יום ראשון, 19 ביולי 2015

VCO דוח מעבדה מוכן יג' הנדסאי אלקטרוניקה רקע רקע תיאורטי מה שצריך לדעת

VCO דוח מעבדה מוכן יג' הנדסאי אלקטרוניקה רקע רקע תיאורטי מה שצריך לדעת

v.c.o – Voltage control oscillator
מתנד מבוקר מתח

מתנד זהו מעגל המקבל מתח ישר ויוצר במוצאו מתח חילופין.
התדר של מתח החילופין נקבע בדרך כלל על ידי סליל וקבל (במעגל תהודה), או רשת של נגדים וקבלים או על ידי גביש.
במתנד התדר בדרך כלל קבוע.


VOC זהו מתנד שהתדר הבסיסי שלו ייקבע על ידי סליל קבל או רשת נגדים וקבלים ובנוסף לכך ל- V.C.O יש כניסה שמחברים אליה מתח.
לכניסה זו קוראים כניסת הבקרה והתדר של ה-V.C.O  נשלט ומשתנה בעקבות שינוי מתח בכניסת הבקרה.

במתנד התדר קבוע (ניתן לשנותו עם נגד וקבל).
במתנד מבוקר מתח התדר משתנה לפי המתח.

אופיין ה V.C.O-בתחום מסוים התדר משתנה בצורה של שיפוע לינארי.
כפי שניתן לראות על פי השרטוט שלעיל בקטע בין שני ערכי מתח שינוי התדר מתבצע באופן ליניארי, בערכי המתח אחרי תחום זה ולפני תחום הזה התדר לא משנה.

השימושים של ה- V.O.C
שימוש ראשון – אפנן FM
FM  (frequency modulation), יש את אמפליטודה והמשתנה הוא התדר בהתאם למידע.


נניח והיינו מכניסים אות מידע שהועצמה שלו היא 1v.

שימוש שני – מתנד מקומי ומקלטים
ערבל מבצע פעולת חיבור וחיסור בין המתנד המקומי ולבין המגבר שקולט תדר בעזרת אנטנה – ועל ידי כך נוצר לנו תדר ביניים שזה התדר הנקלט.

בעבר שינוי המתנד המקומי התבצע בצורה מכנית: התבצע על ידי שינוי לוחות ההטייה של הקבל כדי לשנות את התדר של המתנד המקומי, מה שגרם להמון תקלות חומריות ומכניות.
כיום ישנו שינוי תדר בעזרת שינוי המתח, ובכך בצורה כזאת מכשיר אלקטרוניקה יכול לזכור כמה מתח הוא צריך לכל תחנה מסוימת ולשמור תחנות. – בעצם מדובר ב V.C.O.
1. בנה את המעגל המשורטט
2. שנה את מתח הכניסה V cont in על פי הרכי הטבלה ומדוד תדר אות מוצא.
3. שרטט אופיין  ה-VCO על פי תוצאות המדידה.
4. מצא את הליניאריות של ה-VCO.


V
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
f


4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5


V
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
f
169k
169k
170k
175k
181.5k
188.5k
195.6K
202K
208.8K
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
215.5K
222k
228.6k
234.5k
241.5k
247.5k
253k
258k
8.5
9
9.5
10
258.8k
257k
259k
259kα1= (215.5-208.8) / (4.5-4) =  13.4
  α2= (247.241.5) / (7-6.5) = 12

L= 12*100 / 13.4 = 89.5%

אין תגובות:

פרסום תגובה