יום שני, 20 בינואר 2014

דמוקרטיה מהותית ודמוקרטיה פורמלית

דמוקרטיה מהותית ודמוקרטיה פורמלית
  דמוקרטיה פירושה שלטון העם .האם הגדרה זו מגדירה את המדינה הדמוק' ?
האם דמוק' במדינה אחת דומה לדמוק' במדינה אחרת ? האם קיים מודל אחד של מדינה דמוק'?
 לדמוק' הגדרות שונות, אין הגדרה אחת המוסכמת על הכל, אך יש הסכמה רחבה לגבי עקרונות דמוק' הכרחיים, שיבטיחו משטר דמוק'.
מהי דמוקרטיה פורמאלית / דמוקרטיה כצורת ממשל ?זוהי דמוקרטיה ניהולית של שמירה על הכללים המעמידה את העם במרכז.במדינה זו מיושמים רק העקרונות ההכרחיים לקיום המשטר הדמוקרטי
כמו :שלטון העם ,הפרדת רשויות ,קיום בחירות דמוק' בפרקי זמן קבועים, קיום לפחות של 2 מפלגות, קבלת הכרעות עפ"י עקרון הרוב, קיום שלטון החוק, יישום עקרון החרות לרבות חופש הביטוי,חופש ההתארגנות ,זכות שווה להשתתף בבחירות ומשקל שווה לכל קול.
מהי דמוקרטיה מהותית / דמוקרטיה כהשקפת עולם /כערך /כאורח חיים ?
זוהי דמוקרטיה במדינה שם נתפסת הדמוק' כהשקפת עולם ואורח חיים זוהי דמוק' המעמידה את האדם ואת זכויותיו הטבעיות במרכז (בגלל חשיבותם) ומיושמת לא רק במובן הפורמלי של שמירה על כללים, אלא במובן האמיתי שמירה על עקרונות
כמו:
הכרה בערך הסובלנות,
בעקרון הפלורליזם,
בזכויות האדם והאזרח והגנה עליהם.

בין שני הקטבים : פורמאלית ומהותית נמצאות המדינות הדמוק' השונות . כל מדינה מדגישה את הייחודיות שלה.כנסו לכאן, לחצו כאן כדי לראות את ההשוואה של דמוקרטיה פורמלית ומהותית בטבלה

אין תגובות:

פרסום תגובה