יום שבת, 31 במאי 2014

מחוון להערכת תשובה בבחינת הבגרות בספרות ממ"ד

בס"ד

מחוון להערכת תשובה בבחינת הבגרות בספרות ממ"ד


קריטריונים להערכת תשובה

0-40


40-80

80-100

הבנת החומר הנלמד ושימוש במיומנויות ספרותיות( 90%)
אין קשר בין השאלה לתשובה.התלמיד לא ענה על כל חלקי  השאלה

התלמיד לא בסס את טענותיו.   טעה לגבי תוכן היצירה או ענה בלי להתבסס על היצירה.


התלמיד  ציין אמצעי עיצוב אך לא קשר ליצירה (בהתאם למה שנדרש)
אין קשר מספיק ברור בין שאלה לתשובה.
התלמיד ענה על חלק ממרכיבי השאלה.

התלמיד בסס את טענותיו בצורה חלקית.  הכיר את תוכן היצירה בצורה חלקית, ולא נתן מספיק דוגמאות.

התלמיד ציין את אמצעי העיצוב והדגים אותם אך לא ידע להסביר את הקשר ליצירה. (בהתאם למה שנדרש)
יש קשר ברור בין שאלה לתשובה.
התלמיד ענה על כל מרכיבי השאלה.

התלמיד בסס את דבריו על היצירה. שלט היטב בתכנים ונתן דוגמאות מתאימות להוכחת טענתו.

התלמיד ציין את אמצעי העיצוב ותאר את תרומתם ליצירה. קשר בין צורה לתוכן. (בהתאם למה שנדרש)

מבנה התשובה ( 5%)
התלמיד ענה תשובה אסוציאטיבית. 
התשובה מכילה פרטים שאינם קשורים לשאלה.
התלמיד ענה תשובה בעלת מבנה הגיוני בחלקה
התלמיד בנה טיעון היטב. התלמיד ענה תשובה בעלת מבנה רציף והגיוני. קיימים פתיחה וסיום, ויש שימוש תקין בלכידות וקישוריות

תקינות השפה (5%)
לתלמיד יש אוצר מילים דל, מבנה תחבירי לקוי, שפה דלה.
לתלמיד יש אוצר מילים בינוני, מבנה תחבירי סביר, רמת שפה מעורבת, דקדוק מינימלי.
לתלמיד יש אוצר מילים רחב, מבנה תחבירי מדוייק. רמת שפה גבוהה, הקפדה על כללי הדקדוק.


אין תגובות:

פרסום תגובה