יום ראשון, 29 בספטמבר 2013

אנלוגיות פסיכומטרי תרגול תשובות והסברים חינם פסיכומטרי


אנלוגיות (שאלות 5-10)
בכל שאלה יש זוג מילים מודגשות. מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאתם.
שימו לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.
1.    ניתוח  :  אזמל
        (1)  מאסר  :  סורגים
       (2)  שירה  :  גיטרה
        (3)  חריש  :  מגל
        (4)  תספורת  :  מספריים
__________________________________________________________________________
2.    אהבה  :  חיבה
        (1)  סיוע  :  ישועה
       (2)  ליכוד  :  איחוד
        (3)  רוח תזזית  :  טירוף
        (4)  קידום  :  שיקום
__________________________________________________________________________
3.    הפגנה  :  מחאה
        (1)  עיצוב  :  סדר
       (2)  חיבוק  :  חיבה
        (3)  מכתב  :  דעה
        (4)  קידה  :  נימוס
__________________________________________________________________________
4.    פשה  :  שכיח
        (1)  התערטל  :  לָבוש
       (2)  התנפץ  :  סדוק
        (3)  התקרש  :  מוצק
        (4)  התאלמן  :  גלמוד
__________________________________________________________________________
5.    רוחב יד  :  התרמה
        (1)  צייתנות  :  המריה
       (2)  תום  :  רמייה
        (3)  אלסטיות  :  הקשחה
        (4)   קלות דעת :  הלצה
__________________________________________________________________________
6.    תימהוני  :  מוסבר
        (1)  שווה נפש  :  רגיש
       (2)  קפוץ יד  :  קמצני
        (3)  עשוי לבלי חת  :  נפחד
        (4)  מהיר  :  הדרגתי
__________________________________________________________________________
תשובות והסברים
שאלה

תשובה
1

4
2

1
3

2
4

3
5

2
6

3

1.  התשובה הנכונה היא (4)
      משפט הקשר : B = כלי העזר של מי שתפקידו לבצע A
     תשובה (1) : סורגים = מסייעים כדי לבצע כליאה. אך אינם בדיוק 'כלי עזר', אלא חלק מהמכלול של הכליאה.
     תשובה (2) : גיטרה = כלי עזר של מי שתפקידו לבצע , ולא בהכרח שירה.
     תשובה (3) : מגל = כלי העזר של מי שתפקידו לבצע קציר, ולא חריש
__________________________________________________________________________
2.  התשובה הנכונה היא (1)
      משפט הקשר : B = דרגה גבוהה יותר / קיצונית יותר של A
     תשובה (2) : ליכוד = מילה זהה במשמעותה לאיחוד
     תשובה (3) : רוח תזזית = ביטוי בעל משמעות זהה לטירוף.
     תשובה (4) : אין קשר מובהק בין המילה קידום והמילה שיקום.
הקשר ה"צולע" הוא: שיקום = קידום של מישהו כדי לחלצו ממצב קשה מאוד
__________________________________________________________________________
3.  התשובה הנכונה היא (2)
      משפט הקשר : A = נועד כדי להביע B     
     תשובה (1) : עיצוב לא בהכרח נועד לגרום לסדר, אלא להעניק סגנון או אסטטיקה ברמה גבוהה יותר.
     תשובה (3) : מכתב לא בהכרח מביע דעה, למשל מכתב רשמי מעו"ד או מכתב אהבה.
     תשובה (4) : קידה היא אמנם מחווה שקשורה בנימוס, אך נועדה במהותה להביע כבוד.
__________________________________________________________________________
4.  התשובה הנכונה היא (3)
      משפט הקשר : A = הגיע למצב B              (פשה = התפשט, הפך לנפוץ)
     תשובה (1) : התערטל = הביא את עצמו למצב הפוך מלָבוש
     תשובה (2) : התנפץ = הגיע למצב מנופץ, כלומר מצב ב"דרגה" גבוהה יותר מסדוק
     תשובה (4) : התאלמן לא בהכרח הפך לגלמוד, אלא רק איבד את אשתו, ובהחלט ייתכן שאינו גלמוד למרות האובדן.
__________________________________________________________________________
5.  התשובה הנכונה היא (2)
      משפט הקשר : B = פעולה שקל לבצע על מי שמתאפיין ב- A
     תשובה (1) : המריה = היא פעולה שמבצע מי שמתאפיין בההיפך צייתנות   ; (המריה = אי-ציות)
     תשובה (3) : הקשחה = הבאה של משהו למצב הפוך מאלסטיות  ;  (אלסטיות = גמישות)
     תשובה (4) : הלצה = מה (שאולי) קל לבצע עם מי שקל דעת, אבל לא עליו.
__________________________________________________________________________
6.  התשובה הנכונה היא (3)
      משפט הקשר : A = מי שמתנהג באופן שאינו B
     תשובה (1) : שווה נפש = מי שמפגין אדישות /  נמצא במצב שאינו רגיש.  (שווה נפש = אדיש)
     תשובה (2) : קפוץ יד = מי מתנהג באופן קמצני      (קפוץ יד = קמצן)
     תשובה (4) : אין קשר מובהק בין מהיר והדרגתי. מהיר = מי שמתנהל באופן לא איטי.
__________________________________________________________________________אין תגובות:

פרסום תגובה