יום ראשון, 15 בספטמבר 2013

אוצר מילים באנגלית לפסיכומטרי יחידה 9 חינם

load
להטעין, להעמיס
match
להתאים ; גפרור; יריב שקול; משחק, תחרות
meet
להיפגש
meeting
פגישה
name
לכנות בשם, שם
neighboring
לגור בשכנות
pause
להפסיק
pick
לבחור ; לקטוף
position
עמדה, תפקיד
practice
לתרגל, להתאמן
purchase
לרכוש
quite
לחלוטין ; לְמַדַּי
race
מרוץ ; גזע, מין
racial
גזעני
racism
גזענות
racing
מתחרה
raise
להעלות ; העלאה
rate
להעריך, לדרג ; קצב
reach
להגיע ; להושיט יד
say
להגיד ; אמרה
show
להראות, להציג ; הצגה
sign
לחתום ; סימן ; שלט
signal
לסמן, לאותת ; סימן
design
לעצב ; עיצוב
space
החלל החיצון ; רווח
spacecraft
חללית
structure
מבנה
topic
נושא, תחום
voice
להביע, לבטא ; קול
volunteer
מתנדב
weight
משקל
finally
לבסוף
demand
לדרוש ; דרישה
depth
עומק
display
להציג ; תצוגה
document
לתעד ; תעודה; מסמך
door
דלת
doorsteps
מפתן, סף
collect
לאסוף
conference
ועידה
duration
משך זמן
durable
יציב, מתמשך
fictional
בדיוני, בדוי
hasty
מהיר, חפוז ; עצבני
infiltrate
להסתנן, לחדור
insight
תובנה
foresight
ראיית הנולד
motion
תנועה
overdo
לעשות יתר על המידה
pride
גאווה, יהירות
regime
משטר
split
לפצל, להתפצל
survey
לסקור ; סקר
tender
עדין
unlock
לשחרר, לפתוח
continuity
המשכיות
grace
לעשות חסד עם מישהו ; לכבד ; חן ; ברכה
gracious
חינני ; אדיב
graciously
באדיבות
merge
למזג
perceive
לתפוס, להבחין
settle
ליישב
symmetry
סימטריה
atmosphere
אווירה
temporary
זמני
contemporary
עכשווי, בן זמננו
growl
לנהום, לרטון
injection
זריקה
limb
איבר
migration
נדידה
pit
בור
salary
משכורת
pass
לעבור, לחלוף ; מעבר
surpass
להתעלות מעל
taste
לטעום ; טעם
age
גיל ; תקופה, עידן
declare
להצהיר
declaration
הצהרה
exhausting
מתיש
exhaustion
תשישות ; מיצוי
gather
לכנס, לאסוף
gathering
אסיפה, מפגש
moderate
מתון
moderation
מתינות, איפוק
reflect
לשקף; להרהר
reflection
השתקפות ; הרהור
resolution
החלטה ; רזולוציה, כושר הפרדה
abduct
לחטוף
abduction
חטיפה
harvest
לקצור ; קציר
investigate
לחקור
investigation
חקירה
literate
משכיל, יודע קרוא וכתוב
illiterate
אנלפבתי, בור
literature
ספרות
period
תקופה
recipe
מרשם ; מתכון
repression
הדחקה, דיכוי
repressive
מדכא
stack
ערימה
withdrawal
נסיגה
withdraw
לסגת
vanquish
להעלים ; להביס
affiliation
הצטרפות, הסתפחות
compensate
לפצות
compensation
פיצוי
convey
למסור, להעביר
deficit
גירעון
deficiency
מחסור, פגם
dexterity
מיומנות
domestic
ביתי, מקומי
domesticated
לביית, לאלף
envy
לקנא ; קנאה
gratify
להשׂביע רצון של מישהו, לְרַצּוֹת
life span
תוחלת חיים
modify
לשנות, להתאים
nocturnal
לילי
penned
כָּתַב ; כָּלָא
predominate
לשלוט, להתבלט
prompt
לעורר, להמריץ; מיידי
promptly
מיידית, ללא דיחוי
roam
לשוטט ; שוטטות
stimulate
להמריץ


אין תגובות:

פרסום תגובה