יום שישי, 6 בספטמבר 2013

שאלות עמדה הכרזת העצמאות

שאלות עמדה                  
הכרזת העצמאות

מס' סידורי
                                                                                                                                                   
1
בישראל קיים ויכוח לגבי חוק השבות
"יש הטוענים כי החוק מתבסס על הכרזת העצמאות  והוא מוצדק וראוי, ואילו אחרים טוענים כי החוק פוגע בזכויות של לא יהודים ולכן יש לבטלו"

הבע את עמדתך בעניין זה
הצג שני נימוקים התומכים בעמדתך, ומתבססים על מושגים מתחום האזרחות.
2
"יש הטוענים כי מעמדה של הכרזת העצמאות הוא כשל חוקה והיא מנחה את רשויות השלטון ויש הטוענים כי ההצהרה היא מסמך הצהרתי בלבד שאינו מחייב את הרשויות"

הבע את עמדתך בעניין זה
הצג שני נימוקים התומכים בעמדתך, ומתבססים על מושגים מתחום האזרחות

אין תגובות:

פרסום תגובה