יום שלישי, 24 בספטמבר 2013

מדיניות העדפה מתקנת ומדיניות הבחנה – הצעה להוראת מושג

מדיניות העדפה מתקנת ומדיניות הבחנה – הצעה להוראת מושג

מה ההבדל בין העדפה מתקנת לבין הבחנה?
מה ההבדל בין הבחנה והעדפה מתקנת?


1.      הצגת מושג בפני התלמידים [דרכים שונות]

מדיניות של העדפה מתקנת אפליה לטובה של קבוצת אנשים שקופחה בעבר (חברתית / כלכלית). מוגבלת בזמן, במטרה להביא לצמצום פערים בחברה (עד הבאתה של הקבוצה לבסיס הזדמנויות שווה לקבוצות אחרות). וכן לשינוי יחסה הסטריאוטיפי של החברה לקבוצה המקופחת

מדיניות של הבחנה התייחסות שונה לאנשים שונים כשהשוני ביניהם רלוונטי לנושא ההתייחסות. [בשל צרכים מיוחדים שלהם (כגון: נכים, מחוננים, גיל) או בשל דרישות רלוונטיות (כגון: כישורי עבודה מיוחדים, השכלה)].

2.      העתקת המושג למחברת
3.      ניתוח המושג על ידי התלמידים באמצעות שאלות מנחות

מדיניות העדפה מתקנת:
מה? ......................................................................................................................................................
למי? .....................................................................................................................................................
לָמה? ...................................................................................................................................................
לְמה? ...................................................................................................................................................
עד מתי? ...............................................................................................................................................

מדיניות הבחנה:
מה? ......................................................................................................................................................
למי? .....................................................................................................................................................
לָמה? ...................................................................................................................................................
לְמה? ...................................................................................................................................................
עד מתי? ...............................................................................................................................................

השוואה


העדפה מתקנת
הבחנה
מה?


למי?


לָמה? מה הסיבה?


לְמה? מה המטרה?


עד מתי?שאלה:
הצג הבדל אחד בין מדיניות העדפה מתקנת לבין מדיניות הבחנה
בניית תשובה:
שלב ראשון: ציון קריטריון = אחת השאלות [מה, למי וכו']
שלב שני: הצגת התשובה של כל אחת מצורות המדיניות לגבי הקריטריון שנקבע.
לשם תרגול מוצע לעשות זאת לגבי כל אחד מן הקריטריונים .
דף תשובות

העדפה מתקנת:
מה? – התייחסות לטובה
למי? – לקבוצת אנשים שסבלה קיפוח / עוול / תדמית סטריאוטיפית שלילית
לָמה? מה הסיבה? – קושי סוציו-אקנומי / מעמד חברתי ו/או כלכלי נמוך
לְמה? מה המטרה? – לצמצם פערים חברתיים כלכליים, להביא את בני הקבוצה לבסיס הזדמנויות חברתי – כלכלי שווה ליתר האוכלוסייה; לשנות את התדמית הסטריאוטיפית שדבקה בקבוצה
עד מתי? – עד התיקון; עד ההבאה לבסיס שוויוני; עד צמצום הפערים – מוגבלת בזמן.

הבחנה:
מה? – התייחסות שונה
למי? –  לאנשים שונים; כפרטים
לָמה? מה הסיבה? – השוני אליו מתייחסים משמעותי, רלוונטי לעניין שבו דנים, ודורש התייחסות שונה
לְמה? מה המטרה? – לאפשר לפרט ליהנות משוויון לבני אדם אחרים מבלי שהשוני יימנע ממנו זאת / לאפשר התייחסות לשונות בשעה שהיא רלוונטית לנושא
עד מתי? – כל עוד השונות קיימת. לא מוגבל בזמן

השוואה


העדפה מתקנת
הבחנה
מה?
התייחסות לטובה
התייחסות שונה
למי?
לקבוצת אנשים שסבלה קיפוח / עוול / תדמית סטריאוטיפית שלילית
לאנשים שונים; כפרטים
לָמה? מה הסיבה?
קושי סוציו-אקנומי / מעמד חברתי ו/או כלכלי נמוך
השוני אליו מתייחסים משמעותי, רלוונטי לעניין שבו דנים, ודורש התייחסות שונה
לְמה? מה המטרה?
לצמצם פערים חברתיים כלכליים, להביא את בני הקבוצה לבסיס הזדמנויות חברתי – כלכלי שווה ליתר האוכלוסייה; לשנות את התדמית הסטריאוטיפית שדבקה בקבוצה
לאפשר לפרט ליהנות משוויון לבני אדם אחרים מבלי שהשוני יימנע ממנו זאת / לאפשר התייחסות לשונות בשעה שהיא רלוונטית לנושא
עד מתי?
עד התיקון; עד ההבאה לבסיס שוויוני; עד צמצום הפערים – מוגבלת בזמן.
כל עוד השונות קיימת. לא מוגבל בזמן


לתשומת לבכם: דרך השוואה נוספת בין העדפה מתקנת לבין הבחנה נמצאת במלווה מחוון לבחינת קיץ תש"ע

אין תגובות:

פרסום תגובה