יום שני, 30 במרץ 2015

חוקים בסיסיים במתמטיקה הנדסאי אלקטרוניקה כל מה שצריך לדעת

חוקים בסיסיים במתמטיקה
חוקים בסיסיים במתמטיקה הנדסאי אלקטרוניקה כל מה שצריך לדעת

אינטגרל הוא הפעולה ההפוכה של נגזרת:

אינטגרל מיוחד,
e הוא מספר מיוחד שערכו: 2.718281828
לא משנה כמה נעשה ל e אינגרטל, הוא יישאר אותו דבר.


אך אם נגזור אותו הוא יהיה שווה אפס.
אינטגרל מסויים


נעשה אינטגרל לפונקציה, נציב את b בפונקציה, נחסר, ונציב a - וזאת התוצאה


דוגמאות של תרגילים עם פתרונות:


מצא את a


פתרון מלא
תרגיל עם פתרון
יש בהצבה יש להפוך את המחשבון למצב רדיאנים


תרגיל

פתרון

יש לכוון את המחשבון לרדיאנים

חישוב שטחיםחשב את השטח המוגבל על ידי הגרף של הפונקציה:

המוגבל על ידי ציר y, והישר y=e.


פתרון:

השלב הראשון: מחפשים את נקודת החיתוך של הפונצקיה עם y=e

חיפשנו את הנקודה הזאת על מנת למצוא את גבולות האינטגרל

בשלב השני נחשב שטח בין הגבולות:
אנחנו צריכים לעשות אינטגרל בין שתי הפונקציות:
הפונצקייה העליונה (y=e)
פחות הפונקצייה התחתונהחשב את השטח המסומן:


הישר הוא:
y=2+0.5x


פתרון:
y=cosx

נחשב קטע אחד, וכאמור כל הקטעים שווים, אז נכפיל את הקטע הראשון בארבע


4*1= 4 cm^2


חשב את השטח בקטע המשורטטחשב את השטח

אין תגובות:

פרסום תגובה