יום שני, 2 בספטמבר 2013

תרגיל הנדסת המרחב 807 עם תשובה מדריך פתרון מוסבר שרטוטים הסברים מובן בחינם

ABCD הוא מעוין שצלעו 13 ס"מ ואלכסונו AC הוא 24 ס"מ. מהנקודה o, שהיא מפגש האלכסונים, העלו אנך OE למישור המעוין והעבירו את הקטעים BE ו- CE. הזוית שבין EC למישור המעוין ABCD היא 50 מעלות

חשב את הזוית שבין EB למישור המעוין ABCD.מכיוון ש EO הוא אנך למישור אזי כל ישר במישור שעובר דרך עוקבו מאונך גם הוא לאנך.

EOOC

EOOB

נוכל למצוא את EO באמצעות המשולש EOC , יש לנו פרטים עליו מהנתונים:
OC=12 במעוין האלכסונים חוצים זה את זה (חצי של 24 הוא 12)
הזווית C במשולש היא 50.


נעשה פיתגורס במשולש AOBשתי צלעות ידועות לנו, OA=12 במעוין האלכסונים חוצים זה את זה, AB=13 נתון שצלע המעויין היא שלוש עשרה
 

בעזרת פיתגורס אנחנו מוצאים ש OB=5 cm


עכשיו אנחנו יכולים למצוא את המבוקש:
"חשב את הזוית שבין EB למישור המעוין ABCD."

מה שנותר לעזור זה tan במשולש EBO ולמצוא את הזווית שנמסן באלפאאין תגובות:

פרסום תגובה