יום שבת, 26 באפריל 2014

תרגילי דוגמה משרד החינוך משימות הצעת תשובות קיץ תשע"ד בגרות במתמטיקה לקח מהבגרויות הקודמות

שנה שעברה, לאחר מקרה הבחינות הקשות במתמטיקה, משרד החינוך הבטיח שיפרסם דגם שאלון לדוגמה, שיכלול בתוכו שאלות ברמה הדרושה לבחינות הבגרות במתמטיקה, כולל פתרונות מלאים. 


שאלוני דוגמה במתמטיקה מטעם משרד החינוך - לפי ההבטחה משנה שעברהמשימות 803 קיץ תשע"ד עברית תרגיל דוגמא 803 משרד החינוך כולל פתרונות מלאים
שאלוני דוגמה במתמטיקה מטעם משרד החינוך - לפי ההבטחה משנה שעברהמשימות 804 קיץ תשע"ד עברית תרגיל דוגמא 804 משרד החינוך כולל פתרונות מלאים
שאלוני דוגמה במתמטיקה מטעם משרד החינוך - לפי ההבטחה משנה שעברהמשימות 805 קיץ תשע"ד עברית תרגיל דוגמא 805 משרד החינוך כולל פתרונות מלאים
שאלוני דוגמה במתמטיקה מטעם משרד החינוך - לפי ההבטחה משנה שעברהמשימות 806 קיץ תשע"ד עברית  תרגיל דוגמא 806 משרד החינוך כולל פתרונות מלאים
שאלוני דוגמה במתמטיקה מטעם משרד החינוך - לפי ההבטחה משנה שעברהמשימות 807 קיץ תשע"ד עברית  תרגיל דוגמא 807 משרד החינוך כולל פתרונות מלאים
מומל מאוד לכל מי שלומד בחופשה למתכונות ולבגרות במתמטיקה, לעצור לרגע את התרגול מהמיקודיות ומספרי הלימוד, ולנסות לפתור בחינה מלאה כזו לדוגמה לפי השאלון שלכם, מטעם משרד החינוך.
הבהרה חשובה של משרד החינוך: המשימות הן דוגמאות בלבד ואין ללמוד מהן על הנושאים שיופיעו בבחינות הבגרות בקיץ תשע"ד 2014.

אין תגובות:

פרסום תגובה