יום שישי, 1 בנובמבר 2013

תרגיל - הצגה פרמטרית של ישר בעזרת וקטורים

פתרון תשובה הסבר דרך מדריך תשובה מלאה הדרכה

נתונה הצגה פרמטרית של ישר בעזרת הקואורדינטות. כתוב את ההצגה הפרמטרית שלו
x=2-3t
y=-5+t
z=t

פיתרון 

הצגה פרמטרית של ישר:
u v הם וקטורים
דרוש:
*נקודה קבועה - u
*ווקטור כיוון - v (אותו נעשה מהנקודה הקבועה ונקודה שעל הישר)
כך זה נראה
x=u+t*v

x=(x1,y1,z1)+t(x2,y2,z2)

נקודות כלליות של הישר

(x1+t*x2, y1+t*y2, z1+t*z2)


x=2-3t
y=-5+t
z=t

x=(2,-5,0)+t(-3,1,1)

אין תגובות:

פרסום תגובה