יום חמישי, 9 בינואר 2014

טיפים להצלחה במבחן הבגרות באזרחות מבנה מבחן הבגרות באזרחות

טיפים להצלחה במבחן הבגרות באזרחות
מבנה מבחן הבגרות באזרחות
פרק א':
שאלות אירוע:
יש לבחור 1 מתוך 2 שאלות העוסקות בניתוח אירוע וקישורו לחומר הנלמד.  (14 נקודות לשאלה, בכל שאלה 2 סעיפים)
פרק ב':
שאלות ידע:
יש לבחור 3 מתוך 5 שאלות הדורשות מיומנויות חשיבה ושינון פשוטות.  (9 נקודות לשאלה)
יש לבחור 1 מתוך 2 שאלות הדורשות מיומנויות חשיבה מורכבות  (כולל: השוואה בין שני נושאים, אינטגרציה בין שני נושאים וכולי, 13 נקודות לשאלה)
פרק ג'
קטע לא מוכר  (אנסין).
בפרק זה יינתנו שני קטעי אנסין. במסגרת האנסין אליו התלמיד יבחר להתייחס, יהיה עליו לענות על 2 מתוך 3 שאלות. האנסין יינתן לכל מגזר בנפרד, למגזר היהודי והמגזר הערבי. הנושאים של המגזר היהודי יכולים להיות: השסע הדתי, גישות לאופייה הרצוי של מדינת ישראל.
המשמעות היא כי התלמיד אינו יכול לבחור בין שני קטעי האנסין, אלא חייב לענות רק על האנסין הקשור לנושאים שלמד בכיתה, ובתוכו יוכל לבחור 2 מתוך 3 השאלות.  (12 נקודות לשאלה) האנסין השני יעסוק בנושאים שלא נלמדו בכיתה.  (אפשר לענות על האנסין השני אבל לא למדתם את החומר הקשור אליו, לכן סביר להניח שתיכשלו אם תעשו זאת.)
פרק ד'
אירוע חד צדדי ושאלת טיעון
יש לבחור שתי שאלות מתוך ארבע  (11 נקודות לשאלה)
שלוש שאלות יעסקו באירוע חד צדדי, כלומר ניתוח צד אחד באירוע, ושאלה אחת תהיה שאלת טיעון.  (שאלת טיעון היא שאלה קשה. בחרו בה רק אם אתם בטוחים שאתם יודעים איך לענות עליה)

 

ענה  על השאלה על פי מילות המטלה המופיעות בה.
מילות מטלה - מילים שמורות לכם כיצד לענות על השאלה. משמעותן בבגרות זו נקבעה מראש ויש לזכור משמעות זו במדויק.  (סמן אותן בטופס המבחן לפני שאתה מתחיל לענות) .

רוב השאלות כתובות במבנה של ציין, הצג והסבר.
ציין  (זהוי) - ציין מושג מתוך הטקסט
הצג  ( הגדרה) - הגדר במילים שלך מתוך החומר הנלמד את המושג או המושגים אותם ציינת בתחילת התשובה.
הסבר - הסבר כיצד אותו מושג בא לידי ביטוי בשאלה או בטקסט. ישלצטט מהשאלה או מהטקסט ואחר כך להסביר במילים שלכם איך הציטוט קשור לתשובה. ההסבר במילים שלכם צריך לכלול גם ניסוח מחדש של הציטוט במילים שלכם וגם הוכחה לוגית  שהציטוט זהה או דומה להגדרה.
מילות קוד במבחן אזרחות
כשעונים על שאלות הבגרות חשוב לזכור שמונחים מסוימים מכוונים לידע מסויים, ואם בתשובה לשאלה מסויימת תכתבו ידע אחר, ירדו לכם כל הנקודות בשאלה זו.                                                     כך חשוב להבדיל בין גישות לדמוקרטיה למובנים לדמוקרטיה, בין ערכיםלעקרונות, בין סוגי מדיניות לסוגי לאומיות.

1. סוגי הצדקות להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל : הצדקה היסטורית, טבעית, בין לאומית משפטית ומוסרית להקמת מדינת ישראל על פי הכרזת העצמאות.
2. תנאים לקיומה של מדינהאוכלוסייה, שלטון, הכרה בין לאומית ,עצמאות , טריטוריה.
3. סוגי לאומיות: לאומיות אתנית-תרבותית ופוליטית מדינתית.  (בבקשה לא לבלבל קבוצה אתנית עם לאומיות אתנית, זו טעות נפוצה.)
4. סוגי מדינות: מדינת לאום אתנית-תרבותית, מדינה דו לאומית, מדינה רב תרבותית, מדינת לאום מדינתית כלל אזרחיה.
5. מובנים לדמוקרטיה: דמוקרטיה כערך  (מובן מהותי) דמוקרטיה כצורת ממשל  (מובן פורמאלי).
6. ערכים דמוקרטיים: חירות, שוויון, האמנה החברתית.
7. עקרונות דמוקרטיים: שלטון העם, פלורליזם, סובלנות, הסכמיות, זכויות האדם והאזרח, הגבלת השלטון, שלטון החוק.
8. מובנים לשוויון: פורמאלי ומהותי  (בכלל, כל פעם שיש מובנים, יש מובן פורמאלי ומובן מהותי)
9. היבטים של שוויון: בפני החוק, פוליטי, כלכלי-חברתי-תרבותי.
10. גישות כלכליות חברתיות גישות לדמוקרטיה: סוציאל דמוקרטית, ליברלית.
11. זכויות אדם בסיסיות טבעיות: חיים וביטחון, חירות, שוויון, קניין, הליך הוגן, כבוד.
12. סוגי מדיניות  (פגיעות בעקרון השיוויון): אפליה פסולה, העדפה מתקנת, הבחנה.
13. זכויות אזרחיות פוליטיות: הזכות לבחור ולהיבחר, חופש ההפגנה והמחאה, חופש ההתאגדות הפוליטית.
14. זכויות חברתיות/חברתיות וכלכליות: הזכות לרמת חיים הזכות לקיום בכבוד, זכות לבריאות וטיפול רפואי, זכות לדיור, זכות לחינוך זכויות עובדים ותנאי העסקה עבודה.
15. סוגי ממשל: פרלמנטרי ונשיאותי.
16. מובנים לשלטון החוק: פורמאלי ומהותי.
17. סוגי ממשלות: צרה, רחבה, אחדות לאומית.
18. סוגי אחריות: משותפת -  ממשלתית /מיניסטריאלית

אין תגובות:

פרסום תגובה