יום שישי, 29 בנובמבר 2013

מבחן לוג אנגלית מודל f בגרות ספרות אנגלית test exam log literature test introduction to poetry שאלות

מבחן לוג אנגלית מודל f בגרות ספרות אנגלית test exam log literature test introduction to poetry שאלות

Answer the following questions based on the poem INTRODUCTION TO POETRY.

1) What is the topic of the poem?        /10

_______________________________________________________________________________

2) Name TWO things the speaker compares a poem to.    /10

a)______________________________________________________________________________

b)______________________________________________________________________________


3) In your opinion, what is the poet's message?    /10

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4) Give ONE example of personification and ONE example of imagery.   /10

a)______________________________________________________________________________

b)______________________________________________________________________________


5) Billy Collins said: "I am going to discourage teachers from teaching a poem or bringing it into classroom." Why according to the poem, would Billy Collins say such a statement?  /10

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

אין תגובות:

פרסום תגובה