזרת הנתונים:
C=19
GOS-2%
נשלוף את A
A=12.3Erlang


דלתא: מספר השיחות שמנוי יזם בשעה אחת
H - אורך שיחה ממוצע בשניות
Au - כמות התעבורה שמנוי יצא בשעה אחת

Au=0.1Erlang
U=123

יש סה"כ 394 תאים לכן יש 48,462

שזה 8.077% מכלל התושביםשאלה מספר חמצש


פתרון

שאלה מספר שש
סדרה של דפקי אור משודרת דרך סיב שאורכו L=400 מטר.
שבו: n(core)=1.4
n(clad)=1.36
חשב את הנפיצה לק"מ, הנח שרוחב הדופק במבוא הוא אפס.

פתרון מלא תשובה מלאה

נחפש בדף הנוסחאות את הנוסחה שיש לנו הכי הרבה נתונים עליה.


שאלה מספר שבע

חשב את מספר האופנים ואת הנפיצה הבין אופנית לקילומטר בשני סיבי מרגה שונים שלשניהם: אורך גל של 820 ננומטר.

א. n1=1.41
n2=1.4
קוטר הליבה 50 מיקרו מטר.
ההפרש היחסי בין מקדמי השבירה 0.00711


ב. n1=1.45
n2=1.4
קוטר הליבה 50 מיקרו מטר.


פתרון

נוסחה לחישוב מספר אופנים.חישוב למספר התדר המנורמל
a רדיוס.

V=32.2


נציב בנוסחה לחישוב מספר אופנים
מספר אופנים 518נחשב את הנפיצה האופטית 


הנפיצה הבין אופנית למטר


את התוצאה נכפיל ב"קילומטר" - 1000

33.096ns/kmאין תגובות:

פרסום תגובה