יום שישי, 29 בנובמבר 2013

Before the husband breaks the news, name 3 clues indicating this evening is going to be a break with routine in "Lamb to the Slaughter"? לפני הבעל שובר את החדשות, שם רמזים המצביעים על 3 הערב הולכים להיות הפסקה בשגרה ב" שה לטבח "?

Before the husband breaks the news, name 3 clues indicating this evening is going to be a break with routine in "Lamb to the Slaughter"?
לפני הבעל שובר את החדשות, שם רמזים המצביעים על 3 הערב הולכים להיות הפסקה בשגרה ב" שה לטבח "?
צאן לטבח שה לטבח אנגלית לוג שאלה תשובה מבחן אנגלית literature log bagrut בגרות


The first clue that this particular evening was going to be a break with routine was the husband's behavior with his drink.  It was not uncommon for him to be silent as he unwound while enjoying his first drink after returning home from work, but tonight, "he did an unusual thing...he lifted his glass and drained it in one swallow".  Then, after pausing for a moment, he "got up and went slowly over to fetch himself another", which Mary Maloney noticed immediately "was dark amber with the quantity of whiskey in it".

Mary, trying to figure out what was bothering her husband, then solicitously offered to fix him something to eat.  Her kind suggestion, however, was rebuffed with an uncharacteristically curt response, "No...I don't want it". 

Becoming uneasy, Mary, "her large eyes...watching his face", exclaimed to her husband, "But you must eat...I'll fix (something) anyway, and then you can have it or not, as you like".  The husband's response to his wife's gentle insistence was abrupt to the point of rudeness, an attitude which was in stark contrast to his usual loving demeanor.  He ordered Mary to "Sit down...just for a minute, sit down".  He had something momentous to tell her, and it was evident that what he had to say was not going to be good.

הרמז הראשון שהערב הזה הולך להיות הפסקה בשגרה היה התנהגותו של הבעל עם המשקה שלו. זה לא היה נדיר עבורולשתוק כפי שהוא התיר תוך שהם נהנים מהמשקה הראשון שלו לאחר ששב הביתה מהעבודה , אבל הלילה, " הוא עשהדבר יוצא דופן ... הוא הרים את הכוס שלו ונשל אותו בלגימה אחת " . ואז , אחרי שתיקה לרגע, והוא " קם והלך באיטיות על פני להביא את עצמו אחר " , אשר מרי מלוני הבחינו מייד " היה ענבר כהה עםהכמות של ויסקיבזה" .

מרי , מנסה להבין מה מפריע לבעלה , ולאחר מכן בחרדה הציע לתקן לו משהו לאכול. הצעה מסוגה, לעומת זאת, נדחתהבתגובה לא אופיינית קצרה , "לא .. אני לא רוצה את זה " .

איך להיות לא נוח , מרי, " עיניה הגדולות ... צופים את פניו " , קרא לבעלה, "אבל אתה חייב לאכול ... אני אסדר (משהו) בכל מקרה,ואז אתה יכול לקבל את זה או לא , כפי שאתה כמו " . תגובתו של הבעללהתעקשותו העדינה של אשתו הייתה פתאומית עד כדי גסות רוח,יחס שהיה בניגוד מוחלט להתנהגות האוהבת הרגילה שלו. הוא הורה מריל" שבי ... רק לרגע, לשבת " . היה לו משהו חשוב להגיד לה , והיה ברור כי מה שהיה לו לומר שלא הולך להיות טוב.

אין תגובות:

פרסום תגובה