יום שישי, 8 בנובמבר 2013

פרבולה קנונית

פרבולה קנונית

הגדרה של פרבולה: המקום הגאומטרי של כל הנקודות שנמצאות במרחק שווה למדריך ולמוקד

כך ניראת משוואת הישר של הפרבולה הקנונית

y^2=2px

יש לנו מוקד שהוא הנקודה
F(p/2,0)

יש לנו מדריך שמשוואתו
x= -p/2


 משוואת הישר של המשיק בנקודה 
(x1,y1)
y*y1=px+px1


בהינתן שיפוע, ומוקד, נוכל לדעת מהי משוואת המשיק לפרבולה על פי הנוסחה הזאת
y=mx+n
n=(p/2m)
y=mx+(p/2m)

כאשר נתונה לנו הפרבולה עצמה
y^2=2px

נחלק בארבע את
2p
כדי לקבל את נקודת המוקד

שרטוט פרבולה קנונית

אין תגובות:

פרסום תגובה