יום ראשון, 3 במאי 2015

כל מה שצריך לדעת לפסיכומטרי כדי לעבור אותו בצורה טובה חינם

כל מה שצריך לדעת לפסיכומטרי כדי לעבור אותו בצורה טובה

הרבה פעמים נוכחי כי מכוני לימוד של הפסיכומטרי מסרבלים, מקשים את הלימוד לבחינה הפסיכומטרית אשר יוצרת לתלמיד את ההרגשה כי זה הוא מבחן קשה מאוד בעל רמה גבוהה מאוד - מה שגורם להם ללכת לקורסים וכדומה. זה לא נכון! הרמה לא כזאת גבוהה והיא אפשרית לגמריי גם ללא קורס.


אוצר מילים באנגלית שחובה לדעת לפסיכומטרי

contest - תחרות
A swimming contest is a competition of those who swim according to the laws fast as possiable as
contested - שנוי במחלוקת
migrate - להגר
migrating - נודדים
The birds migrating form cool place to warmer
jurist - משפטן
Jurists got a lot of responsibility on their shoulders
was established - הוקם
inhospital enviroment -  סביבה עוינת
Some of the Bacterias can survive inhospitable enviroment
exacerbate - worsen - להחמיר
abandon - לנטוש
Abandon the ship before it sinking can save your life
unfounded - מופרך / חסר בסיס
The opinion that our planet is flat is unfounded a lot of time
engage - לעסוק
engagement - אירוסין
The engagement is one step before wedding
consequence - result - תוצאה
The consequence is directly to your behavior
controversy - מחלוקת
There is a huge controversy between the Jewish and the Arabs
purport to - מתיימרות ל
I do not purport to be expert in the subject, But I think it is not deserve
stature - מעמד
The king has higher stature than any one
irreconcilable- בלתי מתפשר
attent - להשתתף
It is very important to attend in lessons who want to understand the material better
stance - עמדה
Bibi have a clear stance about the nuclear weapon of Iran
rarity - נדיר
This occurrence is so rarity, I saw it only twice in my life
pest - מזיק , הדברה
The pests destroy the crop of the farmers
plight - hardship - מצוקה
The plight of the pooer people in India is getting worsen
convey - להעביר
closely to - באופן הדוק ל
He tied closely to wall, so he can't run away
convention - כנס
The doctors have a lot of medical conventions.
plentiful - שפע
There is plentiful days of summer in Israel and a little days of winter.
immune - חיסון
The new immune is very importent, the sickness spread very fast
peculiar - strange - מוזר
perceives - תופס
Everyone perceives
domesticate - לבית/ לאלף בעל חיים
prolific - פורה
My prolific investment  caused me to be who I am
versatile - רב תכליתי
I know very versatile person who knows to do a lot of special things.
prevalent - common - widespread - נפוץ
scanty - מעט
Scanty people know about your secret. Do not worry!
to construct a full picture - להרכיב תמונה מלאה
recollection - memory - זיכרון
The recollection from the last travel is so beautiful
prohibit - forbid
I prohibit you to pass the line, it is not safe
absence - העדר
Absence of humor is not typically common among Israelis
sustain - להתקיים
You can sustain only from water at least a few says
deafness - חירשות
Deafness if disable of people who can hear very well or can't hear at all
withold - לעכב
A lot of people want to withhold death
nurtition - תזונה
I think that with good sport and nurtition you can get a good consequences soon.
were inspired by - נוצרו בהשראת
The musical composition were inspired by the last war
over the course -  במהלך
Over the course of the years the technolegy became advanced
innumerable - אין ספור
revive - להחיות
The doctor revived the patient, it's a mirical
withstand - לעמוד בלחץ..
The window try withstand the intensity of the wind
vow - נשבע
absorb - לספוג / לקלוט
Israek absorbed a lot of new people.
charitable - צדקה
reclaim - להשיב


אוצר מילים בסיסי שחובה לדעת בעברית לפסיכומטרי

פגיון = סכין קטנה
איך לזכור: פג הוא דבר קטן.. ליון (יונה) יש מקור דוקר

תפרחת = קבוצת פרחים הצומת על גבעול אחד ונראה כפרח אחד
איך לזכור: מהמילה פרח, מישהו אמר לצמח תפרח.. ופתאום פרחו יותר מפרח אחד


אין תגובות:

פרסום תגובה