יום שני, 27 בינואר 2014

המאפיינים המיוחדים של שירת ימי הבינייםהמאפיינים המיוחדים של שירת ימי הביניים

היהודים בספרד חיקו את השירה הערבית בנושאים שונים כגון שבח והלל, יין, טבע ועוד. אך לא רק את הנושאים, אלא גם את המבנה ואת קישוטי השיר. בנוסף להשפעה של השירה הערבית ניכרת גם ההשפעה של השירה המקראית ומכאן שנוצרה שירה עשירה מאוד בקישוטים ובאמצעים אמנותיים וככל שרבו הקישוטים כך נחשב השיר למשובח יותר.
חשוב לשים לב להבדל שבין קישוט לאמצעי אומנותי. הקישוט מטרתו קישוט! הוא לא משפיע על הנושא של השיר, הוא מייפה. האמצעי האמנותי, כמו בשירה מודרנית, הוא אמצעי או כלי להעברת מסר רחב במקום מצומצם כלומר יש לו השפעה על התוכן, על הרעיון, על המספר או על האווירה.

1. הבית וחלוקתו - במבט ראשון נראה שהשיר הוא חטיבה אחת שאינה מולקת לבתים, אולם בשירת ימי הביניים הבית הוא בן שורה אחת המחלקת לשתי צלעות וקו נטוי (/) ביניהן. הצלע הראשונה היא הצלע הפותחת שנקראת 'דלת', הצלע השנייה נקראת 'סוגר'.

2. תפארת הפתיחה - חשיבות מיוחדת ייחסו המשוררים לבית הראשון של השיר וכדי להבליטו השתמשו לעתים בסגנון שונה, בניסוח יפה וברור וחרזו את המילה האחרונה של הדלת עם המילה האחרונה של הסוגר ועם שאר הסוגרים.

3. תפארת החתימה - כשם שהחשיבו המשוררים את הבית הראשון כך החשיבו את הבית האחרון. סיום השיר אמור להותיר רושם על הקורא, לשם כך השתמשו בלשון שונה או בציור לשוני מרשים ומקורי או במוטיב מוכר מהשירה, וכל זאת כדי שיהווה סיכום מרשים שיר כולו.

4. משקל / מקצב - (יש לזכור שלא צריך לדעת לנתח את המשקל בבחינת הבגרות) משקל פירושו מספר קבוע של הברות המופיעות בסדר מסוים לאורך כל שורות השיר וכך נבנה קצב ייחודי קבוע לכל שיר ושיר.

5. חרוז - חרוז הוא דמיון צלילים בסופי מילים. ישנה הבחנה בין דרגות שונות של חרוזים:
* חרוז עובר - הוא חרוז שנוצר על ידי דמיון של עיצור ותנועה שלפניה (לדוגמה: חמור - שור)
* חרוז ראוי - חרוז שיש בו דמיון בין עיצור תנועה ועיצור (לדוגמה: שור - מישור)
* חרוז משובח - חרוז שיש בו דמיון של יותר משלושה מרכיבים.
* חרוז מבריח - תופעה ייחודית לשירת ימי הביניים היא שיר שווה חרוז המתייחד בחרוז המבריח. זהו חרוז אחיד המופיע בקביעות לכל אורך השיר בסופם של כל הבתים כבריח הסוגר כל בית ובית.

6. צימוד - דימיון צלילים בין מילים הדומות בצלילן אך שונות במשמעותן ומופיעות לרוב באותו הבית.
ישנם גם כמה סוגי צימודים למשל:
צימוד שלם - שתי מילים זהות בצליל אך שונות במשמעות כמו דרור: פירוש אחד הוא שם של ציפור, ופירוש אחר הוא חופש או עם ואם - שני  משמעויות שונות, צליל דומה.

צימוד מורכב: זהו צימוד של מילה שלמה הדומה בצליל לצירוף של שתי מילים אחרות.
למשל: במותם (הבמות שלהם), בא מותם (הגיע המוות שלהם)

צימוד גזרי - כלומר מילים מאותו השורש המופיעות באותו הבית.
למשל: נעורים כנעורת ננערו (נעורים - גיל הנעורים, נעורת - קליפות הדגן, ננערו - מתנערים)
 (בשירה מודרנית צימוד גזרי נקרא מיצלול)

צימוד שונה תנועה - שתי מילים זהות באותיות אך שונות בניקוד.

צימוד נוסף - לאחת המילים הצמודות יש תוספת של אות או יותר.
למשל: סיס - עסיס


לעיתים הצימודים משמשים בעיקר כדי להרשים וליפות, להראות שפה עשירה שיש מסוגלות לרשום מילים בעלות תוכן, המסוגלות הזאת מובלטת על ידי הצימודים.
באמצעות הצימודים ממקדים את הוקרא לעניין תועני עם הקשר והרעיון המרכזי.


7. שיבוץ - השיבוץ הוא שיבוץ של פסוקים שלמים או קטעי פרקים מן המקרא.
לעיתים השיבוץ נועד כדי לחזק רעיון ולעיתים הוא בא רק כדי לקשט.

8. ציורים לשוניים - מטאפורות, דימויים, האנשות כל אלו מוטיבים, כל אלא משמשים בידיו של הקורא ובאמצעותם הוא מעשיר גם את התוכן וגם את הצורה.שיר קודש הוא שיר ששולב במערל התפילות בבית הכנסת, אשר שימש כמרכז תרבותי ששם אנשים התקבצו והביעו את עצמם. יש תפילות שבסופן ניתן היה להוסיף שירים או דברים כתובים שאנשים היו יכולים להביע את דעתם, מרכיב משתנה (לדוגמה פיוטים ביום כיפור). שיר משולב במערך התפילות בבית הכנסת בחלק של הרשות - הופך לשי קודש, לעומת זאת שיר שלא שולב במערך התפילות לא יוגדר כשיר קודש.

9. האקרוסטיכון - מאפיין את שירת הקודש בלבד, ניתן למצוא אותו בשירת הקודש.
התחיליות של הבתים יוצרות ביניהן איזשהו רצף, למשל רצף של ה-א' ב', שם המשורר... ועוד

זהו קישוט המאפיין את שירת הקודש העברית בספרד (שירת הקודש המשולבת במערך התפילות בבית הכנסת).
אקרוסטיכון הוא ריכוז / רצף האותיות הפותחות את את בתי השיר ויוצר סדר בעל משמעות.
משמעותו ביוונית קצה הטור, הרצף יכול ליצור סדר של א'"ב או את שמו של כותב השיר או שם של אדם לו מוקדש השיר, שם מקום, שם אירוע וכולי.


המסגרת הנוקשה הזאת, המבנה של השירה הזאת בימי הביניים הוא קפדני, מבנה קשה עם גבולוץ


אין תגובות:

פרסום תגובה