יום שישי, 1 בנובמבר 2013

תרגיל - הצגה פרמטרית של ישר בעזרת וקטורים

תשובה פתרון סופי הוראות מדריך הסבר תשובות בחינם הדרכה תשובה מלאה תשובה עם דרך חשיבה ופיתרון

מצא את ההצגה הפמטרית של ישר במחרב העובר דרך הנקודות A ו B:
B(3,4,0)   A(2,-1,3)

הצגה פרמטרית של ישר:
u v הם וקטורים
דרוש:
*נקודה קבועה - u
*ווקטור כיוון - v (אותו נעשה מהנקודה הקבועה ונקודה שעל הישר)
כך זה נראה
x=u+t*v

x=(x1,y1,z1)+t(x2,y2,z2)

נקודות כלליות של הישר

(x1+t*x2, y1+t*y2, z1+t*z2)
נבחר נקודה קבועה A
ונעשה ווקטור כיוון של A ו B


איך עושים הצגה אלגברית (חישוב ווקטור בין שני נקודות)
כדי לחשב מהו אורך הווקטור AB
(x2-x1,y2-y1,z2-z1)
כדי לחשב מהו אורך הווקטור BA
(x1-x2,y1-y2,z1-z2)


X=(2,-1,3)+t(2-3,-1-4,3-0)
X=(2,-1,3)+t(-1,-5,3)


אין תגובות:

פרסום תגובה