יום חמישי, 24 באוקטובר 2013

אוצר מילים vocabulary מצוין להרחבת אוצר המילים

graduate - בוגר / מוסמך
apprentice -  חניך/שולייה
contribute - donate
tackle - להתמודד עם
dozen - שנים עשר / תריסר
quest - חיפוש / מסע
expel - לגרש - deport
tidy up - לנקות ולסדר
determined in advance - נקבעה מראש

אין תגובות:

פרסום תגובה