יום שלישי, 19 במאי 2015

דוח מעבדה ראשון: מדידת הפרש מופע בין שני גלים הנדסאי אלקטרוניקה ומחשבים מעבדות יג תשובה רקע תיאורטי תשובות מלאות דו"ח מוכן

דוח מעבדה ראשון: מדידת הפרש מופע בין שני גלים
הנדסאי אלקטרוניקה ומחשבים מעבדות יג תשובה רקע תיאורטי תשובות מלאות דו"ח מוכן 

ניתן למדוד בעזרת הסקופ את הפרש המופע בין שני אותות סינוסיים בתדירות זהה אך בהפרש מופע.

מדידת הפרש זמנים בין שני גלים
מחברים את האותות לערוצים CH1 ו-CH2 בסקופ. מציבים את האותות על המסך סביב אותו קו אפס ומודדים את הפרש הזמנים ביניהם.


הפרש הזמנים מוצג על ידי הנוסחה:ϕ – זווית או הפרש המופע במעלות.
T  - זמן מחזור.
Δt – ההפרש בין המחזורים.

כך זה נראה בסקופ:


שיטת ליסז'ו
כאשר בציר ה x ובציר ה y מחבורים שני מתחים סינוסיים בעלי אותה תדירות מתקבלת על המסך אליפסה מסובבת. צירי האליפסה ומידת סיבובה תלויים ביחסי ביחסי המשרעות והפרש זווית המופע בין שני המתחים.
חבר את המעגל המצוין באיור שלעיל.
כוון את מחולל העוצמה ל 10v p-p. מדוד את הפרש המופע בשיטת מדידת הפרש הזמנים ובשיטת ליסז'ו בתדרים הרשומים בטבלה:

6KHz
4KHz
2KHz
1.5KHz
1KHz
0.5KHz
f
0.035msec
0.04msec
0.06msec
0.08msec
0.1 msec
0.1msec
t
0.175msec
0.25msec
0.5msec
0.65msec
1 msec
2 msec
T
2.2
1.5
1.8
1.9
2.6
1.6
a
2.4
1.8
2.4
2.5
5
5
b
72 °
57.6 °
43.2 °
44.3 °
36 °
18 °
ϕ
66 °
56.44 °
48.5 °
49.46 °
31.33 °
18.66 °
ϕ ליסז'ו


ϕ = (0.1/2)*360 = 18°
Sin^(-1)ϕ= 1.6/5  ϕ=18.66°

ϕ = (0.1/1)*360 = 36°
Sin^(-1)ϕ= 2.6/5  ϕ=31.33°

ϕ = (0.08/0.65)*360 = 44.3°
Sin^(-1)ϕ= 1.9/2.5  ϕ=49.46°

ϕ = (0.1/2)*360 = 43.2°
Sin^(-1)ϕ= 1.8/2.4  ϕ=48.5°

ϕ = (0.04/0.25)*360 = 57.6°
Sin^(-1)ϕ= 1.5/1.8  ϕ=56.44°

ϕ = (0.035/0.175)*360 = 72°
Sin^(-1)ϕ= 2.2/2.4  ϕ=66°ניתן לראות כי ישנם הבדלים בתוצאות של זוויות המופע בין מדידת הפרש זמנים לבין ליסז'ו, זאת עקב אי הדיוק של העין ואי יכולת של הסקופ להראות לנו את המידה המדויקת על גבי משבצות.

על פי הנתונים ניתן לראות כי ככול שעולה התדר זווית המופע גדלה.

אין תגובות:

פרסום תגובה