יום ראשון, 30 בנובמבר 2014

פרויקטון אורות רצים הנדסאי אלקטרוניקה פרויקטונים פרויקטים קטנים

פרויקטון אורות רצים הנדסאי אלקטרוניקה פרויקטונים פרויקטים קטנים

יש לציין כי החומר הזה נכתב על ידי, ולא על ידי מורה, מהנדס, אני לא מתיימר להיות מישהו שמבין בזה, אני כתבתי את הכל מתוך מה שהבנתי מהיותי תלמיד / סטודנט / לומד במכללה. מקווה שיעזור, סליחה אם יש פה טעות כלשהי, אשמח להערה או לתיקון


פרוייקטון אורות רצים
החלק הראשון בפרוייקטון שלנו הוא הזמנן, הוא קובע את זמני הפולסים.
השבב הזה מחולל גל מרובע, כלומר אנחנו מכניסים  10vומקבלים גל מרובע.

טבלת אמת:
NAND
AND

1
0
00
1
0
01
1
0
10
0
1
11

מדובר ב- NAND  שמשמש כמהפך, ששני המצבים הבלעדיים שלו הם: '0' '0' – יהפוך ל- '1', ומצב שני '1' '1' יהפוך ל- '0'.

Vt = V(∞)-(V(∞)-V(0))*e^(-(t-T)/τ)
שואף להגיע למתח 0
V0=V1
V =0
Vt=V2
τ = RC
V2=0-(0-V1)e^(-t1/RC)
V2=V1e^(-t1/RC)
V2/V1=e^(-t1/RC)
(V2/V1)^-1 =(e^(-t1/RC))^-1
V1/V2=e^(t1/RC) 
t1= RC*lan(V1/V2)

שואף להגיע למתח VCC
V0=V2
V =VCC
Vt=V1
τ = RC
t2= RC*lan(VCC-V2/VCC-V1)

t1t2אופיין של שמיט
מתח סוף עליון
מתח סוף תחתון
V1
V2
VTH
VTL
T(+)
T(-)

הגל הריבועי נוצר לנו עקב שמיט טריגר שיוצר לנו גל ריבועי.ניתן לראות בבירור במשקף התנודות את הפריקה והטעינה של הקבל, ואיך אחרי השבב נוצר גל ריבועי:

ה-4093 הוא רכיב שמבצע חשל (היסטרזיס), כלומר מוציא לנו מתח VCC כאשר Vin>V2 , ומוציא לנו VEE כאשר Vin<V1 (כאשר V1,2 הם המתחים המשנים את מצבו של ה-4093.
במוצא של ה-4093 נוצר לנו גל מרובע, כלומר נוצרים לנו פולסים.

נוכל לראות את זה בשרטוט הבא:


ניתן לראות כי ה DUTY CYCLYהוא: 
500/800=5/8=0.625
מונה טבעתיהשבב 4017 יוצר לנו מונה טבעתי, הוא שולח '1' לרגל רגל בזה אחר זו, לרגל 3, אחר כך יש השהייה, לרגל 2, השהייה, לרגל 4, השהייה, לרגל שבע השהייה... הוא שולח פולסים לכולם לפי הסבר גם אם לא מחוברת לשם לד, עד שהוא מגיע לRST אשר מאפס אותו והוא מתחיל שוב בצורה אינסופית (שמזכירה טבעת) לתת פולסים לרגל אחר רגל.
הפולסים נכנסים ל-4017, אשר רגל ה- ENA שלו מחוברת לאדמה, והוא תמיד מעושר והרכיב עובד כל עוד יש לו מתח הזנה.
רגל ה- RST מחוברת ל-Q6.
4017 הוא מונה היודע להוציא '1' בכל אחד מהיציאות שלו כל עוד הוא מקבל פולסים הרכיב מוציא '1', ברגל אחת כל פעם, כלומר אם הכנסתי שלושה פולסים אז אני אקבל ברגל Q0 '1', וברגליים Q1 ו Q2 בהתאמה.
כאשר ה- RST מחובר לרגל Q6 המונה יוציא '1'  מ Q0 עד  Q6 לפי הסדר, כלומר אחרי שישה פולסים הוא מתאפס, משום שחיברנו לדים לכניסות:  Q0 עד Q3, כל לד יידלק כאשר בכניסה של ה-Q המתאים לו, במילים אחרות האנודה של הלד תהיה חיובית יותר מהקתודה.
פולס הבא ה-Q0  יקבל '0' באנודה והלד יכבה, כלומר כל לד יידלק בכל פולס שנכנס ל-4017 ויהיה לנו אורות רצים.

צריכת זרם כללי מהמעגל:
צריכה גבוהה:mA  19.4
צריכה נמוכה:   mA 12.6
מתח הקבל ומתח מוצא הזמנן:
הקבל: 10.2V
הזמנן: 6.3V
אין תגובות:

פרסום תגובה