יום ראשון, 29 בדצמבר 2013

משוואות מעריכיות משוואה שבה הנעלם נמצא במערך נקראת משוואה מעריכית

משוואות מעריכיות
משוואה שבה הנעלם נמצא במערך נקראת משוואה מעריכית

a^x=a^y
x=y

סוג אחד של משוואות מעריכיות:
כפל / חילוק בין הבסיסים:
- מפרקים את הבסיס למספרים ראשוניים.

סוג שני של משוואות מעריכיות:
מפרקים את המעריך לפי הנוסחאות של החזקות

דוגמאות מסוג ראשון:


אין תגובות:

פרסום תגובה