יום שבת, 2 בנובמבר 2013

תרגיל - תרגילים עם פרמטרים הצגה פרמטרית של ישר

תרגיל עם פתרון תשובה מלאה דרך הסבר מדריך הוראות חינם

הישר
 x=(5,-1,4)+t(1,-1,3) 
חוצה את הקטע AB שקצותיו הם 
A(4,2,-1)  B(2,k,m)
מצא את k ו-m

תשובה

נקרא לנקודת האמצע C, שהיא נמצאת על הישר נשתמש בנוסחת אמצע לפי הכלל הבא

A(x1,y1,z1)
B(x2,y2,z2)
נקודת אמצע של הווקטורים
האמצע של AB / BA
((x1+x2/)/2,(y1+y2)/2,(z1+z2)/2)


עם הנקודות ש AB
A(4,2,-1)  B(2,k,m)

xC=((4+2)/2=3
yC=(2+K)/2 
zC=(-1+m)/2


x=(5,-1,4)+t(1,-1,3) 
הנקודה הכללית של הישר הזה היא
x=5+t
y=-1-t
z=4+3t

 5+t=3→t=-2

-1-t=(2+K)/2 
-2-2t=2+k →נציב t=-2
k=0

4+3t=(-1+m)/2
8+6t= -1+m →נציב t=-2

8-12=-1+m
m= -3אין תגובות:

פרסום תגובה