יום חמישי, 20 בפברואר 2014

כל מה שצריך לדעת על אליפסה

כל מה שצריך לדעת על אליפסה

האליפסה - המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שסכום מרחקיהן משתי נקודות קבועות שווה לקטע קבוע, נקרא אליפסה.


את הנקודות הקבועות אנחנו מסמנים ב F1 וב- F2 - הן נקראות מוקדי האליפסה.
את המרחק בין שני המוקדים מסמנים ב 2c.

כל אחד משני המרחקים של נקודה על האליפסה מהמוקדים F1 ו- F2 נקרא רדיוס וקטור.

המרחק מ F1 מסומן ב r1, המרחק מ F2 מסומן ב r2.אורך הקטע הקבוע (השווה לסכום מרחקי נקודה על האליפסה  מהמוקדים) מוסמן ב 2a ולכן r1+r2=2a.
התנאי לקיום אלפיסה:
a>c

F1F2=2c
r1+r2=2ab^2=a^2-c^2


x^2/a^2+y^2/b^2=1

0<b<a

אם a=b הריי שמדובר במעגל ולא אליפסה

תגובה 1: