יום ראשון, 6 ביולי 2014

מבחן במקרא כיתה ח' ספר שמות: פרקים: פרק א - שעבוד מצרים. פרק ב' - מינקות לבחרות

מבחן במקרא כיתה ח' 
ספר שמות:
פרקים: פרק א - שעבוד מצרים. פרק ב' - מינקות לבחרות

 רשום ליד כל משפט נכון או לא נכון
1. ספר שמות הוא החומר השני בחמישה חומשי תורה
2. חמישים איש ירדו למצרים
3. תפקידם של שרי המיסים היה להיות מעין מפקחים ואחראיים על עובדי הכפייה בשירות המלכות
4. על פי המילה "ותחמול" אנו מבינים מה גרם לאחותו של משה להציל את משה.
5. בת פרעה אינה פועלת על פי גזרת אביה המלך כשהיא מצילה את הילד.
6. בני ישראל הסתגלו למקומם בארץ גושן, רכשו לעצמם מעמד כלכלי וחברתי.
7. משה לא התערב בסכסוך בין שני עברים כיון שהיה עברי בעצמו.


תשובות

1. נכון.
2. לא נכון
3. נכון
4. לא נכון
5. נכון
6. נכון
7. לא נכון

אין תגובות:

פרסום תגובה