יום שני, 11 בנובמבר 2013

תרגיל - חישוב הזווית בין שני ישרים

פתרון תשובה הסבר דרך מלאה תשובה

מצא את הזווית שבין שני הישרים הבאים:
x=(3,8,0)+t(5,1,-3)
x=(2,2,1)+s(4,1,7)


זווית בין שני ישרים

x=a+tu
x=b+sv

cos<הזווית=(u·v)/(√u^2√v^2)

cos<a=(5*4+1*1+(-3)*7)/(√(5^2+1^2+(-3)^2)√(4^2+1^2+7^2)

cos<a=(20+1+(21)/(√(25+1+9)√(16+1+49)

cos<a=0
<a=90
אין תגובות:

פרסום תגובה