יום ראשון, 29 בספטמבר 2013

ניבים וביטויים שאלות ותשובות פסיכומטרי צו ראשון

בית הספר עמל טכנולוגי תל אביב
תחום הדעת
הבעה עברית
נושא השיעור
ביטויים וניבים למבחן הגמר בעברית
כתיבה
אתי צבי , מורה מומחית ללקויות למידה
מטרת השיעור
1.       טיפוח האוריינות הלשונית באמצעות הכרת ביטויים והשימוש בהם.
2.       קידום היכולת של הבנת הנקרא.
3.       העשרת האוצר הלשוני של התלמידים.
4.       הקניית מיומנות של שימוש חוזר בביטויים לאחר שהתלמיד הבינם.
משך השיעור
שעתיים
אוכלוסיית היעד
תלמידים מכתות ט' – יב'
אסטרטגיות למידה
1. קריאה
2. כתיבה
3. שינון
4. שאלת שאלות

מהלך השיעור
    חלוקת דפי עבודה לתלמידים ובהם החומר הנלמד.
    חלוקת דף עבודה לתלמידים ובהם הניבים והמשמעות שלהם כפי שהיא מופיעה במילון מאת:
איתן אבניאון, "לשון ראשון", מילון ניבים ומכתמים על יסוד המקורות, תל-אביב, 2002.
    מטלות לתלמידים על פי דפי העבודה.
הערכה
שימוש חוזר בניבים במשפטים שחוברו על ידי התלמידים
ניבים וביטויים
פעילות מס. 1
הוראות לתלמיד
א. מצאו את הניב המופיע במשפטים השונים.
ב. קראו את המשמעות של הניבים בהמשך לפסקה.
גהקיפו בעיגול את הניב\ הביטוי המתאים לתוכן של הפסקה בה הוא מופיע.
1ליאור הוא סטודנט מצטיין במשפטים שעבר תאונת דרכים קשה בחופשת הסמסטר. אנשים לא האמינו שיישאר בחיים.  הוא העלה חרס בידו\ אוד מוצל מאש\.
2. הוא קיבל זעזוע מוח וגופו היה חבול. אולם הוא לא ויתר לעצמו. הוא עשה לילות כימים\ חיפש בנרות\ כדי להשתקם ולאחר חודשים של טיפולים הוא חזר לחיות אורח חיים רגילים. אך לצערו, זכרונו לא היה כבעבר.
3. לפני התאונה הוא נחשב כשם נפשו בכפו/ כבור סוד שאינו מאבד טיפה
             4 . ליאור לא ידע מה לעשות. אביו יעץ לו לוותר על התואר במשפטים אולם ליאור טען כפתור ופרח/ שכבודו במקומו מונח\ שחיפש בנרות אך הוא לא היה מעוניין להפסיק את לימודיו.
             5. הוא קונה את עולמו בשעה אחת\ חיפש בנרות אחר מורים טובים ולבסוף מצא את דר' אמנון כהן, מומחה בתחום הזיכרון.
6. במהלך עבודתם ביחד, ליאור עשה אוזנו כאפרכסת\ טיפין טיפין והקשיב
   לכל מלה שיצאה מפיו של דר' כהן.
              לאחר חודשים ארוכים של עבודה מאומצת, ליאור סיים בהצלחה את בחינות    הסיום   לתואר.

ההסבר לניבים על פי המילון:

אוד מוצל מאש – ניצול יחיד מאסון
אעלה חרס בידו – עמל רבות מבלי להשיג דבר, או אינו מצליח חרף מאמציו.
עשה לילות כימים  עובד ללא הפסקה
כבור סוד שאינו מאבד טיפה – ההסבר פשוט – בור שסדו את קירותיו ואין המים מתאדים ממנו. משל  ל – לתלמיד חכם שזוכר כל מה שלמד ואין השכחה שולטת בו, יש לו זיכרון מעולה.
כשם נפשו בכפו – נוטל סיכון רב, או מסכן עצמו.
כבודו במקומו מונח – התנצלות לגבי איש שנמחתה עליו ביקורת, שאין הכוונה לפגוע בכבודו, אך הפעם לא נהג כהלכה, או אין דעתו מתקבלת.
כפתור ופרח – (במקור) קישוטי המנורה שבמקדש. (בהשאלה), התפעלות ממעשה מסוים, או, דבר יפה עשוי כהלכה.
חיפש בנרות -  מחפש במרץ רב
קנה את עולמו בשעה אחת  (במקור), במעשה אחד אפשר לזכות בחיי עולם הבא.
(בהשאלה), זכה להצלחה רבה, זוכה לתהילה בשל מעשה חד פעמי.
עשה אוזנו כאפרכסת – מטה אוזן, מאזין בקשב רב.
טיפין  טיפין – אט אט, מעשה אחר מעשה.


תשובות מתאימות
               1. העלה חרס בידו -  
                   אוד מוצל מאש
                    הניב המתאים – אוד מוצל מאש

              2. חיפש בנרות -
                  עשה ימים כלילות
                   הניב המתאים - עשה לילות כימים

3 .כשם נפשו בכפו.
      כבור סוד שאינו מאבד טיפה
      הניב המתאים - כבור סוד שאינו מאבד טיפה

              4.  כפתור ופרח\
                  כבודו במקומו מונח
                  הניב המתאים - כבודו במקומו מונח

5. קנה את עולמו\
   חיפש בנרות
   הניב המתאים - חיפש בנרות

6. טיפין טיפין/ עשה אוזנו כאפרכסת
     הניב המתאים - עשה אוזנו כאפרכסת

מטלה המיועדת לבחון את  מידת ההפנמה של הניבים
1. קראו מחדש את הניבים ומשמעותם על פי המילון.
2. נסו לחבר לכל אחד מהניבים שלמדתם משפט אחד ובו שלבו את אחד הניבים.
(אין להשתמש באותו ניב פעמיים)


פעילות מס. 2
הוראות לתלמיד
א. מצאו את הניב המופיע במשפטים השונים.
ב. קראו את המשמעות של הניבים בהמשך לפסקה.
ג. צבע באדום את הניב\ הביטוי המתאים לתוכן של הפסקה בה הוא מופיע.1. יש אנשים הנוהגים בכביש כאילו אין דין ואין דיין\ דין פרוטה כדין מאה\ כבודם במקומם מונח כלומר, הם נוהגים כאילו אין חוקי תנועה ושהכל מותר.
2. לא ניתן להמשיך כך! חובה עלינו להלחם בתאונות הדרכים. משטרת התנועה חייבת לעשות איפה ואיפה\ טיפין טיפין\ לילות כימים כדי לשנות את המצב הנורא הזה.
3. הממשלה חייבת אין דין ואין דיין\ דין פרוטה כדין  מאה\ כבודם במקומם מונח ולומר בפה מלא שעברייני תנועה ייענשו על פי חומרת הדין.
4. דניאל יישר את ההדורים\ שם נפשו בכפו\ בלא כחל ובלא שרקכדי להציל את חברו רוני בטיול שערכו לפני שנה בתאילנד.  רוני התדרדר מהר גבוה ודניאל חילץ  אותולמרות הסכנה הרבה.
5. דניאל ליווה את חברו רוני בטיפולים בבתי חולים במשך חודשים רבים. רוני לא שכח את טוב ליבו של חברו וכפי שאומרים, משענת קנה רצוץ\ סתם את הגולל\ בור ששתית ממנו את תזרוק בו אבן, הוא ערך מסיבת הפתעה לחברו הטוב והסביר לאורחים שאלמלא דניאל, הוא לא היה בחיים.
6. המסיבה שודרה בטלוויזיה ודניאל קנה את עולמו\ חיפש בנרות\ יישר את ההדורים ועכשיו כולם עוצרים אותו ומברכיים אותו על גבורתו ואומץ ליבו.
7. דניאל טען שהוא לא משענת קנה רצוץ\ דין פרוטה כדין מאה\  טלית שכולה תכלת כלומר, הוא לא צדיק וישר כפי שכולם חושבים. הוא רק אדם וכמו כולם הוא עושה טעויות.
8. עם זאת, דניאל ביקש להבהיר לכולם בלא כחל ובלא שרק\ טיפין טיפין\ איפה ואיפה שהוא מאמין בטוב שבאדם ושהוא בטוח שרוני ואנשים נוספים היו עושים את אותו הדבר בדיוק עבורו.
1.  אין דין ואין דיין – אין חוק ואין סדרהכל הפקר ואיש הישר בעיניו יעשה.
     דין פרוטה כדין מאה – יש לנהוג ביושר מוחלט גם בקטנות כפרוטה. צדק צריך
                                       להיעשות ברים הפעוטים כמו בגדולים.
     כבודם במקומם מונח – התנצלות לגבי איש שנמחתה עליו ביקורת, שאין הכוונה לפגוע
                                        בכבודו, אך הפעם לא נהג כהלכה, או אין דעתו מתקבלת.


2.  איפה ואיפה -  הפליה, משוא פנים
      טיפין טיפין – אט אט
     עשה לילות כימים - עובד ללא הפסקה

3.  ראה סעיף מס. 1

4יישר את ההדורים  מסלק את הקשיים הכרוכים בענייו או ביחסים בין אנשים, מחסל
                                  חיכוכים.
    שם נפשו בכפו – מסכן עצמו, נוטל סיכון רב
    בלא כחל ובלא שרק – דברים כהווייתם ללא הגזמות ותוספות מיותרותתיאור לאדם
                                     צנוע שאינו מפגין אצ מעלותיו הרבות כלפי חוץ.

5משענת קנה רצוץ – דבר או אדם שאין לסמוך עליו, מאכזב.
  סתם את הגולל  (במקור)- מכסה את הקבר,  (בהשאלה) – מחסל את הבעיה, חדל
                              להתעניין בנושא
  בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן – אל תהיה כפוי טובה

6. קנה את עולמו בשעה - (במקור), במעשה אחד אפשר לזכות בחיי עולם הבא.
                                     (בהשאלה), זכה להצלחה רבה, זוכה לתהילה בשל מעשה חד-
                                      פעמי.
    חיפש בנרות - מחפש במרץ רב
   יישר את ההדוריםמסלק את הקשיים הכרוכים בענייו או ביחסים בין אנשים, מחסל
                                חיכוכים.

7.  משענת קנה רצוץ - דבר או אדם שאין לסמוך עליו, מאכזב.
      דין פרוטה כדין מאה - יש לנהוג ביושר מוחלט גם בקטנות כפרוטה. צדק צריך להיעשות
                                   דברים הפעוטים כמו בגדולים.
טלית שכולה תכלת –   כינוי למתחסד ומעמיד פנים.

8.  ללא כחל ולא שרק  (כחול לריסי עיניים, אדום, צבע לפנים)המשמעות – דברים
                                   כהווייתם ללא הגזמות.
     טיפין טיפין -  אט אט.
     איפה ואיפה - הפליה, משוא פנים

1. יש אנשים הנוהגים בכביש כאילו אין דין ואין דיין\ דין פרוטה כדין מאה\ כבודם במקומם מונח כלומר, הם נוהגים כאילו אין חוקי תנועה ושהכל מותר.
2. לא ניתן להמשיך כך! חובה עלינו להלחם בתאונות הדרכים. משטרת התנועה חייבת לעשות איפה ואיפה\ טיפין טיפין\ לילות כימים כדי לשנות את המצב הנורא הזה.
3. הממשלה חייבת אין דין ואין דיין\ דין פרוטה כדין  מאה\ כבודם במקומם מונח/ ולומר בפה מלא שעברייני תנועה ייענשו על פי חומרת הדין.
4. דניאל יישר את ההדורים\ שם נפשו בכפו\ בלא כחל ובלא שרק, כדי להציל את חברו רוני בטיול שערכו לפני שנה בתאילנד.  רוני התדרדר מהר גבוה ודניאל חילץ  אותו למרות הסכנה הרבה.
5. דניאל ליווה את חברו רוני בטיפולים בבתי חולים במשך חודשים רבים. רוני לא שכח את טוב ליבו של חברו וכפי שאומרים, משענת קנה רצוץ\ סתם את הגולל\ בור ששתית ממנו את תזרוק בו אבן, הוא ערך מסיבת הפתעה לחברו הטוב והסביר לאורחים שאלמלא דניאל, הוא לא היה בחיים.
6. המסיבה שודרה בטלוויזיה ודניאל קנה את עולמו\ חיפש בנרות\ יישר את ההדורים ועכשיו כולם עוצרים אותו ומברכיים אותו על גבורתו ואומץ ליבו. 
7. דניאל טען שהוא לא משענת קנה רצוץ\ דין פרוטה כדין מאה\  טלית שכולה תכלתכלומר, הוא לא צדיק וישר כפי שכולם חושבים. הוא רק אדם וכמו כולם הוא עושה טעויות.
8. עם זאת, דניאל ביקש להבהיר לכולם בלא כחל ובלא שרק\ טיפין טיפין\ איפה ואיפה שהוא מאמין בטוב שבאדם ושהוא בטוח שרוני ואנשים נוספים היו עושים את אותו הדבר בדיוק עבורו.

מטלה המיועדת לבחון את  מידת ההפנמה של הניבים
1. קראו מחדש את הניבים ומשמעותם על פי המילון.
2. נסו לחבר לכל אחד מהניבים שלמדתם משפט אחד ובו שלבו את אחד הניבים.
(אין להשתמש באותו ניב פעמיים)

2

אין תגובות:

פרסום תגובה