יום שישי, 4 ביולי 2014

פתרון בחינת הבגרות מועד קיץ 2006 מועד א' 007 (807 בגירסה הישנה) פתרון מלא לשאלה 1 מקום גאומטרי תשובה מלאה איך פותרים דרך מלאה פתרון מלאה לא מצליח קשה איך פותרים את זה תשובות מלאות בגרות חמש יחידות לימוד 5 יח"ל פתרון מלא

פתרון בחינת הבגרות מועד קיץ 2006 מועד א' 007 (807 בגירסה הישנה) פתרון מלא לשאלה 1 מקום גאומטרי
תשובה מלאה איך פותרים דרך מלאה פתרון מלאה לא מצליח קשה איך פותרים את זה תשובות מלאות
בגרות חמש יחידות לימוד 5 יח"ל פתרון מלאמצא את משוואת המעגל העובר דרך הנקודה ומשיק לציר ה- x ולציר ה- y. (מצא את שתי האפשרויות.) 
הצלע AB של הריבוע ABCD משיקה בנקודה למעגל, שרדיוסו הוא הקטן מבין שני המעגלים שאת משוואתם מצאת בסעיף א. הריבוע נמצא מחוץ למעגל, והקודקוד B נמצא ברביע הרביעי.
אורך צלע הריבוע שווה לרדיוס המעגל. מצא את משוואת הישר שעליו מונחת הצלע BC של הריבוע.אין תגובות:

פרסום תגובה