יום שבת, 17 במאי 2014

עמוד 587 תרגיל 3 מבחן מספר 33 תרגיל 3 807 בני גורן ג'2 תשובות פתרון איך פותרים קשה פתרון חינם

עמוד 587 תרגיל 3 מבחן מספר 33 תרגיל 3  807 בני גורן ג'2

נתון המעגל x^2+y^2=R^2. דרך ראשית הצירים O מעבירים ישר כלשהו. הישר חותךאת המעגל בנקודה A. מהנקודה A מורידים אמך לציר ה-x...
א. הבע באמצעות R את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות C הנוצרות באופן זה.
ב. נתון שהשיעורים של אחת מהנקודות B הם (2,4). חשב את שטח המרובע שקודודיו עם נקודות החיתוך של המקום הגאומטרי שמצאת בסעיף א' עם הצירים.

איך לפתור תשובה מלאה פתרונות מלאים דרך מלאה איך פותרים פתרון בחינם


אין תגובות:

פרסום תגובה