יום שישי, 16 במאי 2014

עמוד 605 תרגיל 3 מבחן 43 תרגיל 3 מספרים מרוכבים בני גורן 807 ג'2 5 יחידות

עמוד 605 תרגיל 3 מבחן 43 תרגיל 3 מספרים מרוכבים בני גורן 807 ג'2 5 יחידות
פתרון מלא תשובה מלאה דרך מלאה 

א. נתונים שני האיברים הראשונים בסדרה הנדסית של מספרים מרוכבים....
ב. מצא את כל המספרים המרוכבים z המקיימים...
ג. z הוא מספר מרוכב (לא ממשי ולא מדומה).
   קבע אם המספר.. הוא מרוכב, ממשי וא מדומה. נמק את קביעתך....


פתרונות

אין תגובות:

פרסום תגובה