יום שני, 6 בינואר 2014

אוצר מילים באנגלית אוצר מילים ברמה של בגרות חמש יחידות שאלון אחרוןvocabulary STREET SMART MASTERING G module g


     אוצר מילים באנגלית אוצר מילים ברמה של בגרות חמש יחידות שאלון אחרוןvocabulary STREET SMART 
 MASTERING G
module g


Verbs
Nouns
Adjectives
Adverbs
calculate
Calculation
calculator
calculated

deceive
deception
deceptive
deceptively
intensify
intensity
Intensive
intense
Intensively
intensely
track
tracker
tracking
----------------------
train
Training
trainee
trained
----------------------
stimulate
stimulation
stimulating
----------------------
undergo
----------------------
----------------------
----------------------
master
mastery
Master
masterful
masterfully
----------------------
feat
----------------------
----------------------
----------------------
effort
effortless
effortlessly
conclude
conclusion
conclusive
conclusively
entail
----------------------
----------------------
----------------------
navigate
Navigation
navigator
Navigational
----------------------
perform
performance
----------------------
----------------------
Cope (with)
----------------------
----------------------
----------------------
aspire
aspiration
aspiring
----------------------
participate
participant
participation
participating
----------------------
equal
equality
equal
equally
confirm
confirmation
confirmed
----------------------
approximate
approxmation
approximate
approximately

אין תגובות:

פרסום תגובה