יום שני, 11 בנובמבר 2013

תרגיל המשוואה הכללית של המישור

תשובה מלאה תשובה פתרון מדריך איך עושים תשובה

נתון המישור 3x-5y+4z-2=0 מצא לאילו ערכי k הנקודות הבאות נמצאות על המישור:
א. (k^2, k,1)
ב. (-k^2,0,k)
ג.
 (2k^2-6,2k,k+5)

סעיף א'

מציבים במישור את הנקודות
למשל בא' במקום x נציב
k^2 וכך הלאה.

3k^2-5k+4-2=0

k1=1
k2=2/3סעיף ב'
-3k^2+4k-2=0
שורש בדלתא (אין פיתרון)

אף k


סעיף ג'
6k-18-10k+4k+20-2=0
כל  k

אין תגובות:

פרסום תגובה