יום שני, 2 בספטמבר 2013

הנדסה אנליטית נוסחאות משוואת הישר: דרכים למציאת שיפוע מרחק בין שתי נקודות: אמצע צלע: מרחק מנקודה לישר:

הנדסה אנליטית
משוואת הישר:
y-y1=m(x-x1)

דרכים למציאת שיפוע

1.


2. לישרים מקבילים יש אותו שיפוע m1=m2

3. בישרים מאונכים הדבר הבא קורה:
m1·m2=-1מרחק בין שתי נקודות:

אמצע צלע:מרחק מנקודה לישר:

יש ישר, ויש נקודה, המרחק ביניהם הוא הורדת/העלאת אנך מהנקודה אל הישר, וה- d הוא המרחק.
הכוונה היא שצריך לסדר את משוואת הישר בצורה הנ"ל.

נניח שמשוואת הישר שהא:
y=3x+3

אזי צריך לסדרה כך:
0=3x-y+3

נציב את מקדמו של x בתור A, נציב את המקדם של y בתור B, ונציב את האיבר החופשי בתור C.
אתה נקודה שאנחנו עושים איתה את המרחק אנחנו מציבים ב x1 y1 בהתאמה.

וכך נקבל את המרחק.במשולש מפגש התיכונים שווה לממוצע ההנדסי / לממוצע הגיאומטרי של הקודקודים
למשל: אם נתון משולש ABC ונקודת מפגש התיכונים היא P אזי:
סכום שיעורי האיקס של הקודקודים, כל זה חלקי שלוש, שווה לשיעור האיקס של נקודת מפגש האלכסונים.
(xA+xB+xc)/3 = xP

סכום שיעורי הווי (ה-y) של הקודקודים, כל זה חלקי שלוש, שווה לשיעור הווי (ה-y) של נקודת מפגש האלכסונים.

(yA+yB+yC)/3 = xyP
אין תגובות:

פרסום תגובה