יום שישי, 1 בנובמבר 2013

תרגיל - המשוואה הכללית של המישור

נתון המישור: 5x+4y+10z-20=0
מצא את נקודות החיתוך שלו עם הצירים x, y ו- z.


תשובה:
נשתמש בכלל:

משוואת מישור
Ax+By+Cz+D=0

כדי למצוא נקודת חיתוך של המישור עם ציר x נציב
y=0
z=0


כדי למצוא נקודת חיתוך של המישור עם ציר y נציב
x=0
z=0

כדי למצוא נקודת חיתוך של המישור עם ציר Z נציב
x=0


לכן התשובה היא

נקודת חיתוך עם ציר X
y=0
z=0
5x+4y+10z-20=0
5x=20
x=4

(4,0,0)


נקודת חיתוך עם ציר y
x=0
z=0
5x+4y+10z-20=0

4y=20
y=5

(0,5,0)


נקודת חיתוך עם ציר z
x=0
y=0
5x+4y+10z-20=0

10z=20

(0,0,2)

אין תגובות:

פרסום תגובה