יום חמישי, 1 במאי 2014

הצעה פתרון בגרות מדעי המחשב א קיץ 2014. פתרונות מלאים ותשובות סופיות לבחינת הבגרות במדעי המחשב 2014 מדעי המחשב בגרות תשובות מדעי המחשב א תשובות 2014 תשובות למבחן במחשבים 2014 א

הצעה פתרון בגרות מדעי המחשב א קיץ 2014. פתרונות מלאים ותשובות סופיות לבחינת הבגרות במדעי המחשב 2014 מדעי המחשב בגרות תשובות מדעי המחשב א תשובות 2014 תשובות למבחן במחשבים 2014 א


הצעה פתרון בגרות מדעי המחשב א קיץ 2014.

פתרונות מלאים ותשובות סופיות לבחינת הבגרות במדעי המחשב

2014 מדעי המחשב בגרות תשובות
מדעי המחשב א תשובות 2014
תשובות למבחן במחשבים 2014 א


הצעה לפתרון הבגרות מדעי המחשב, קיץ תשע"ד 899222


הפתרונות לתרגילים:

פתרון לשאלה 1 פתרון לשאלה 2:פתרון לשאלה 3


פתרון לשאלה 4פתרון לשאלה 5


פתרון לשאלה 6פתרון לשאלה 7

פתרון לשאלה עשר 10:


// טענת כניסה הפעולה מקבלת עבור משפחה מסוימת את מספר הנפשות ואת מספר תלמידי התיכון במשפחה
    // טענת יציאה: הפעולה מחזירה את סכום ההנחה בתשלום, אם המשפחה אינה זכרית הפעולה תחזיר 0


    static int Han(int nef, int tic)
    {
      int han1 = 0, han2;
      if (nef > 6)
        han1 = 100;
      han2 = tic * 40;
      if (han1 > han2)
        return han1;
      if(han2>han1)
        return han2 ;
      return 0;
    
    }


    // טענת כניסה: פעולה מקבלת את מספר המשפחלות ביישוב מסוים במועצה
    // טענת יציאה: הפעולה תחזיר את סך כל ההנחות שניתנו ביישוב


    static int Hanahot(int fam)
    {
      int i, nef2, tic2, sum = 0, han3;
        for(i=1;i<=fam;i++)
        {
          Console.WriteLine("הכנס את מספר הנפשות במשפחה ");
          nef2=int.Parse(Console.ReadLine());
          Console.Write("כמה תלמידי תיכון יש במשפחה ?");
          tic2=int.Parse(Console.ReadLine());
          han3=Han(nef2,tic2);
          sum+=han3;
        }
        return sum;
    }


    
    static void Main(string[] args)
    {
      int i, fami;
      int[] rdc = new int[10];
      // נתון שהמערך קיים עם ערכים בתוכו לכן לא קלטתי.
      int[] sum = new int[10];
      for (i = 0; i < 10; i++)
      {
        Console.WriteLine("כמה משפחות יש בישוב מספר "+ i);
        fami = int.Parse(Console.ReadLine());
        sum[i] = Hanahot(fami);
      }


      Console.Write("המספרים הסידוריים של היישובים שבהם סך כל ההנחות שניתנו בישוב גדול מהסכום שהמועצה האזורית הקציבה להנחות ליישוב הם: ");
      for (i = 0; i < 10; i++)
      {
        if (sum[i] > rdc[i])
          Console.Write(i + ",");
      }
    }


התרגילים עצמם:
אין תגובות:

פרסום תגובה