יום רביעי, 19 במרץ 2014

משפטים שיכולים לשאול אתכם בראיון אישי שאלות אפשריות בראיון אישי בגרות בעל פה אנגלית Oral bagrut examination בגרות באנגלית בעל פה הכנה לבגרות בעל פה באנגלית כל מה שצריך לדעת לבגרות בעל פה אוצר מילים משפטים שימושיים

Oral bagrut examination 
בגרות באנגלית בעל פה


משפטים שיכולים לשאול אתכם בראיון אישי שאלות אפשריות בראיון אישי בגרות בעל פה אנגלית
possible interview questions

 1. Tell me about you family?

  a) Where do you live?
  b) How many siblings do you have in your family?
  c) What do your siblings do? Where do they live?
  d) What do your parents do for a living?

  (add as much information as possible)
 2. Have you traveled abroad? Where and what did you do? Which place did you enjoy the most? Describe your most exciting moment. And bad experiences?
 3. Where have you traveled in Israel? With whom? What did you do? Did you enjoy yourself? Any interesting or funny stories to tell?
 4. Where would you like to travel next? (abroad) Why?
 5. What are your major and minor in school? Do you wish to use it in your future?
  Why did you choose these subjects?
 6. After school ends, what are you going to do?
  Are you going to the army? Have you decided what you want to do in the army?
  Can you describe the position? Why did you choose this?
 7. What are your plans after army? Why? How? Where? When?
  (travel, work abroad, at home...)
 8. What are your hobbies, interests? Do you spend a great deal of time being involved in them?
 9. What are your favorite TV shows, movies, types of shows, types of movies?
  What movies have you seen recently that you have enjoyed or not?
  Describe the movie or discuss the actors.
 10. Read any interesting books? What did you like about the book? Why?
 11.  There is a problem of violence these days: in the family, between young people, in sport... Why do you think this has become so bad in recent years, and what could be done to improve things?
 12.  How do you feel about the situation in Israel these days? Is peace possible? Is there a solution? Do you feel the government is doing the right thing? What are they doing, in fact? What are your feeling about the government? Do we need a change? How do you feel about Israelis who threaten to leave because of  economic of security situation? How do you feel about those officers who sent a letter to the government refusing to serve in the Territories? Can you sympathize with them? Do you believe the soldiers should state their personal opinions?התאמנות לבגרות בעל פה באנגלית ראיון אישי והצגת הפרוייקט ואפשרות של קבלת שאלון מהבוחן על הפרוייקט שלך ועל עצמך תוך כדי הרעיון
Practice for the English Oral Bagrut


part 1 - Interview (40%)

Can you tell me something about yourself?
My name is ____________.  It means _____________ in Hebrew. I have _____ brothers and ______ sisters.
My father is a __________ and my mother is a __________ .


What is your major / 5 point subject ? What do you study is school?
My major subject is _______________ . I chose it because ____________________ . I also study __________________ .  I also _____________ in school.


What do you like to do in your free time / after school? What do you watch on TV?
I like to / I usually _______________ . 
I work as a waiter / waitress at a wedding hall.
I watch a lot of TV OR I almost never watch TV OR I watch TV about ________ hours a day / a week.
My favorite program is ___________, because ____________ .

What are you going to do after high school?
I am going to the army. I want to be a _________ OR I want to go to the ___________ / 
I am going to travel to ___________ for ____ months. Then I will ___________.
I am going to study _____________ .
I am going to rest for _________ (how long) and then ______________ .Part 2  - project

present your project (  3 minutes)


 1. Introduction:  My project is about ______________ . I did it alone / together with ______ friends.
  We chose this subject because _____________ .
 2.  → Tell the tester about the main points in your project.
 3.  Sum up: the most interest part / the part I liked best was _____________, because ____________ .
 4. Discuss your project
  The test will ask you one or two questions. Examples of questions he / she might ask:


  Why did you or your group choose this topic?
  How did you or your group choose this topic?
  What interests you about the topic?
  What was the most interesting thing that you learned about your project?
  What new information did you gain from doing the project?
  What new skills did you learn from doing the project?
  How did you divided the tasks / work among your groups members?
  Name two sources you used.
  Where did you find your sources?
  What did you enjoy about doing the project? What did you find difficult about doing the project?
  What was the most difficult part of doing this project? How did you overcome it?
  What else would you like to know about the topic?
  What would you have done differently?
  How did you present your project to your classmates?אוצר מילים שימושי לראיון אישי באנגלית   
Useful vocabulary for the personal interview

Hobbies
I enjoying dancing / playing on the computer / riding horses / playing the guitar.
I have talent for .... (verb)ing.
I have been (verb)ing for 5 years.
I (verb) 3 times a week.
I practice (verb)ing everyday.
I enjoy (verb)ing.

אוצר מילים ומשפטים שקשורים למשפחה
Family

I have 4 siblings 3 brothers and 1 sister.
I am the oldest / youngest / in the middle child in my family.
I live in my own room in the kibbutz's high youth dorms.

אוצר מילים שקשור לבית הספר
school - vocabulary
trend / stream - מגמה
I am majoring in - מגמה
schedule - מערכת
Jewish philosophy - מחשבת ישראל
Matriculation certificate - תעודת בגרות
report card - תעודה
extra - curricular activities - נוספות - מחוץ הלימודים , כמו תחביבים
communications - תקשורת
art history - תולדות האמונות
fashion design - עיצוב אופנה
junior high school - חטיבה עליונה
elementary school - בית ספר יסודי


אוצר מילים שקשור לחיים שאחרי בית הספר
After school is over - vocabulary
I feel it's my duty to serve in the army

military service - שרות צבאי
a year of service - שנת שירות
professional army - שרות קבע
pre-service course- קורס קדם צבאי - קד"צ
to postpone - לדחות
high profile - פרופיל גבוהה
going to drafted - הולך להתגייס
draft date - תאריך גיוס
combat unit - יחידה קרבית
intelligence - מודיעין צבאי
infantry - חיל רגלים
air force - חיל אויר
navy - חיל הים
artillery - חיל תותחנים

I hope to study for a degree in....  (psychology/ education/ etc..)
I plan to travel in the Far East / South America after my army service.

אוצר מילים שקשור לצבא
combat - קרבי
paramedic - חובש
military police - מצ"ח משטרה צבאית חוקרת
chief of staff - רמטכ"ל ראש המטה הכללי
candidate for special services - מועמד לשירות ביטחון
basic training - טירונות
officer - קצין
sleeping bag - שק שינה
navy commando - קומנדו ימי
beret - כומתה
special elite unit - יחידה מובחרת
uniform - מדים
salute - הצדעה
induction center - בסיס קליטה ומיון בקו"ם
combat vessel - ספינת קרב
medal - צל"ש
pre-military course - קורס קדם צבאי
Defense ministry- משרד הבטחון
call up date - תאריך גיוב
drafting center - לשכת גיוס
desk job - ג'ובניק
academic reserve - עתודה
personal interview - ראיון אישי

תגובה 1: