יום ראשון, 12 בינואר 2014

מתכונת באזרחות תשס"ח יוני 2008 - תשובות אורט אבין מחוון בחינתאורט אבין
מחוון בחינת מתכונת באזרחות
תשס"ח יוני 2008 - תשובות
פרק ראשון (14 נקודות)

ענה/י על  שאלה אחת (מתוך שאלות 1-2 לשאלה – 14 נקודות)
חלוקת הניקוד: בפרק הראשון בכל חלק ציין 2 נק' הסבר 2 נק' נימוק 3 נק = 7 נק  כך גם בחלק השני של התשובה
1.  בכנסת הועלתה הצעת חוק על ידי חברי כנסת יהודים, שהקובעת כי מי שביקר, ללא היתר, במדינת אויב בתקופה של שבע שנים קודם לבחירות לכנסת, לא יוכל להתמודד בבחירות ולכהן בכנסת.
 חברי הכנסת הערבים הביעו התנגדות להצעת החוק בטענה שאין קשר בין הזכות לבחור ולהיבחר לבין ביקור במדינה כלשהי בעולם.

- ציין והסבר באיזה סוג של זכויות פוגעת הצעת החוק? נמק ובסס תשובתך.
תשובה- ציין-זכויות אזרח
 הסבר- זכויות אזרח הן זכויות שמבטאות את הקשר בין אזרח למדינתו ובהן: זכות לבחור ולהיבחר, להשתתף בחיים הפוליטיים לבקר את השלטון
 נימוק- הצעת החוק מנסה לשלול את הזכות של כל מי שביקר, ללא היתר, במדינת אויב בתקופה של שבע שנים קודם לבחירות לכנסת, להתמודד בבחירות ולכהן בכנסת. זו הזכות להיבחר

- ציין והסבר על מה יכולים חברי הכנסת הערבים לבסס  את דבריהם? נמק ובסס תשובתך
תשובה- ציין- אי התלות בין זכות לחובה
 הסבר- במדינה דמוקרטית אין לקשר בין זכות לחובה אלא אדם שעבר עבירה יש להענישו בה תאם לעבירה שעבר ולא לשלול ממנו זכויות שאינן קשורות לעבירה שעבר.
נימוק- חברי הכנסת הערבים התנגדו להצעת החוק בטענה שאין קשר בין הזכות לבחור ולהיבחר לבין ביקור במדינה כלשהי בעולם. כאן  מצויה הקביעה שאין לקשור ין זכות לחובה.


2. ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת אישרה לקריאה שלישית, הצעת חוק הפוטרת מאחריות פלילית אדם שירה בפורץ שחדר לביתו או למשקו. אחת מחברות הכנסת המתנגדת להצעת החוק, אמרה כי מדובר בהצעה שתהפוך את ישראל למערב הפרוע.
 

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, טוען כי הצעת החוק, דווקא מתחשבת באינטרסים של שני הצדדים ואינה הופך את ישראל לג'ונגל פרוע. הוא  טען כי מי שישתמש בחוק המוצע כדי לפעול בכוח נגד פורצים יצטרך לעמוד בשישה תנאים מצטברים, שאם יתמלאו, יוכל לעשות שימש בטענה של הגנה עצמית. בין התנאים: הפעלת הכוח נדרשה באופן מיידי, היא שימשה להדיפת הפורץ בלבד, הפעלת הכוח במקרה זה הייתה נחוצה, ועוצמת הפעלת הכוח הייתה סבירה ביחס לנזק שעלול היה להיגרם.
-  ציין והסבר מהן הזכיות המתנגשות באירוע? נמק תשובתך תוך התבססות על הקטע.
ניקוד ציין והסבר כל אחת מהזכויות כל אחת 2 נק  נימוק כל זכות 2 נק'
תשובה- ציין-זכות לחיים בטחון ושלמות הגוף מול הזכות לקניין או  מול לחיים בטחון ושלמות הגוף.
נימוק-  חיו בטחונו ושלמות גופו של הפורץ  כיון שהצעת החוק עוסקת  בירי לעבר פורץ שחדר לביתו או למשקו של אדם.וחברת הכנסת טוענת שהצעת החוק " שתהפוך את ישראל למערב הפרוע".
מול חייו בטחונו ושלמות גופו  או רכושו קינינו של בעל הבית  כיון שהפורץ חודר לביתו או למשקו של אדם ועשוי לסכן את חייו של בעל הבית ואת רכושו.

ציין והסבר מהי הדרך בה נוהג החוק, על פי מזכ"ל התאחדות החקלאים? נמק תשובתך      תוך התבססות על הקטע.
  ציין 2נק' הסבר2 נק' נמק 2 נק'
-         תשובה- ציין-שקלול ואיזון בין זכויות
 הסבר במקרה של התנגשות בין זכויות הדרך שיש לנקוט היא הדרך של שקלול ואיזון בין הזכויות
.להעמיד זו מול זו את הזכויות ולראות מהי מידת הפגיעה בכל מקרה ולנסות לפתור את הבעיה  על ידי פגיעה הכי פחותה בכל אחת מזכויות.להעמיד זו מול זו את הזכויות ולראות מהי מידת הפגיעה בכל מקרה ולנסות לפתור את הבעיה  על ידי פגיעה הכי פחותה בכל אחת מזכויות
-          נימוק- מזכ"ל התאחדות החקלאים טוען שהצעת החוק, דווקא מתחשבת באינטרסים של שני הצדדים ואינה הופך את ישראל לג'ונגל פרוע. כלומר יש בה איזון בין הצורך לשמור על חיו בטחונו שלמות גופו  של הפורץ לבין  החיים והרכוש של בעל הבית והגנה עצמית תהיה רק יתמלאו תנאים המפורטים בחוק.
                              פרק שני (40 נקודות)
 ענה/י על שלוש שאלות משאלות  3-7  (לכל שאלה 9 נקודות)
 ענה על שאלה אחת משאלות 8-9   (לשאלה 13 נק')
 סך הכל יש לענות על 4 שאלות
 ניקוד :בשאלות שיש 2 מרכיבים מרכיב אחד 4 והשני 5  
3. הצג מחויבות של הכרזת העצמאות לאזרחים הערבים ודרך אחת לרכישת אזרחות על ידי    לא יהודים.

תשובה-  בהכרזה מובטח שוויון זכויות אזרחי ומדיני גמור לכל האזרחים. וייצוג של האזרחים הערבים בכל מוסדות המדינה.
 דרך אחת לרכישת אזרחות היא-  מכוח ישיבה בארץ .תושבים קבועים, לא יהודים, שחייו בארץ והיו רשומים במרשם התושבים עד 1952 ועל פי תיקון השנת 1980 זכאים לאזרחות ישראלית. או מכוח לידה וישיבה בארץ
.

4. הצג חוק אחד בהיבט החינוכי וחוק אחד בהיבט הדתי המבטאים את אופייה היהודי של המדינה.
 הסבר כיצד אחד מהם מבטא את היותה של המדינה מדינה יהודית.

 ניקוד הצגת כל חוק 3 נק' ההסבר 3 נק'
תשובה-  חוק בהיבט חינוכי תרבותי: חוק רשות השידור המציין שאחת המטרות היא חיזוק הקשר בין האזרח לתרבות ולמורשת היהודית על כן יש תוכניות שעוסקות בתרבות יהודית בפרשת שבוע. ביצירות ספרותיות של מחברים יהודים. או חוק חינוך ממלכתי או חוק יום השואה והגבורנ.
חוק איסור גידול חזיר- האוסר גידול חזיר למעט בישוב של לא יהודים, למטרות מחקר או גני חיות.  החוק נלקח מתוך התפיסה היהודית הדתית  על כן מבטא מדינה יהודית. ניתן לענות גם חוק איסור הצגת חמץ בפסח, חוק בתי דין רבניים נישואין וגירושין.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. הסבר מהי חוקה ומה מטרתה?
תשובה- היא מסמך פורמאלי בדרך כלל או  חוקה מטריאלית מצבור של חוקים, מסמכים, פסקי דין שקובעים את עקרונות היסוד, הערכים , הנורמות והכללים על פיהם תתנהל המדינה. היא מערכת של כללים, לעיתים בעלי מעמד עליון  קובעת את אופי המשטר, מבנה רשויות השלטון – סמכויותיהן, תפקידיהן, נוהלי הקמתן ויחסי הגומלין   ביניהן.

חוקה במשטר דמוקרטי מגבילה את השלטון ושומרת על זכויות אדם ואזרח
6. הסבר מה מטרתה של חסינות חברי הכנסת. הצג מגבלה אחת החלה על חבר כנסת.
 כאן מטרת החסינות 5 נק' מגבלה 4 נק'
תשובה
- לחבר הכנסת מוענקת חסינות כדי שיוכל למלא את תפקידיו כנציג העם כנדרש, כמבקר ומפקח על הממשלה, ללא חשש מפני התערבות שלטונית; מבלי שיחשוש מיריבים פוליטיים או גורמים ברשויות השלטון שינסו לפגוע בעבודתו.או חשש מפני אנשים שינסו להפריע לעבודתו
חסינות היא מעין הגנה מפני מעצר והעמדה לדין.
הגבלות: על חבר הכנסת מוטלות גם הגבלות מסוימות: נאסר עליו לעבוד בשכר בעבודה נוספת במקביל לעבודתו בח"כ, ואין  הוא רשאי להשתמש בתוארו בפעולות שאינן קשורות לעבודתו הפרלמנטרית.


7. הסבר נקודת דמיון ונקודת שוני בין שלטון החוק במדינה דמוקרטית לשלטון החוק במדינה שאינה דמוקרטית.
תשובה-  נקודת דמיון מטרתו של החוק בשתי המדינות היא שמירה על הסדר והבטחון הבטחת שלום הציבור.
ונקודת שוני  מי מחוקק? במדינה דמוקרטית מקור החוק הוא העם נציגי העם בבית הנבחרים   מחוקקים את החוקים במדינה שאינה דמוקרטית השליט  מחוקק את החוקים
אכיפת החוק או כפיפות לחוק במדינה דמוקרטית. כל האזרחים ורשויות השלטון שווים בפני החוק וכפופים לחוק  במ דינה שאינה דמוקרטית השלטון אינו כפוף לחוק.

ענה על שאלה אחת משאלות 8-9   (לשאלה 13 נק')

 8. הסבר את התיקון שהוכנס להגדרת יהודי בחוק השבות ב-.1970
 הסבר כיצד עונה התיקון לעתירות רופהייזן ושליט.
 נקוד: הסבר התיקון 5  התייחסות לכל אחת מהעתירות 4 נק'
תשובה- יהודי על פי חוק השבות  (תיקון מ-1970 ) הוא: מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר והוא אינו בן דת אחרת
בג"ץ רופאייזן( האח דניאל) – יהודי שנולד כיהודי במהלך  מלחמת העולם השנייה התנצר והפך לכומר עלה לארץ וביקש לקבל אזרחות על פי חוק השבות. הוא טען שהוא יהודי בשייכותו הלאומית .ונוצרי בדתו  בג"ץ דחה את הבקשה שלו. כיון שטען שעל פי האיש הממצוע רופהייזן אינו יהודי
 2. בג"צ שליט – קצין בחיל הים שנשא אישה, שהגדירה את עצמה כחסרת דת, למרות מוצאה הנוצרי. שליט ביקש לרשום את ילדיו כיהודים. בג"ץ קיבל את העתירה  בנימוק שההצהרה של שליט נאמרה בתום לב, ומשרד הפנים חויב לרשום את ילדיו כיהודים.
 בעקרות שתי העתירות הוכנסו תיקונים
לחוק השבות ובהן הגדרה  למיהו יהודי.
 בשל בג"ץ רופהיזו נאמר בתיקון לחוק יהודי שאינו בן דת אחרת  והכך  יש תשובה  למקרה שלא יהודי בדתו יבקש לעלות לארץ על פי חוק השבות
 כמו כן הוכנס תיקון יהודי מי שאימו יהודיה ובכך התייחסות למקרה של שליט שאם ילדיו לא היתה יהודיה.
9. הסבר חסרון אחד של שיטת הבחירות היחסית ויתרון אחד ושל שיטת הבחירות הרובית.
הסבר איזו שיטת בחירות מממשת, בצורה הטובה ביותר, את עקרון שלטון העם.
נקוד: התייחסות לחסרון ויתרון אחד  4 נק' כל אחד הסבר השיטה המממשת את שלטון העם  5  נק'

תשובה- חסרון אחד של שיטת הבחירות היחסית ארצית רשימתיתהיא- מעודדת ריבוי מפלגות  כיון שמאפשרת ייצוג בפרלמנט של מפלגות קטנות בפרלמנט דבר  המאלץ את המפלגה הגדולה להרכיב קואליציה ממספר רב של מפלגות  ובכך מקשה עליה להגשים את רעיונותיה וכמובן יוצר מצב של חוסר יציבות פוליטית .חסרון נוסף: אין קשר בין בוחר ונבחר כיון שהבחירות נעשות ברמה ארצית.
יתרון אחד ושל שיטת הבחירות הרובית, אישים אזורית- בחירה אישית של המועמדים על כן נוצר קשר ישיר  בין בוחר  לנבחר
מספר מפלגות יחסית קטן בפרלמנט בדרך כלל בין 2-4 מפלגות בפרלמנט. מספר מפלגות קטן מאפשר הקמתן של ממשלות יציבות שאינן זקוקות, פעמים רבות להרכבת קואליציה.
שיטת הבחירות היחסית, רשימתית ארצית מדגישה את עקרון הייצוגיות כיון שמאפשרת ייצוג למגוון הקבוצות, הדעות באוכלוסיה מכאן שהיא זו שמממשת בצורה הטובה ביותר את העקרון של שלטון העם שהינה כיום במדינות הדמוקרטיות. דמוקרטיה ייצוגית, באמצעות נציגי העם הנבחרים לפרלמנט כדי לייצג את הציבור על גווניו השונים.


פרק שלישי  (24 נק')
קטע ראשון
ענה/י על שתי שאלות מתוך שאלות 10-12 ( כל שאלה 12 נקודות)
ביקורת שיפוטית על החלטות שלטוניות:
לבית המשפט מספר יתרונות ביחס להליך הפוליטי המקנים לו יכולת לתת מענה לכשלים בהליך הדמוקרטי ולהגן בכך על האינטרסים של הרוב ושל המיעוט. ראשית, השופטים נהנים מעצמאות. והדיון בפני השופטים הוא פומבי ופתוח. למתנגדים למדיניות הרשות השופטת יש במה להציג את עמדתם ואילו הרשות השלטונית נדרשת לחשוף את נימוקיה ומניעיה כדי לשכנע את בית המשפט בצדקתה. שנית, עלות ההתדיינות בבית המשפט היא נמוכה יחסית לעלות ההתארגנות הפוליטית וגם אדם אחד יכול בעתירתו לקדם מטרה המיטיבה עם הציבור כולו.
בית המשפט שואב את סמכותו הפורמלית מהכרעות דמוקרטיות בכנסת, שמשתקפות בחוקים. אולם אם בהכרעות של הכנסת אירעו  כשלים דמוקרטיים לטובת הרוב או לטובת מיעוט צריך בית המשפט לפרש את החוק או ליישם אותו באופן שיתקן את המעוות, ולכן עליו לפרש את החוק באופן שייקח בחשבון את האינטרסים של אותם אנשים שקולם לא נשמע בעת קבלת החוק.
ביקורת שיפוטית אינה ההגנה היחידה על אנשים וקבוצות שההליך הפוליטי מזניח. האמצעי העיקרי למטרה זו הוא חלוקת הכוח בין רשויות השלטון. הרעיון הוא שחלוקת  מוקדי הכוח הפוליטיים יגביר את החיכוך בין הרשויות ואת הבקרה ההדדית. ככל שהחיכוך המוסדי רב יותר כך כוחן היחסי של קבוצות לחץ קטנות אך בעלות כוח להשפיע פוחת, מפני שהן נאלצות להתמודד במספר מוסדות במקביל. התחרות מעלה את רמת המודעות בציבור לטיב ההכרעות המתקבלות. כך יכול הציבור להיות מודע טוב יותר לפגמים בתהליך קבלת ההחלטות בכנסת ושל הממשלה, ולנסות להשפיע כך גם יצטמצם כוחם של בעלי הון ועוצמה פוליטית לדאוג לקבוצה שלהם על חשבון הכלל.
                                         (מעובד על פי מאמר מאתר "המכון הישראלי לדמוקרטיה")
10. הסבר את טיעוניו של הכותב בקשר ליתרונו של ההליך המשפטי בהשוואה לדיון הפוליטי.
 הצג שני אמצעים המבטיחים את עצמאות המערכת המשפטית בישראל.
 ניקוד : הסבר כל טיעון 3 נק' הצגת שני אמצעים 3 נק' כל אחד
תשובה-  הכותב טוען שההליך המשפטי עדיף כיון שהשופטים עצמאים, אינם תלויים בגוף הפוליטי. הדיונים בבית המשפט פתוחים לציבור, בית המשפט מחוייב לנמק את דעתו בניגוד לממשלה שאינה מחויבת לפרסם את נימוקיה להחלטות אלא אם נושא מועל הבבית המשפט שם היא חייבת לנמק את עמדתה.
כמו כן הדיון המשפטי זול יותר מההליך הפוליטי ואדם בודד הפנה לבית המשפט בעלות נמוכה יוכל לשנות/ לקדם מטרה ערכית החשובה לציבור כולו ביתר קלות מפעילות התחום הפוליטי.
 בישראל הרשות השופטת עצמאית: השופטים נבחרים על ידי ועדת מינויים המורכבת מנציגי  3 רשויות השלטון ונציגי לשכת עורכי הדין ,
עקרון הסוביודיצה
.- איסור של מתיחת ביקורת על ההליך השיפוטי כל זמן שהוא מתנהל בבית המשפט. מותר לפרסם מידע על המתרחש בבית המשפט אולם כלי התקשורת והכנסת צריכים להימנע מניסיון להשפיע על החלטתם של השופטים. עקרון זה מתנגש עם הזכות לחופש הביטוי של העיתונאי, על כן הותר לעיתונאי לפרסם, ללא הבעת עמדה, מידע על ההליך המשפטי
שכרם של השופטים גבוה על מנת להבטיח שלא יהיו נתונים ללחצים כלכלים ולסכנה של שוחד,
  11. ציין והסבר האם תומך הכותב בדרך הפורמאליסטית או בדרך האקטיביסטית ביחס למרות החוק על המערכת המשפטית? נמק ובסס תשובתך.
ניקוד : ציין 3 נק', הסבר 4 נק' נימוק 5 נק'
תשובה- הכותב  תומך בדרך האקטיביסטית ביחס למרות החוק על המערכת המשפטי
 הסבר
- גישה זו אינה מסתפקת בראיית השופט כמכריע בין הצדדים המתדיינים אלא בקביעת ערכים ונורמות מוסריות בנושאים המגיעים לפתחו של בית המשפט. גישה זו מאפשרת לשופט להרחיב את הפרשנות שהוא נותן לחוק על פי הערכים הדמוקרטיים הראויים בעיני השופט.. שופטים הנוקטים בגישה זו יוצרים חקיקה שיפוטית בעיקר בהיעדר חוק ברור של הכנסת.
נימוק- הכותב אומר שאם  "בהכרעות של הכנסת אירעו  כשלים דמוקרטיים לטובת הרוב או
לטובת מיעוט צריך בית המשפט לפרש את החוק או ליישם אותו באופן שיתקן את המעוות, ולכן עליו לפרש את החוק באופן שייקח בחשבון את האינטרסים של אותם אנשים שקולם לא נשמע בעת קבלת החוק." כלומר הוא טוען שהשופט צריך לפרש את החוק בדרך שיתקן את העוול שנגרם  בחקיקה או  צריך לבטא ערכים דמוקרטיים ראויים זו בדיוק הגישה המרחיבה את סמכות השופטת שאינה רואה אותו רק  כמתאים בין מקרה שמובא לפניו לבין החוק המתאים. אלא  כבעל תפקיד מגן על מי שנפגע על ידי החקיקה. וזו כמובן גישה מרחיבה את תפקידו של השופט.

12.ציין מהו העיקרון הדמוקרטי הנוסף החיוני, לדעת הכותב, להגנה על זכויות האדם וזכויות המיעוט? הצג והסבר את  נימוקיו.
ניקוד : ציין 4 נק',  הצגה והסבר  נימוקים 4 נק' כל אחד

תשובה-  הפרדת רשויות
 הסבר כותב המאמר מציין שחלוקת הכוח בין רשויות השלטון.חיונית להגנה על זכויות האדם ומכאן שמדובר בהפרדת רשויות
נימוקיו: הפרדת הרשויות מגבירה את החיכוך/ הויכוח בין הרשויות ואת הבקרה ההדדית- הפיקוח וביקורת של רשות אחת על רשות אחרת.
 הפרדת הרשויות מאלצת את השתדלנים, נציגי קבוצות הלחץ להשפיע על מספר מוסדות וזה מקשה עליהם וכך כוחן של קבוצות הלחץ קטן.
 התחרות בין הרשויות מאפשרת לציבור להיחשף לאופן קבלת ההחלטות כך יכול הציבור לדעת טוב יותר את תהליכי קבלת ההחלטות  ואת הטעויות/הפגמים בתהליך קבלת ההחלטות בכנסת ובממשלה,  הציבור יכול לנסות להשפיע על  תהליכי קבלת ההחלטות ובכך להקטין את  כוחם והשפעתם של בעלי ממון ועוצמה פוליטית , על מקבלי ההחלטות, לדאוג לקבוצה שלהם על חשבון צרכי והאינטרסים של כלל האוכלוסיה.

קטע שני

ענה/י על שתי שאלות מתוך שאלות 13-15 ( כל שאלה 12 נקודות)

בצרפת יש שפות אזוריות רבות , בהן. שפות אזוריות כמו אלזסית, קורסיקאית וברטונית,   שנים נתפשו השפות האזוריות של צרפת כאיום על האחדות הלאומית, ולכן היה צורך לדכא אותן: ילדים נענשו משום שדיברו בברטונית במגרש המשחקים, נאסר עליהם לדבר בניב האלזסי במזרח. לשפות האזוריות בצרפת אין מעמד חוקי, ולפי אונסק"ו (= ארגון של האו"ם) הן נמצאות בסכנת הכחדה. עד שנת 1930 שוחח אחד מתוך כל ארבעה צרפתים עם הוריו בשפה אזורית. מספר זה צנח באופן דרמטי מאז. בתקופה האחרונה הוקמו קבוצות תמיכה רבות עוצמה ומאורגנות היטב. של הורים הנאבקים למען הקמת בתי ספר בשפות אזוריות.  כתוצאה מפעילות זו התקיים, בחודש שעבר, דיון בסוגיה בפרלמנט הצרפתי, והפרלמנט הסכים להכיר בשפות האזוריות בחוקה, כחלק מהמורשת הצרפתית.
לאחר ההחלטה של הפרלמנט נשמעים  קולות,  מצד חוגים בציבור, נגד ההחלטה של הפרלמנט, בטענה כי ההכרה החוקתית בשפות האזוריות תחליש את הזהות הצרפתית.
"האקדמיה הצרפתית", המוסד המגן על טוהר הצרפתית, פרסמה אתמול אזהרה נזעמת הקובעת כי ההכרה בחוקה בשפות האזוריות היא בגדר "מתקפה על זהותה הלאומית של צרפת". המבוססת על הערכים המשותפים, על המאחד ולא על המפריד.
                                                    (מעובד מתוך מאמר מעיתון " הארץ" 17.6.08)

13. ציין שתי גישות להכרה בזכויות קבוצה שבאות לידי ביטוי במאמר?
      נמק ובסס תשובתך על הקטע.
ניקוד : ציין 2 נק' כל גישה, נימוק וביסוס 4 נק' .

תשובה- גישה ליברלית קיצונית-שוללת את ההכרה בזכות הקבוצה  גישה ליברלית מתונה-  מאפשרת קיום
 נימוק  הגישה
הגישה הליבראלית הקיצונית באה לידי ביטוי במצב ששרר בצרפת עד להחלטת הפרלמנט כאשר השפות האזוריות דוכאו,  ילדים שדיברו בשפות אזוריות נענשו. ובהתנגדות של האקדמיה ושל חוגים בציבור להכרה בשפות האזוריות בחוקה. הם רואים את ההכרה כפגיעה בזהות הצרפתית כאיום על אחדותה הלאומית של צרפת,  " בטענה כי ההכרה החוקתית בשפות האזוריות תחליש את הזהות הצרפתית.
" או   ההכרה היא "מתקפה על זהותה הלאומית של צרפת".
 הגישה הליבראלית המתונה המאפשרת קיום אולם אינה עוזרת ולא ממנת את המימוש של זכויות הקבוצה. בקטע הפרלמנט אומנם מכיר בשפות האזוריות אולם לא  משתתף במימון בקיום מוסדות וכו.

14. ציין והסבר מהו סוג הלאומיות שבא לידי ביטוי בפסקה השנייה? נמק ובסס תשובתך
ניקוד : ציין 3 נק', הסבר 4 נק' נימוק 5 נק'

תשובה- סוג הלאומיות שבא לידי ביטוי בפסקה השנייה היא לאומיות פוליטית
 הסבר
- לאומיות פוליטית היא קבוצת אנשים שהמשותף להם הם : גורמים  לא שיוכים שהם פרי בחירה כמו: ערכים, רעיונות, אידיאולוגיה. ורצון לעצמאות
נימוק- בטכסט נאמר שהזהות  הלאומית של צרפת מבוססת על" הערכים המשותפים, על המאחד ולא על המפריד" מכאן אנו למדים שמדובר בלאומיות פוליטית כיון שהמשותף לבני הלאום הפוליטי הם ערכים, אידיאולוגיה ולא מוצא משותף כמו בלאומיות אתנית

15. ציין והסבר איזה עקרון דמוקרטי בא לידי ביטוי בפעולה של האקדמיה ושל החוגים        בציבור הצרפתי? נמק ובסס תשובתך.
ניקוד : ציין 3 נק', הסבר 4 נק' נימוק 5 נק'

 תשובה- ציין- מנגנוני פיקוח וביקורת,  הגבלת השלטון מנגנוני פיקוח וביקורת בלתי פורמאליים
 הסבר
– מנגנוני פיקוח וביקורת הם אמצעי להגבלת השלטון . יש מנגנונים פורמאליים כמו אופוזיציה או מבקר המדינה ויש מנגנונים בלתי פורמאליים כמו דעת קהל. דעת הקהל שמבקרת את השלטון עשויה להשפיע על תהליכי קבלת החלטות ולשנות את המדיניות הממשלתית.
נימוק- בקטע מוזכרת האקדמיה וחוגים בציבור שמביעים עמדה נגד החלטת הפרלמנט. זהו מנגנון ביקרות על רשות שלטונית כפי שכתוב:" נשמעים קולות, מצד חוגים בציבור, נגד ההחלטה של הפרלמנט, בטענה כי ההכרה החוקתית בשפות האזוריות תחליש את הזהות הצרפתית. האקדמיה הצרפתית", המוסד המגן על טוהר הצרפתית, פרסמה אתמול אזהרה נזעמת.."האקדמיה וחוגי הציבור מנסים להשפיע לע הפרלמנט הצרפתי וזה כמובן מנגנון פיקוח על שלטון.

פרק רביעי ( 22 נק')

ענה/י על שתי שאלות מתוך שאלות16-19  ( לכל שאלה 11 נקודות)
16. באתר אינטרנט העוסק בענייני צרכנות עמד להתפרסם סקר פערי מחירים בין חנויות. אחת החנויות פנתה וביקשה לא לפרסם את מחירי המוצרים בחנות שלה כיון שחששה שהמחירים הגבוהים ירתיעו לקוחות פוטנציאליים. מנהל האתר עמד על דעתו שיש לפרסם את הסקר.
-  ציין והסבר על איזו זכות יכול מנהל האתר להתבסס? נמק ובסס תשובתך.
ניקוד : ציין 3 נק', הסבר 4 נק' נימוק 4 נק'

תשובה- ציין- זכות הציבור לדעת, חופש המידע, חופש העיתונות
 הסבר
- החופש לדעת  דברים הנחוצים לחייו הפרטיים  ומידע על  רשויות השלטון ועל נבחרי  העם מידע חיוני להבנה של התיפקוד של הרשויות ושל נבחרי הציבור. אין הכוונה לזכות למציצנות. לזכות לדעת מה אוכל השכן לארוחת הבוקר, או מה אוכל חכר הכנסת בביתו לארוחת הבוקר. חופש המידע חיוני לקבלת החלטות שקולות, מתוך  הכרת המציאות, הכרת עמדות ודעות שונות\
 נימוק- מנהל האתר יכול לבסס את עמדתו שיש לפרסם את המידע  כיון שבמקרה המתואר באירוע מידע על מחירי מוצרים חיוני על מנת שהצרכן יקבל החלטה נבונה ושקולה היכן לרכוש את המוצרים.
17. שני חשודים בגניבה ממרכול נתפסו "על חם" בצהרי יום שישי, השניים הובאו לבית המשפט יותר מיממה לאחר שנעצרו - ללא אישור מתאים. פרקליטם של החשודים טען שמעצרם אינו חוקי ויש לשחררם.
-  ציין והסבר על איזו זכות יכול הפרקליט לבסס את בקשתו? כיצד ינמק את הבקשה.
ניקוד : ציין 3 נק', הסבר 4 נק' נימוק 4 נק'
\ תשובה- ציין- הליך הוגן
 הסבר
-  זכויות של אדם בתהליך חקירה והעמדה לדין. כמו   אין לערוך חיפוש בביתו של אדם ללא צו שופט, הגבלת מעצר ע"י המשטרה ל-24 שעות ללא צו של שופט, אין להעניש אדם במאסר או קנס ללא משפט. זכותו של אדם לדעת במה הוא מואשם ומה הראיות נגדו. אדם רשאי לשמור על זכות השתיקה, הנאשם זכאי לייצוג משפטי,זכות ערעור- בפני ערכאה שיפוטית נוספת על  עצם ההרשעה ועל חומרת העונש..
הפרקליט יכול לנמק את בקשתו בכך שהחשודים הוחזקו במעצר יותר מיממה ללא היתר= ללא צו של שופט על כן מעצרם אינו חוקי כיון שהמשטרה עברה על הכלל של הגבלת זמן המעצר ל-24 ש' לפני הבאתם לפני שופט.   על כן יש לשחרר את החשודים.
18. אחת המפלגות החברות בממשלה מאיימת בפרישה ממנה אם לא יגדיל משרד האוצר את קצבאות הילדים בטענה, שקיצוץ הקצבאות העמיק את העוני של משפחות רבות.
 -  ציין והסבר איזו מדיניות כלכלית- חברתית באה לידי ביטוי בדרישתה של המפלגה? נמק ובסס   תשובתך.
ניקוד : ציין 3 נק', הסבר 4 נק' נימוק 4 נק'
תשובה- מדיניות  סוציאל דמוקרטית
 הסבר
- גישה המדגישה את ערכו של האדם. ואת חשיבות התפתחות, אולם חשובה לא פחות החברה / הקהילה בה חבר האדם. המדינה צריכה לאפשר לכל פרט להתפתח אולם לא כל אחד יכול להשיג את המינימום  הנדרש על כן המדינה צריכה לדאוג  לכל האנשים שאינם יכולים להשיג בעצמם. עקרון השוויון עדיף על עקרון החירות כאשר קיימת התנגשות ביניהם יש לאפשר שוויון הזדמנויות אמיתי  גם אם בכך ייפגעו חירויות של אנשים אחרים.
המטרה צריכה להיות צמצום הפערים החברתיים והכלכליים כיון ששוויון חברתי וכלכלי הוא בסיס לשוויון פוליטי. פערים כלכליים ניכרים עלולים לפגוע בדמוקרטיה. על כן המדינה צריכה להתערב על מנת לצמצם את הפערים על ידי מדיניות של קצבאות, הבטחת הכנסה, דמי אבטלה ועוד.
נימוק-  המפלגה טוענת שהעוני העמיק/ החריף בשל קיצוץ קצבאות הילדים על כן המדינה  צריכה לדאוג לצמצום העוני על ידי מתן קצבאות ילדים בכך יש התערבות של הממשלה במערכת הכלכלית- חברתית וזה ביטוי למדיניות סוציאל - דמוקרטית.

19. באחת הפעולות במחנה הפליטים בשומרון, חשב המפקד שראה דמות חשודה נכנסת לבית. הוא הורה לחייליו לשבור את דלת הבית ולחפש חיפוש מדוקדק ברחבי הבית אחר החשוד. במהלך החיפוש הרסו חיילים ריהוט בבית ולא מצאו את החשוד. אחד החיילים טען שאינו מוכן לבצע את הפקודה כיון שהיא פקודה בלתי חוקית בעליל והמפקד לא קיבל אישור לבצעה. המפקד השיב לחייל: תשב בכלא על התנהגותך.
- הסבר האם הפקודה שניתנה על ידי המפקד הייתה פקודה בלתי חוקית בעליל? נמק ובסס תשובתך.
  הסבר על מה יכל המפקד לבסס את  דבריו שהחייל יישב בכלא?
 ניקוד :הסבר 4 וביסוס 3.
הסבר4
תשובה- הפקודה של המפקד לא הייתה בלתי חוקית בעליל כיון שלא הייתה פגיעה מכוונת ומיותרת בחפים מפשע
 המפקד ראה דמות חשודה הוא נתן פקודת חיפוש, גם אם נפגע רכוש בבית הייתה סיבה טובה לחיפוש ולא ניתנה פקודה בלתי סבירה לפגיעה באנשים חפים מפשע.
 הפקודה שניתנה הייתה בלתי חוקית כיון שהמפקד לא קיבל אישור לבצעה.
 המפקד יכול לבסס  את דבריו שהחייל יישב בכלא על הכלל שחייל שמסרב פקודה גם אם היא בלתי חוקית יישב בכלא על אי מילוי הפקודה. רק במקרה של פקודה בלתי חוקית  בעליל אסור לחייל לבצע אותה והוא יישב בכלא אם ביצע את הפקודה.
בדוק לפני שתמסור !

האם ענית על כל השאלות כנדרש?
ב ה צ ל ח ה  בלהה, נעמי ועופרה                                                                                         

אין תגובות:

פרסום תגובה