יום שבת, 17 במאי 2014

מתמטיקה חורף תשע"ב מספרים מרוכבים בחינת בגרות תרגיל עם פתרון מלא תשובה מלאה

מתמטיקה חורף תשע"ב מספרים מרוכבים בחינת בגרות תרגיל עם פתרון מלא תשובה מלאה

z הוא מספר מרוכב הנמצא ברביע הרביעי והערך המוחלט שלו הוא 1 נתון היא ראשית הצרירים מצא במשולש את זווית המשולש את אורכי הצלעות של המשולש נתונה פירדמיה שירה שבסיסה הוא ריבוע היא נקודה על המקצוע כך ש- היא הזווית שבין הפתאות סמוכות ראה ציור נתון זווית הבסיס בפאה צדדית היא מצא את הערך של המכפחה האם ייתכן ש


פתרונות תשובה מלאה דרך מלאה איך פותרים מה התשובה

אין תגובות:

פרסום תגובה