יום ראשון, 9 בפברואר 2014

מידוע מלוקט על העיוורת / יעקב שטיינברג ועל איש זקן עם כנפיים עצומות מאוד /גבריאל גרסיה מרקס


מידוע מלוקט על העיוורת / יעקב שטיינברג

העיוורת הינו סיפור ריאליסטי סמלי. הורבד הגלוי של הסיפור מספר על עוול שנעשה לנערה עיוורת. הרובד הסמלי עוסק בעקרון מופשט, בחוויה בעלת תוקף אוניברסאלי, מעבר לחד פעמי. חנה העיוורת, גיבורת הסיפור מסמלת את העיוורון האנושי.

עם נישואיה עברה העיוורת מבית אמה לבית בעלה בעל כורחה. התמיהות בנוגע לחידת חייה הולכות ומתעצמות עם המעבר. החרדה והחדשנות המאפיינות אותה מתגברות.

המשבר בחייה של חנה העיוורת הוא הגילוי כי שקרו לה. הגבר לו נשאה אינו סוחר טבק ואינו בן 30. הגילוי מעצים את חרדותיה, חסר השקט והחשדנות של חנה. היא נחושה לפתור את סוד חיי בעלה. לשם כך היא מגייסת יכולות אנושיות, חוקרת בודקת ומתחקרת את הסובבים אותה.

אופן התמודדותה מעיד על גדולה אנושית. היא מפגישה נחישותף דבקות במטרה ולבסוף יוזמה ומצליחה לפתור את חידת חייה.

מות בתה מאפשר לה לפתור את חידת חיי בעלה. הפתרון על עוצמתו המקאברית מאותת על מציאותו של רובד סמלי העוסק בעיוורון האנושי.

על הנבחן לתאר בפירוט את המעבר ואת התמיהות שהוא מחולל ובעבותיהן את החרדות ותושת הפחד.

על הנבחן להתייחס למוטיבים הבולטים ולעצמים המאפיינים באופן מטונימי את עולמה הנפשי של חנה העיוורת.

על הנבחן לבסס דבריו באמצעות עלילת הסיפוראיש זקן עם כנפיים עצומות מאוד /גבריאל גרסיה מרקס

בסיפור "אדון זקן עם כנפיים ענקיות" המספר מתאר את הדמויות בהומור ובאירוניה, באמצעותם נבנית האמירה על טבע האדם והעולם והביקורת על חולשות אנושיות.

על הנבחן לתאר את דמותו העלובה של האדון הזקן שנחת בחצרם של פלאיו ואליסנדה, תוך דגש על כנפיו הענקיות, שעלובות ככל שיהיו מעניקות לו מימד מופלא.

הופעתו של האדון המכונף בכפר הדייגים חורגת מכללי הריאליה ומעניקה לסיפור את אופיו הפנטסטי.

על הנבחן לפרט באמצעות דוגמאות את האופן בן מתייחסים אנשי הכפר לזקן ואת המבט האירוני של המספר על הדמויות השונות.

על הנבחן לסכם באופן משמעותי על החלושות האנושיות ועל טבעו האבסורדי של העולם, על הקושי להתמודד עם אי וודאות והניסיונות המגוחכים של בני האדם להעניק משמעות הגיונית לתופעות לא הגיוניות.


הסיפור פותח ומסיים בתיאור תופעה על טבעית: נחיתתו והמראתו של האדון הזקן בעל הכנפיים הענקיות.

תופעה זו על רקע המציאות בכפר הקולומביאני חורגת מגבולות הריאליה ומעניקה לסיפור את אופיו הפנטסטי.
על הנבחן לתאר את הפתיחה ואת הסיום

לאורך הסיפור מתוארות תופעות טבעיות, מציאותיות המתבטאות ביחסן של הדמויות השונות לאדון הזקן המכונף.

על הנבחן לפרט את התנהגותם של פלאיו ואליסנדה, הכומר, ההמון, הילד והורפא.

באמצעות המפגש בין התופעה העל טבעית לתופעות הטבעיות בסיפור עולה ביקורת על טבע האדם ועל החולשות האנושיות - החברתיות שלו.


אין תגובות:

פרסום תגובה