יום שבת, 17 במאי 2014

עמוד 604 תרגיל 5 מבחן מספר 42 תרגיל 5 807 בני גורן ג'2 פתרונות תשובות פתרון מלא

f(x) a היא פונקציה שמוגדרת בתחום x>0. הפונקציה f(x) a עוברת בנקודה//
א. מצא את הפונקציה.. ואת הפונקציה.. (הבע באמצעות a).
ב. הפונקציה הקדומה.. קעורה כלפי מעלה.. בתחום... וקעורה כלפי מטה.. בתחום.. וקעורה כלפי מטה.. בתחום.. מצא את a.
ג. שרר סקיצה של גרף הפונקציה...
.ד דרך נקודת הקיצון של הפונקציה מעבירים אנך לציר ה-c. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה.. ציר ה-x... האמך הנ"ל והישר...

פתרונות


אין תגובות:

פרסום תגובה