יום שישי, 1 בנובמבר 2013

תרגיל - הצגה פרמטרית של ישר בעזרת וקטורים

איך עושים פתרון תשובה מלאה הסדר דרך

נתונה הצגה פרמטרית של ישר. כתוב את ההצגה בעזרת הקואורדינטות x, y ו z.
x=(2,-1,5)+t(1,2,3)

תשובה

נשתמש בכלל
הצגה פרמטרית של ישר:
x=(x1,y1,z1)+t(x2,y2,z2)
נקודות כלליות של הישר


דרך הפתרון

(x1+t*x2, y1+t*y2, z1+t*z2)


x= 2+t
y= -1+2t
z= 5+3t

אין תגובות:

פרסום תגובה