יום שלישי, 6 במאי 2014

עמוד 572 תרגיל 2 בני גורן 807 פתרון תשובה מלאה דרך איך פותרים שאלה עם פתרון בני גורן ג'2 035807 מתמטיקה בגרות חמש יחידות 5 יח"ל מבחן 23 תרגיל 2

עמוד 572 תרגיל 2 בני גורן 807
(ה-a הוא בשביל שהאנגלית תיכתב בצורה טובה)
במקבילון ABCDA'B'C'D' a הנקודה E נמצאת על המקצוע DD' a כך שמתקיים DE=0.5DD'  a.
נסמן BC'=u, AE=v.
א. הבע באמצעות AD ו-DD' a את u ו-v.
ב. הבע באמצעות u ו-v את AD ו-DD' a.
ג. נתון: 
|u|=√7, |v|=2, u·v=5
הוכח AD מאונך ל DD' a
ד. נתון שהבסיס ABCD של המקבילון הוא מעוין. נפח המקבילון הוא 3 ונתון גם DD' a מאונך ל DC. חשב את הזוית הקהה של המעוין. נמק חישוביך.


פתרון תשובה מלאה דרך איך פותרים שאלה עם פתרון בני גורן ג'2 035807 מתמטיקה בגרות חמש יחידות 5 יח"ל מבחן 23 תרגיל 2

אין תגובות:

פרסום תגובה