יום חמישי, 9 בינואר 2014

תוצאות בחינת הבגרות באנגלית 2014 חורף להלן הצעות לפתרון השאלונים של בחינות הבגרות באנגלית, אשר נערכו ביום חמישי ה- 9.1.2014: פתרון בחינת הבגרות באנגלית חורף 2014

תוצאות בחינת הבגרות באנגלית 2014 חורף
להלן הצעות לפתרון השאלונים של בחינות הבגרות באנגלית, אשר נערכו ביום חמישי ה- 9.1.2014:
פתרון בחינת הבגרות באנגלית  חורף 2014

שאלון
פתרון
שאלון א - Module A (שאלונים 401,016102) פתרון שאלון א - Module A (שאלונים 401,016102)
פתרון שאלון ב - Module B (שאלונים 402,016103)
פתרון שאלון ג - Module C (שאלונים 403,016104)
פתרון שאלון ד - Module D (שאלונים 404,016105) 
פתרון שאלון ה - Module E (שאלונים 405,016106)
פתרון שאלון ו - Module F (שאלונים 406,016107)
פתרון שאלון ז - Module G (שאלונים 407,016108)

אין תגובות:

פרסום תגובה